Wzorcowanie mierników i aparatury u Klientów na obiekcie!

Wzorcowanie i kalibracja na obiektach (ON SITE)

Wzorcowanie (kalibracja) czy też kontrola metrologiczna wykonywana w zewnętrznym laboratorium dla niektórych klientów może stanowić duże wyzwanie. Zatrzymanie linii produkcyjnej, procesu technologicznego czy wyłączenie krytycznych urządzeń na czas wysyłania i sprawdzenia aparatury w zewnętrznym laboratorium może powodować spore problemy oraz duże straty finansowe. W przypadku części urządzeń o dużych rozmiarach lub skomplikowanej instalacji dodatkowym utrudnieniem może być ich transport.

W celu realizacji usług wzorcowania na obiektach (ON SITE), Laboratorium Badawczo-Wzorcujące spółki Merserwis, działającej w branży AKiP od 30 lat, rozpoczęło świadczenie kompleksowych usług wzorcowania aparatury pomiarowej i przyrządów w terenie oraz na obiektach Klientów na terenie całego kraju.

 

Wykonywanie wzorcowania poza kontrolowanymi warunkami laboratoryjnymi wymaga dużego doświadczenia i znajomości zagadnień metrologicznych, które dzięki wysokim kompetencjom naszych metrologów, specjalistycznemu wyposażeniu i wieloletniemu doświadczeniu możemy w tym obszarze zaoferować.

Mobilna kalibracja Laboratorium Badawczo-Wzorcującego Merserwis

Proces wzorcowania może być wykonywany w specjalnym wyposażonym pojeździe technicznym wykorzystywanym przez Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis, posiadającym klimatyzację całej przestrzeni roboczej, ogrzewanie postojowe, przetwornicę do zasilania sieciowego badanych urządzeń czy wygodną przestrzeń roboczą pozwalającą na realizację wzorcowania w stabilnych warunkach.

 

Laboratorium Badawczo-Wzorcujące posiada dodatkowo wyposażenie pomiarowe, przystosowane do wykonywania wzorcowania (kalibracji) na obiektach, do których m.in. należą: przenośny kalibrator napięcia i prądu, przenośne piece kalibracyjne do temperatury i czujników, przenośne kalibratory automatyczne i manualne ciśnienia i ciśnienia różnicowego, precyzyjne przyrządy pomiarowe do temperatury, wilgotności, rezystancji, przepływu powietrza czy innych wielkości elektrycznych.

 

Świadczymy kompleksowe usługi wzorcowania aparatury pomiarowej w terenie oraz na obiektach Klientów na terenie całego kraju.

Zakres usług i wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej realizowanej na obiektach

 • Wzorcowanie (kalibracja)
 • Adiustacja/strojenie (w przypadku możliwości technicznych)
 • Walidacja
 • Przegląd aparatury kontrolnej i pomiarowej (AKiP)
 • Sprawdzenia zakładowe aparatury 

 

Posiadamy możliwości techniczne wykonywania badań i sprawdzeń następujących wielkości i aparatury:

 • Napięcia ac/dc do 1kV i prądy ac/dc do 10A, rezystancja (mierniki tablicowe, woltomierze, amperomierze, multimetry, mierniki cęgowe, przetworniki i układy cyfrowo - analogowe), moc
 • Temperatura (czujniki temperatury, przetworniki temperatury, piece kalibracyjne, badanie rozkładu temperatur, badanie i mapowanie pomieszczeń i komór, zakres -25 C ... 650 C).
 • Wilgotność (Przetworniki ciśnienia, komory klimatyczne, czujniki wilgotności, zakres: 20 .. 85% RH)
 • Ciśnienie (Przetworniki ciśnienia, presostaty, kalibratory ciśnienia, zakres: -1 ... 600 Bar)
 • Przepływ powietrza (Tunele aerodynamiczne, komory laminarne)

 

Wzorcowania i usługi pomiarowo badawcze świadczone w terenie są wykonywane z zachowaniem spójności pomiarowej (wzorcowanie nieakredytowane) zgodnie z wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji przez zastosowanie kalibratorów, wzorców i aparatury, corocznie wzorcowanej w laboratoriach akredytowanych i stosowanych zgodnie z obowiązującymi wewnętrznie procedurami - dostosowanymi do wymagań normy PN-EN 17025:2018.

 

Badanie kończy się wystawieniem świadectwa wzorcowania wraz z tabelą wyników uzyskanych w trakcie wzorcowania.

Zapytaj o wzorcowanie na obiekcie!

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty wykonania wzorcowania na obiekcie.

W zapytaniu, prosimy umieścić następujące informacje:

 • Model i typ aparatury (np. manometr Budenberg 0-20 bar)
 • Ilość przyrządów / urządzeń / obiektów
 • Lokalizacja obiektu i miejsce instalacji
 • Zakres pomiarowy w którym powinno odbyć się badanie (jeśli jest znany lub określony)
 • Proponowany termin badania (jeśli znany)

 

Koszt usługi standardowo uzależniony jest od ilości badanych przyrządów, czasu potrzebnego na takie badanie oraz lokalizacji obiektów na których zostanie wykonana usługa.

 

Usługa realizowana jest na podstawie umowy i nie obejmuje standardowo montażu i demontażu aparatury przed i po wykonaniu usługi wzorcowania / badania, jeśli takie jest niezbędne.

Przeczytaj również...