Kalibrowane wielkości fizyczne i przyrządy kontrolno-pomiarowe

Sprawdź dokładne możliwości, wielkości, zakresy i rodzaj wzorcowanej aparatury w laboratorium badawczo-wzorcującym Merserwis. Kliknij na zakładkę żeby zmienić preferowany dział wielkości.

NAPIĘCIE AC

Zakres: 1000V

CMC / Błąd:

Prąd AC

Zakres: Bezpośrednio: 30A / Cęgowo: 2000A

CMC / Błąd:

Rezystancja

Zakres: 0,0001Ω … 1000GΩ

CMC / Błąd:

Pojemność

Zakres: 0,2µH – 1H

CMC / Błąd:

Kąt fazowy

Zakres: 0 … 360°

CMC / Błąd:

Wytrzymałość napięciowa do 1000 V AC

Zakres: 0 – 500kΩ

CMC / Błąd:

Test wyłączników RCD

Zakres: Prądy:  10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 

500mA, 1000mA

Czasy zadziałania: 18.3ms/31.6ms/58.3ms/111ms/

218ms/431ms/858ms/1711ms/3418ms

CMC / Błąd:

NAPIĘCIE DC

Zakres: 1000V

CMC / Błąd:

Prąd DC

Zakres: Bezpośrednio: 38A / Cęgowo: 2000A

CMC / Błąd:

Indukcyjność

Zakres: 0,2µH – 1H

CMC / Błąd:

Moc czynna [bierna, pozorna]

Zakres: Bezpośrednio: 0,4 mW – 4,8 kW
[Var, VA]; 

Przy użyciu cewki prądowej: do 240 kW
[Var, VA] 

CMC / Błąd:

Prądy upływowe

Zakres: 0 – 500kΩ

CMC / Błąd:

Czasy rozładowania zewn./wewn.

Zakres: 1.0 – 8.0 s

CMC / Błąd:

Ciągłość

Zakres: Prąd: 10A/25A / 0.1 – 90Ω

CMC / Błąd:

Napięcie AC

Zakres: 0 ... 6 kV

CMC / Błąd:

Prąd AC/DC

Zakres: 0 … 100A

CMC / Błąd:

Częstotliwość

Zakres: 0 – 200 MHz

CMC / Błąd:

Pojemność

Zakres: 100pF - 100uF

CMC / Błąd:

Napięcie DC

Zakres: 0 … 40 kV

CMC / Błąd:

Rezystancja

Zakres: 0,001Ω – 100GΩ

CMC / Błąd:

Indukcyjność

Zakres: 0,1µH – 1H

CMC / Błąd:

Moc czynna [Bierna, pozorna]

Zakres: 0 – 12 kW [Var, VA]

CMC / Błąd:

Częstotliwość Napięcia

Zakres: 

Źródło: 0 – 2 GHz / Pomiar: 0 – 200 MHz

CMC / Błąd:

Aparatura:

Częstotliwość obrotowa (obroty na min.)

Zakres: 12000… 72000 rpm

CMC / Błąd:

Aparatura: Tachometry optyczne

Natężenie dźwięku

Zakres: 70 ... 120dBSPL (1kHz)

CMC / Błąd:

Aparatura: Sonometry, mikrofony pomiarowe

THD

Zakres: 

CMC / Błąd:

Aparatura: 

Natężenie Oświetlenia

Zakres: 96…13000 lx

CMC / Błąd:

Aparatura: 

Irradiancja

Zakres: 

CMC / Błąd:

Aparatura: 

IIlluminancja

Zakres: 

CMC / Błąd:

Aparatura: 

Ciśnienie różnicowe

Zakres:

1) -1kPa +1kPa 

2) 0 - 250 mbar

3) 0 - 30 bar

CMC / Błąd:

1) +/- 5Pa

2) > 0,025% F.S.

3) > 0,025% F.S.

Aparatura: 

Ciśnienie Medium: Olej

Zakres:

1) 0 … 600 Bar

2) 0 … 700 Bar

CMC / Błąd:

1) > 0,025% F.S.

2) 0,006% w.m.

Aparatura: 

Ciśnienie Medium: gaz

Zakres:

1) Powietrze:  0 … 50 Bar

2) Azot: 0 … 35 Bar 

CMC / Błąd:

1) > 0,025% F.S.

2) 0,015% F.S.

Aparatura: 

Ciśnienie Atmosferyczne

Zakres: 0 ... 1300 mbar / 1300 hPa

CMC / Błąd:

Aparatura: 

Ciśnienie Próżni

Zakres: -11… 0 bar

CMC / Błąd:

Aparatura: 

Temperatura

Zakres: 

Termometr wzorcowy 1: -50...400 °C, dokładność: 0,03 °C

Termometr wzorcowy 2: -50...600 °C, dokładność: 0,03 °C

Piec kalibracyjny, wielofunkcyjny LT:  -25...150 °C

Piec kalibracyjny MT: 20...450 °C

Piec kalibracyjny, wielofunkcyjny HT:  20...650 °C

CMC / Błąd:

Aparatura: 

Temperatura Otoczenia

Zakres: 

Komora klimatyczna: 20-40 °C

CMC / Błąd:

Aparatura: 

Temperatura w zakresie podczerwieni

Zakres:

Piec kalibracyjny pirometryczny: 20...350 °C

CMC / Błąd:

Aparatura: 

Wilgotność względna

Zakres: 

Komora klimatyczna / bufory wzorcowe:

11 RH%...90 RH%

CMC / Błąd:

Aparatura: 

Zawartość wody w drewnie

Zakres:

Higrometr precyzyjny, waga precyzyjna

0…50 %

CMC / Błąd:

Aparatura: 

Punkt rosy

Zakres: - 3… 36 °Cdp / 0 RH%...100 RH%, dokładność wzorca: < 1%RH

CMC / Błąd:

Aparatura: 

Przepływ powietrza

Zakres:

Tunel aerodynamiczny:  0.3...35 m/s

(maks. 41 m/s)

CMC / Błąd:

Aparatura: Anemometry

Objętość powietrza - wydatek

Zakres: Moduł, przystawka do tunelu aerodynamicznego 0 - 2000 m³/h średnica wylotu do 42 cm

Aparatura: Balometry / Stożki pomiarowe

pH - Elektrycznie

Zakres: 

Symulacja elektryczna napięciowa: 

-2...14 pH

CMC / Błąd:

Aparatura: 

przewodność

Zakres: 

CMC / Błąd:

Aparatura: 

pH - Elektromotorycznie

Zakres: 

Bufory wzorcowe: 

4,010 pH, 7,000 pH, 10.010 pH

CMC / Błąd:

Aparatura: 

Redox

Zakres: 

CMC / Błąd:

Aparatura: 

Odległość

Zakres: 

Przymiar wzorcowy: 0...5 m

CMC / Błąd:

Aparatura: Dalmierze cyfrowe

Rozstaw / Wysokość / Głębokość

Zakres:

Płytki wzorcowe: 1,005… 50,20 mm

CMC / Błąd:

Aparatura: Suwmiarki

Grubość Powłoki

Zakres: 

Folie wzorcowe: 23,9 µm, 49,9 µm, 127,2 µm, 249 µm, 503 µm, 960 µm, 2037 µm, 2964 µm

CMC / Błąd:

Aparatura: Grubościomierze

Siła

Zakres: 

CMC / Błąd:

Aparatura: Klucze dynamometryczne

Tlen - o2

Zakres: 0,5015 %mol, 5,026 %mol, 9,973 %mol

CMC / Błąd:

Aparatura: Tlenomierze

Dwutlenek węgla - Co2

Zakres: 499,8 ppm, 1488 ppm, 4455 ppm

CMC / Błąd:

Aparatura: 

Tlenek Węgla - CO

Zakres: 

CMC / Błąd:

Aparatura: Detektory tlenku węgla

Metan - CH4

Zakres: 1503 ppm, 2482 ppm, 4964 ppm

CMC / Błąd:

Aparatura: 

Czynnik chłodniczy H

Zakres: 

Kalibrator wycieku wodoru:  

0 mg/rok...25 mg/rok

CMC / Błąd:

Aparatura: 

Dla wszystkich klientów, którzy zarówno pragną zminimalizować czas przestoju związany z kalibracją mierników, jak i nie przejmować okresem ważności certyfikatu, świadczymy szereg niespotykanych w innych laboratoriach, usług dodatkowych (dostępne tylko w planie Premium):


  • Tryb Instant: Wykonanie wzorcowania w najszybszym trybie w ok. 6 godzin od dostarczenia mierników do laboratorium Merserwis - odbiór w tym samym dniu. Wymaga wcześniejszego ustalenia z Laboratorium!

  • Tryb Priorytetowy: Wykonanie wzorcowania w przyspieszonym trybie w 48 godzin od dostarczenia mierników do laboratorium Merserwis. Wymaga wcześniejszego ustalenia z Laboratorium!

  • Tryb Ekspresowy: Wykonanie wzorcowania w szybkim trybie w 24 godziny od dostarczenia mierników do laboratorium Merserwis. Wymaga wcześniejszego ustalenia z Laboratorium!

  • Miernik Zastępczy: Posiadamy bazę profesjonalnych i sprawdzonych urządzeń kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do wynajmu wyłącznie dla klientów korzystających z usług laboratorium badawczo-wzorcującego Merserwis. Oferowane mierniki są wyposażone w aktualne świadectwa wzorcowania dzięki czemu można wykonywać pracę bez przestojów! Przed skorzystaniem z usługi, prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności danego miernika na wynajem.

  • Obsługa Logistyczna: Zlecenie odbioru przyrządu od klienta przez kuriera Merserwis i dostarczenie zwrotnie po wykonaniu usługi (usługa Door-to-Door) wraz z kompletem ważnej i niezbędnej dokumentacji.

  • Powiadomienie SMS/E-mail: Po upływie 12 miesięcy od daty ostatniego wzorcowania bezpłatnie przypominamy o konieczności ponownego wzorcowania miernika na podany adres e-mail oraz nr telefonu. Nie wysyłamy spamu, a dane klientów są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa Merserwis.

Zleć wzorcowanie miernika
w Laboratorium Merserwis!

Dowiedz się więcej...