Historia Laboratorium Badawczo-Wzorcującego Merserwis

W1926 r. we Włochach koło Warszawy, zostaje otwarta filia Zakładów Elektrotechnicznych  ERA z Pragi Czeskiej. W 1927 roku nazwa zostaje zmieniona na ZE ERA i zawiązana została spółka polsko-czeska. W 1939 roku podczas rozpoczętej II Wojny Światowej majątek został przejęty przez spółkę Siemens-Schuckert z Berlina, która rozpoczyna w zakładach własną produkcję. Zaraz po wojnie, w 1945 r., z zostaje wznowiona działalność sprzed wojny, a w 1948 r. zakład otrzymuje nazwę: Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych A-3 im. Janka Krasickiego. W późniejszych latach ponownie powrócono do nazwy ERA, aby ostatecznie w 1975 roku nadać przedsiębiorstwu nazwę MERA.

Lata 50 -  BOPPK (BZSPK) MERAZET

Niezależnie od powstałej Ery, w 1951 roku powołano w Poznaniu Biuro Obrotu Przyrządami Pomiarowo-Kontrolnymi (BOPPK), które do roku 1989 było jedyną jednostką specjalistyczną (monopolistą). Biuro spełniało rolę dystrybutora oraz serwisu aparatury pomiarowej i naukowo-badawczej produkcji krajowej oraz zagranicznej. Krótko po powołaniu, BOPPK uzyskuje nazwę MERA ZET, a następnie zostaje włączone, w późniejszych latach, do Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA. W późniejszym czasie, nazwa zostaje zmieniona na Biuro Zbytu Sprzętu Pomiarowo Kontrolnego (BZSPK) MERAZET.

Polskie Zakłady Elektrotechniczne ERA 1935 r.

Polskie Zakłady Elektrotrchniczne ERA S.A. około 1935 roku.

Lata 60 - MERASERW-1 i MERASERW-4

W 1963 roku ERA otworzyła swój pierwszy sklep fabryczny w Warszawie w lokalu przy ul. Nowotki 10 (dzisiaj Andersa 10). Sklep firmowy to miejsce, w którym oferowane były mierniki analogowe własnej produkcji dla odbiorców detalicznych oraz ich serwis. Niezależnie od powyższego, dnia 28.09.1963 r. nastąpiło otwarcie pierwszego w kraju Serwisu Przyrządów Pomiarowych w Warszawie przy ul. Kolejowej 15/17, zarządzane przez Biuro Zbytu Sprzętu Teleradiotechnicznego UNIZET (później UNITRA UNIZET). W konsekwencji późniejszych decyzji, serwis ten z dniem 31.07.1964 roku zostaje wcielony do BOPPK MERAZET i otrzymuje nazwę MERASERW-1. Jego głównym zadaniem staje się naprawa, kalibracja i legalizacja aparatury kontrolno-pomiarowej. W tamtym czasie uruchomione zostają także dwie inne placówki serwisowe MERASERW w Gdańsku i Łodzi.

W 1963 roku ERA otworzyła swój pierwszy sklep fabryczny w Warszawie

W późniejszych latach dochodzi do uruchomienia kolejnych placówek serwisowych: w Bydgoszczy, Krakowie, Katowicach, Kielcach, Opolu, Szczecinie, Sosnowcu, Wrocławiu - czyli właściwie we wszystkich obszarach uprzemysłowionych czy stoczniowych. Poszczególne meraserwy otrzymują specjalizacje w zakresie serwisu, kalibracji i legalizacji aparatury pomiarowej: woltomierzy i amperomierzy, manometrów, mierników temperatury i czujników temperatury, a także komputerów i aparatury specjalistycznej jak chromatografy.

Polskie Zakłady Elektrotechniczne ERA 1935 r.

Znaki towarowe stosowane w różnych latach istnienia zakładu.

Przejęcie działalności na Nowotki (Andersa) od ERY

W 1965 roku zostaje podjęta decyzja o przejęciu punktu przy ul. Nowotki 10 (obecnie Gen. Wł. Andersa 10) od ERY przez BOPPK MERAZET, powołując tym samym wyodrębnioną z serwisu MERASERW-1, nową jednostkę o nazwie: MERASERW-4 odpowiedzialną za naprawę oraz sprzedaż aparatury pomiarowej, głównie produkcji krajowej (MERA, MERATRONIK, LUMEL itd.). W MERA (ERA) dochodzi do podziału na dwie główne działalności: Zakład komputerów oraz Zakład mierników. Sama MERA posiada oddziały w kilku miejscach, m.in. Zakład komputerów w Warszawie przy ulicy Łopuszańskiej, Zakład mierników Warszawa Włochy, Zakłady w Garwolinie Z-11, w Gostyninie, Zakład Z-13 Różan, a także zakłady w Błoniu i w Nasielsku. Ponadto w ramach Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej “MERA” od 1964 do 1983 roku funkcjonuje wiele przedsiębiorstw zlokalizowanych w różnych rejonach Polski. W Zielonej Górze: LZAE LUMEL (działalność mierników tablicowych wyodrębniona z ERA); w Warszawie: MERATRONIK; we Włocławku: MERA-KFM (Dzisiaj część WIKA); w Zabrzu: MERA-ELZAB (Obecnie Elzab); w Krakowie: MERA-KFAP. Podobnych zakładów istnieje znacznie więcej, ale skupiamy się na najważniejszych. W 1969 roku kierownikiem działu napraw serwisu MERASERW-4 zostaje inżynier Jan Salata, a następnie w 1971 r. obejmuje on również kierownictwo nad MERASERW-1. W ówczesnych czasach to wydziały zajmujące się serwisem aparatury w przedsiębiorstwach wykonywały ich kalibrację, legalizację (za zgodą GUM) czy adiustację. Poza Głównym Urzędem Miar nie było raczej przedsiębiorstw prywatnych świadczących usługi metrologiczne. Dzisiaj znaczna część usług z zakresu wzorcowania i kalibracji mierników świadczona jest przez przedsiębiorstwa prywatne.

Dawny zakres działalności dla ludności.

Widok na wejście od ul. Andresa. Widać komunistyczny monument.

Rok 1965 - Początek powstania historii spółki Merserwis

Lata siedemdziesiąte

Dnia 5 maja 1978 roku serwis MERASERW-1 zostaje przeniesiony z ulicy Kolejowej na ulicę Żelazną 67 w Warszawie.


Lata osiemdziesiąte

W 1989 roku, w konsekwencji wydarzeń związanych ze zmianą ustroju i zmian gospodarczych w kraju, zostaje podjęta decyzja o podjęciu restrukturyzacji w przedsiębiorstwie MERAZET. Skutkuje to zamknięciem wszystkich oddziałów terenowych działających pod nazwą MERASERW w celu obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa i redukcji przerostu zatrudnienia. Przykładowo, w tamtym okresie, w dwóch placówkach w Warszawie pracuje niemal 50 osób.


Lata dziewięćdziesiąte

W 1990 roku inżynier Jan Salata wraz ze swoim szkolnym kolegą, inżynierem Andrzejem Kuczmańskim, podejmują decyzję o zawiązaniu spółki, działającej pod nazwą ZUH MERSERWIS, kontynuując dotychczasową działalność w zakresie serwisu oraz sprzedaży aparatury kontrolno-pomiarowej po oddziale MERASERW-4, a także MERASERW-1. Formalnie rejestracja firmy została potwierdzona z dniem 10 listopada 1990 roku. Nazwa ulicy Nowotki zostaje zmieniona na ulicę Gen. Wł. Andersa 10, a pomnik komunisty Marcelego Nowotki, stojący przed wejściem do siedziby Merserwis, zostaje usunięty. Na jego miejscu po około 10 latach pojawia się wyjście techniczne pierwszej linii Metra Warszawskiego.

W 1993 roku ZUH Merserwis uzyskuje uprawnienia nadane przez Główny Urząd Miar (GUM) w zakresie legalizacji Woltomierzy i Amperomierzy, które utraciły swą ważność wraz ze zniesieniem obowiązku prawnego legalizacji mierników i przyrządów pomiarowych w 2004 roku, na skutek wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i dostosowania przepisów w tym zakresie.


Rok 2016

W czerwcu 2016 roku, po niemal 30 latach pracy w spółce Merserwis, jej założyciele, inż. J. Salata oraz inż. A. Kuczmański przechodzą na zasłużoną emeryturę. Spółka kontynuuje swoją działalność w zakresie dystrybucji i napraw aparatury, a także usług laboratoryjnych: wzorcowania mierników i badawczo-rozwojowych pod przewodnictwem nowego właściciela Mgr Damiana Piwowara.


Od 2016 roku w spółce nieprzerwanie wprowadzane są dalsze zmiany, mające na celu unowocześnienie przedsiębiorstwa i dostosowanie go do współczesnych wymagań rynkowych, kontynuując jednocześnie 50 letnią tradycję w zakresie sprzedaży, serwisu i kalibracji profesjonalnej aparatury kontrolno-pomiarowej.


Laboratorium Badawczo-Wzorcujące działające w ramach spółki zostaje wyposażone w najnowocześniejszą na rynku aparaturę pomiarową do kalibracji, a zakres świadczonych usług przez nie zostaje znacząco poszerzony w tym o usługi badawcze.


Formalnie rejestracja firmy Merserwis została potwierdzona z dniem 10 listopada 1990 roku.

Dowiedz się więcej...