Historia Laboratorium Badawczo-Wzorcującego Merserwis

W1926 r. we Włochach koło Warszawy, zostaje otwarta filia Zakładów Elektrotechnicznych  ERA z Pragi Czeskiej. W 1927 roku nazwa zostaje zmieniona na ZE ERA i zawiązana została spółka polsko-czeska. W 1939 roku podczas rozpoczętej II Wojny Światowej majątek został przejęty przez spółkę Siemens-Schuckert z Berlina, która rozpoczyna w zakładach własną produkcję. Zaraz po wojnie, w 1945 r., z zostaje wznowiona działalność sprzed wojny, a w 1948 r. zakład otrzymuje nazwę: Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych A-3 im. Janka Krasickiego. W późniejszych latach ponownie powrócono do nazwy ERA, aby ostatecznie w 1975 roku nadać przedsiębiorstwu nazwę MERA.

Lata 50 -  BOPPK (BZSPK) MERAZET

Niezależnie od powstałej Ery, w 1951 roku powołano w Poznaniu Biuro Obrotu Przyrządami Pomiarowo-Kontrolnymi (BOPPK), które do roku 1989 było jedyną jednostką specjalistyczną (monopolistą). Biuro spełniało rolę dystrybutora oraz serwisu aparatury pomiarowej i naukowo-badawczej produkcji krajowej oraz zagranicznej. Krótko po powołaniu, BOPPK uzyskuje nazwę MERA ZET, a następnie zostaje włączone, w późniejszych latach, do Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA. W późniejszym czasie, nazwa zostaje zmieniona na Biuro Zbytu Sprzętu Pomiarowo Kontrolnego (BZSPK) MERAZET.

Polskie Zakłady Elektrotechniczne ERA 1935 r.

Polskie Zakłady Elektrotechniczne ERA S.A. około 1935 roku.

Lata 60 - MERASERW-1 i MERASERW-4

W 1963 roku ERA otworzyła swój pierwszy sklep fabryczny w Warszawie w lokalu przy ul. Nowotki 10 (dzisiaj Andersa 10). Sklep firmowy to miejsce, w którym oferowane były mierniki analogowe własnej produkcji dla odbiorców detalicznych oraz ich serwis. Niezależnie od powyższego, dnia 28.09.1963 r. nastąpiło otwarcie pierwszego w kraju Serwisu Przyrządów Pomiarowych w Warszawie przy ul. Kolejowej 15/17, zarządzane przez Biuro Zbytu Sprzętu Teleradiotechnicznego UNIZET (później UNITRA UNIZET). W konsekwencji późniejszych decyzji, serwis ten z dniem 31.07.1964 roku zostaje wcielony do BOPPK MERAZET i otrzymuje nazwę MERASERW-1. Jego głównym zadaniem staje się naprawa, kalibracja i legalizacja aparatury kontrolno-pomiarowej. W tamtym czasie uruchomione zostają także dwie inne placówki serwisowe MERASERW w Gdańsku i Łodzi.

W 1963 roku ERA otworzyła swój pierwszy sklep fabryczny w Warszawie

W późniejszych latach dochodzi do uruchomienia kolejnych placówek serwisowych: w Bydgoszczy, Krakowie, Katowicach, Kielcach, Opolu, Szczecinie, Sosnowcu, Wrocławiu - czyli właściwie we wszystkich obszarach uprzemysłowionych czy stoczniowych. Poszczególne meraserwy otrzymują specjalizacje w zakresie serwisu, kalibracji i legalizacji aparatury pomiarowej: woltomierzy i amperomierzy, manometrów, mierników temperatury i czujników temperatury, a także komputerów i aparatury specjalistycznej jak chromatografy.

Polskie Zakłady Elektrotechniczne ERA 1935 r.

Znaki towarowe stosowane w różnych latach istnienia zakładu.

Przejęcie działalności na Nowotki (Andersa) od ERY

W 1965 roku zostaje podjęta decyzja o przejęciu punktu przy ul. Nowotki 10 (obecnie Gen. Wł. Andersa 10) od ERY przez BOPPK MERAZET, powołując tym samym wyodrębnioną z serwisu MERASERW-1, nową jednostkę o nazwie: MERASERW-4 odpowiedzialną za naprawę oraz sprzedaż aparatury pomiarowej, głównie produkcji krajowej (MERA, MERATRONIK, LUMEL itd.). W MERA (ERA) dochodzi do podziału na dwie główne działalności: Zakład komputerów oraz Zakład mierników. Sama MERA posiada oddziały w kilku miejscach, m.in. Zakład komputerów w Warszawie przy ulicy Łopuszańskiej, Zakład mierników Warszawa Włochy, Zakłady w Garwolinie Z-11, w Gostyninie, Zakład Z-13 Różan, a także zakłady w Błoniu i w Nasielsku. Ponadto w ramach Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej “MERA” od 1964 do 1983 roku funkcjonuje wiele przedsiębiorstw zlokalizowanych w różnych rejonach Polski. W Zielonej Górze: LZAE LUMEL (działalność mierników tablicowych wyodrębniona z ERA); w Warszawie: MERATRONIK; we Włocławku: MERA-KFM (Dzisiaj część WIKA); w Zabrzu: MERA-ELZAB (Obecnie Elzab); w Krakowie: MERA-KFAP. Podobnych zakładów istnieje znacznie więcej, ale skupiamy się na najważniejszych. W 1969 roku kierownikiem działu napraw serwisu MERASERW-4 zostaje inżynier Jan Salata, a następnie w 1971 r. obejmuje on również kierownictwo nad MERASERW-1. W ówczesnych czasach to wydziały zajmujące się serwisem aparatury w przedsiębiorstwach wykonywały ich kalibrację, legalizację (za zgodą GUM) czy adiustację. Poza Głównym Urzędem Miar nie było raczej przedsiębiorstw prywatnych świadczących usługi metrologiczne. Dzisiaj znaczna część usług z zakresu wzorcowania i kalibracji mierników świadczona jest przez przedsiębiorstwa prywatne.

Dawny zakres działalności dla ludności.

Widok na wejście od ul. Andresa. Widać komunistyczny monument.

Rok 1965 - Początek powstania historii spółki Merserwis

Lata siedemdziesiąte

Dnia 5 maja 1978 roku serwis MERASERW-1 zostaje przeniesiony z ulicy Kolejowej na ulicę Żelazną 67 w Warszawie.


Lata osiemdziesiąte

W 1989 roku, w konsekwencji wydarzeń związanych ze zmianą ustroju i zmian gospodarczych w kraju, zostaje podjęta decyzja o podjęciu restrukturyzacji w przedsiębiorstwie MERAZET. Skutkuje to zamknięciem wszystkich oddziałów terenowych działających pod nazwą MERASERW w celu obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa i redukcji przerostu zatrudnienia. Przykładowo, w tamtym okresie, w dwóch placówkach w Warszawie pracuje niemal 50 osób.


Lata dziewięćdziesiąte

W 1990 roku inżynier Jan Salata wraz ze swoim szkolnym kolegą, inżynierem Andrzejem Kuczmańskim, podejmują decyzję o zawiązaniu spółki, działającej pod nazwą ZUH MERSERWIS, kontynuując dotychczasową działalność w zakresie serwisu oraz sprzedaży aparatury kontrolno-pomiarowej po oddziale MERASERW-4, a także MERASERW-1. Formalnie rejestracja firmy została potwierdzona z dniem 10 listopada 1990 roku. Nazwa ulicy Nowotki zostaje zmieniona na ulicę Gen. Wł. Andersa 10, a pomnik komunisty Marcelego Nowotki, stojący przed wejściem do siedziby Merserwis, zostaje usunięty. Na jego miejscu po około 10 latach pojawia się wyjście techniczne pierwszej linii Metra Warszawskiego.


W 1993 roku ZUH Merserwis uzyskuje uprawnienia nadane przez Główny Urząd Miar (GUM) w zakresie legalizacji Woltomierzy i Amperomierzy, które utraciły swą ważność wraz ze zniesieniem obowiązku prawnego legalizacji mierników i przyrządów pomiarowych w 2004 roku, na skutek wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i dostosowania przepisów w tym zakresie.


Rok 2016

W czerwcu 2016 roku, po niemal 30 latach pracy w spółce Merserwis, jej założyciele, inż. J. Salata oraz inż. A. Kuczmański przechodzą na zasłużoną emeryturę.

Spółka kontynuuje swoją działalność w zakresie dystrybucji i napraw aparatury, a także usług laboratoryjnych: wzorcowania mierników i badawczo-rozwojowych pod przewodnictwem nowego właściciela Mgr Damiana Piwowara.


Od 2016 roku w spółce nieprzerwanie wprowadzane są dalsze zmiany, mające na celu unowocześnienie przedsiębiorstwa i dostosowanie go do współczesnych wymagań rynkowych, kontynuując jednocześnie 50 letnią tradycję w zakresie sprzedaży, serwisu i kalibracji profesjonalnej aparatury kontrolno-pomiarowej.


Laboratorium Badawczo-Wzorcujące działające w ramach spółki zostaje wyposażone w najnowocześniejszą na rynku aparaturę pomiarową do kalibracji, a zakres świadczonych usług przez nie zostaje znacząco poszerzony w tym o usługi badawcze.


Rok 2023

Z dniem 4 stycznia 2023 Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis uzyskuje oficjalnie akredytację w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych, przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) o numerze AP 215.


Akredytacja Laboratorium stanowi potwierdzenie zgodności z wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacyjnego (PCA) oraz międzynarodowej normy ISO/IEC 17025 określonej dla laboratoriów wzorcujących. Laboratorium uzyskuje dzięki temu możliwość wydawania świadectw wzorcowania dla  m.in. przyrządów pomiarowych, które dzięki porozumieniu ILAC MRA uznawane będą na równi ze świadectwami wzorcowania wydanymi przez inne krajowe laboratoria akredytowane posiadające akredytację przyznaną przez np. UKAS, DAkkS, COFRAC, ACCREDIA, ANAB, A2LA itd.


Otrzymanie akredytacji to ukoronowanie wielu lat działań na rzecz rozwoju i doskonalenia funkcjonowania laboratorium Merserwis, które cieszy się nieustającym zaufaniem klientów ze względu na swoją niezawodność i profesjonalizm.

Formalnie rejestracja firmy Merserwis została potwierdzona z dniem 10 listopada 1990 roku.

Dowiedz się więcej...