Cennik wzorcowania mierników środowiskowych

Cennik wzorcowania mierników środowiskowych w Merserwis
ISO - bez akredytacji

Podane w cenniku zakresy usług odnoszą się do ogółu obiektów danego rodzaju. Szczegółowy zakres mierzonych wartości zostanie przedstawiony w indywidualnej ofercie.

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników przepływu powietrza, anemometrów zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania, możliwość dodania bądź zmiany punktu pomiarowego (dotyczy planu Standard ISO).

Wzorcowanie przepływu powietrza z sondą wiatraczkową, termo-oporową (termiczną /hot-wire) - SONDY STANDARDOWE I MIERNIKI

Wzorcowanie przepływu powietrza przyrządu dowolnego producenta, z sondą wiatraczkową o w zakresie: 0,5 m/s - 35 m/s za pomocą tunelu aerodynamicznego z 1 pkt kontrolnym temperatury. Standardowe punkty: 0,5 m/s, 2 m/s, 8 m/s, 18 m/s, 22 m/s.

Koszt Standard ISO: 330 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt ekonomiczny: 192 zł +23%VAT

przesyłka powrotna 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie przepływu powietrza z sondą wiatraczkową, termo-oporową (termiczną /hot-wire) - SONDY Teleskopowe

Wzorcowanie przepływu powietrza przyrządu dowolnego producenta, z termiczną w zakresie: 0,5 m/s - 35 m/s za pomocą tunelu aerodynamicznego z 1 pkt kontrolnym temperatury. Standardowe punkty: 0,5 m/s, 2 m/s, 8 m/s, 18 m/s, 22 m/s.

Koszt Standard ISO: 350 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt ekonomiczny: 224 zł +23%VAT

przesyłka powrotna 17 zł / 27 zł netto

wzorcowanie przepływu powietrza z rurką Pitota

Wzorcowanie przepływu powietrza przyrządu dowolnego producenta z rurką Pitota w zakresie: 0,5 m/s - 35 m/s za pomocą tunelu aerodynamicznego. Standardowe punkty: 0,5 m/s, 2 m/s, 8 m/s, 18 m/s, 22 m/s.

Koszt Standard ISO: 350 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt ekonomiczny: 224 zł +23%VAT

przesyłka powrotna 17 zł / 27 zł netto

wzorcowaniE przepływu powietrza dowolnym urządzeniem pomiarowym - PRZETWORNIKI POMIAROWE

Wzorcowanie przepływu powietrza przyrządu dowolnego producenta w zakresie: 0,5 m/s - 35 m/s za pomocą tunelu aerodynamicznego z 1 pkt temperatury. Standardowe punkty: 0,5 m/s, 2 m/s, 8 m/s, 18 m/s, 22 m/s.

Koszt Standard ISO: 380 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt ekonomiczny: 224 zł +23%VAT

przesyłka powrotna 17 zł / 27 zł netto

Usługa strojenia kończy się wydaniem dokumentu bez tabeli wyników pomiarowych, zawierającego potwierdzenie wykonania strojenia, doprowadzającego do zgodności przyrządu z dokładnością podaną przez producenta. Możliwość wykonania usługi uzależniona jest od udostępnienia przez producenta procedury strojenia i ewentualnych narzędzi do tego celu. Merserwis zaleca wykonywanie usługi strojenia miernika w przypadku przekroczenia błędu dokładności podanej przez producenta.

StrojeniE przepływu powietrza bez wystawiania świadectwa

Usługa strojenia przepływu powietrza według procedury udostępnionej przez producenta urządzenia.

Koszt strojenia: 250 zł +23%VAT

Premium: przesyłka Door-to-door 5 zł netto

EKONOMICZNY: PRZESYŁKA POWROTNA 20 / 30 ZŁ NETTO

strojenie przepływu powietrza do usługi świadectwa wzorcowania

Usługa strojenia termoanemometru według procedury udostępnionej przez producenta urządzenia. Dokument strojenia wystawiany jest na życzenie klienta.

Koszt strojenia: 150 zł +23%VAT

Premium: przesyłka Door-to-door

EKONOMICZNY: PRZESYŁKA POWROTNA 20 / 30 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem balometrów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Usługa wzorcowania wydatku (objętości przepływu) balometrem w dwóch kierunkach (nawiew + wywiew) Z D2D

Wzorcowanie wydatku balometrem dowolnego producenta, w dwóch kierunkach (nawiew / wywiew) z jednym fartuchem/dzwonem za pomocą tunelu aerodynamicznego z modułem pomiaru wydatku.
Standardowe punkty nawiew: 95, 480, 880, 1550, 2200 (+/- 50 m3/h)
Standardowe punkty wywiew: 95, 480, 880, 1550, 2200 (+/- 50 m3/h)

Koszt Standard ISO: 920 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania wydatku (objętości przepływu) balometrem w dwóch kierunkach (nawiew + wywiew) beZ D2D

Wzorcowanie wydatku balometrem dowolnego producenta, w dwóch kierunkach (nawiew / wywiew) z jednym fartuchem/dzwonem za pomocą tunelu aerodynamicznego z modułem pomiaru wydatku.
Standardowe punkty nawiew: 95, 480, 880, 1550, 2200 (+/- 50 m3/h)
Standardowe punkty wywiew: 95, 480, 880, 1550, 2200 (+/- 50 m3/h)

Koszt Standard ISO: 820 zł +23%VAT

BEZ przesyłki Door-to-door

Wzorcowanie wydatku (objętości przepływu) balometrem w dwóch kierunkach (nawiew + wywiew) + wzorcowanie mikromanometru (różnica ciśnienia) + pomiar temperatury (elektroniczna symulacja)

Wzorcowanie wydatku. ciśnienia i temperatury balometrem dowolnego producenta, w dwóch kierunkach (nawiew / wywiew) z jednym fartuchem/dzwonem za pomocą tunelu aerodynamicznego z modułem pomiaru wydatku.
Standardowe punkty nawiew: 95, 480, 880, 1550, 2200 (+/- 50 m3/h)
Standardowe punkty wywiew: 95, 480, 880, 1550, 2200 (+/- 50 m3/h)
Wzorcowanie odłączanego mikromanometru w 5 punktach (3 punkty dodanie, 2 punkty ujemne) i temperatury elektronicznie w 3 punktachStandardowe punkty: Ciśnienie: +/- 1000 Pa; +/- 2000 Pa; +/- 3000 Pa, Temperatura: 10°C; 25°C, 40°C

Koszt Standard ISO: 1200 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników ciśnienia różnicowego. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

wzorcowanie manometru do 2 bar

Wzorcowanie ciśnienia manometru dowolnego producenta w zakresie: -1 ... +2 bar za pomocą pompki kalibracyjnej i manometru wzorcowego ±1 mbar (0,01bar). Medium powietrze.

Przyłącza: gwint zewnętrzny 1/2, 1/8, 3/8, M20 x 1,5, M12 x 1,5, szybkozłączka NW5

Standardowe punkty:

Względne (Relatywne) -0,5 bar, 0,5 bar, 1,5bar 

Bezwzględne (Absolutne) 0,5 bar, 1 bar, 1,5 bar

Koszt Standard ISO: 180 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

wzorcowanie manometru do 30 bar

Wzorcowanie ciśnienia manometru dowolnego producenta w zakresie: -1 ... +30 bar za pomocą pompki kalibracyjnej i manometru wzorcowego ±0.075bar. Medium powietrze.

Przyłącza: gwint zewnętrzny 1/2, 1/8, 3/8, M20 x 1,5, M12 x 1,5, szybkozłączka NW5

Standardowe punkty:

Względne (Relatywne) 1 bar, 5 bar, 10 bar, 15 bar

Koszt Standard ISO: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

wzorcowanie ciśnienia atmosferycznego przyrządu z króćcem pomiarowym

Wzorcowanie ciśnienia atmosferycznego: 950 - 1050 mbar/hPa za pomocą pompki kalibracyjnej i manometru wzorcowego ±1 mbar. Medium powietrze.

Przyłącza: króciec

Standardowe punkty: 950 mbar, 1000 mbar, 1050 mbar

Koszt Standard ISO: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

wzorcowanie ciśnienia atmosferycznego przyrządu z zewnętrznym czujnikiem

Wzorcowanie ciśnienia atmosferycznego: 950 - 1050 mbar/h Pa za pomocą pompki kalibracyjnej, hermetycznego pojemnika i manometru wzorcowego ±1 mbar. Medium powietrze.

Przyłącze: Czujnik wbudowany

Standardowe punkty: 950 mbar, 1000 mbar, 1050 mbar 


Koszt Standard ISO: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników ciśnienia różnicowego. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Wzorcowanie manometru do 600 bar / 60 MPa

Wzorcowanie ciśnienia manometru dowolnego producenta w zakresie: 0 ... 600 bar za pomocą pompki kalibracyjnej i manometru wzorcowego ±3 bar. Medium powietrze / ciecz. Punkty ustalane są w zależność od zakresu wzorcowanego przyrządu.

Przyłącza: gwint zewnętrzny 1/2, 1/8, 3/8, M20x1,5, M12x1,5, szybkozłączka NW5

Koszt Standard ISO: 270 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników ciśnienia różnicowego. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Wzorcowanie mierników ciśnienia różnicowego w zakresie do 500 Pa / 2500 Pa / 10 000 Pa

Wzorcowanie ciśnienia różnicowego manometru dowolnego producenta w zakresie: 500 Pa, 2500 Pa, 10 000 Pa za pomocą cyfrowego kalibratora różnicy ciśnienia. 

Standardowe punkty:

500 Pa: +/- 50Pa; 250Pa; 500 Pa

2500 Pa: +/- 100Pa, 1000Pa, 2500 Pa

10 000 Pa: +/- 500Pa, 5000 Pa, 10 000 Pa

Koszt Standard ISO: 250 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Wzorcowanie mierników ciśnienia różnicowego w zakresie do 500 mbar / 2000 mbar

Wzorcowanie ciśnienia różnicowego manometru dowolnego producenta w zakresie: 500 mbar, 2000 mbar za pomocą kalibratora ciśnienia.

Standardowe punkty:

500 mbar: +/- 100 mbar, 250 mbar, 500 mbar (0,5bar)

2000 mbar: +/- 100 mbar, 1000 mbar (1 bar), 2000 mbar (2 bar)

Koszt Standard ISO: 270 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Wzorcowanie mierników ciśnienia różnicowego w zakresie do 500 Pa / 2500 Pa / 10 000 Pa oraz temperatury elektronicznie

Wzorcowanie ciśnienia różnicowego manometru dowolnego producenta w zakresie: 500 Pa, 2500 Pa, 10 000 Pa za pomocą cyfrowego kalibratora różnicy ciśnienia oraz temperatury za pomocą kalibratora elektronicznego.

Standardowe punkty: 

Ciśnienie:

500 Pa: +/- 50Pa; 250Pa; 500 Pa

2500 Pa: +/- 100Pa, 1000Pa, 2500 Pa

10 000 Pa: +/- 500Pa, 5000 Pa, 10 000 Pa

Temperatura: 0°C; 50°C, 150°C


Koszt Standard ISO: 270 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Wzorcowanie mierników ciśnienia różnicowego w zakresie do 500 mbar / 2000 mbar i temperatury elektronicznie

Wzorcowanie ciśnienia różnicowego manometru dowolnego producenta w zakresie:500 mbar, 2000 mbar za pomocą kalibratora ciśnienia.

Standardowe punkty:

Ciśnienie:

500 mbar: +/- 100 mbar, 250 mbar, 500 mbar (0,5bar)

2000 mbar: +/- 100 mbar, 1000 mbar (1 bar), 2000 mbar (2 bar)

Temperatura: 0°C; 50°C, 150°C

Koszt Standard ISO: 330 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników podciśnienia. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Wzorcowanie mierników podciśnienia (wakuometrów/próżniomierzy)

Wzorcowanie miernika podciśnienia dowolnego producenta za pomocą pompy próżniowej oraz wzorców ciśnienia.
Orientacyjne punkty:
600 Pa, 1000 Pa, 1200 Pa - w zależności od ciśnienia atmosferycznego w dniu wykonania wzorcowania.

Koszt Standard ISO: 200 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników temperatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Wzorcowanie miernika temperatury przez symulację elektroniczną czujnika termoparowego

Wzorcowanie w laboratorium Merserwis cyfrowego miernika temperatury na termopary typu T, K, J przez symulację elektroniczną w zakresie -200°C - 1450°C

Standardowe punkty: 0°C; 50°C, 150°C

Koszt Standard ISO: 130 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Wzorcowanie miernika temperatury przez symulację elektroniczną czujnika rezystancyjnego PT100

Wzorcowanie w laboratorium Merserwis cyfrowego miernika temperatury na czujniki PT100 przez symulację elektroniczną w zakresie -200 - 800°C

Standardowe punkty: 0°C; 50°C, 150°C


Koszt Standard ISO: 130 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem temperatury czujnikami zewnętrznymi. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Wzorcowanie temperatury mierzonej czujnikiem zewnętrznym

Wzorcowanie temperatury mierzonej czujnikiem zewnętrznym dowolnego producenta w zakresie: -20°C + 150°C z wykorzystaniem kalibratora temperatury i termometru wzorcowego.
Standardowe punkty: 0°C; 50°C, 100°C

Koszt Standard ISO: 160 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Wzorcowanie temperatury w urządzeniu o wysokiej dokładności ⩽ 0,1%

Wzorcowanie temperatury mierzonej czujnikiem zewnętrznym dowolnego producenta w zakresie: -20°C + 150°C z wykorzystaniem kalibratora temperatury i termometru wzorcowego.
Standardowe punkty: 0°C; 50°C, 100°C

Koszt Standard ISO: 180 zł +23%VAT

BEZ przesyłki Door-to-door

Wzorcowanie wysokich temperatur

Wzorcowanie temperatury mierzonej czujnikiem zewnętrznym dowolnego producenta w zakresie: -20°C + 650°C z wykorzystaniem kalibratora temperatury i termometru wzorcowego.
Wzorcowanie w 3 punktach dobranych do zakresu pomiarowego urządzenia.

Koszt Standard ISO: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Usługa wzorcowania temperatury - dodatkowy / zmiana punktu pomiarowego

W przypadku zmiany punktu standardowego lub dodania kolejnego w zakresie -20°C +650°C

Koszt Standard ISO: 30 zł +23%VAT

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem pirometrów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

WzorcowAnie temperatury miernika na podczerwień - Pirometru

Wzorcowanie miernika temperatury na podczerwień dowolnego producenta w zakresie: 20°C - 350°C z wykorzystaniem kalibratora pirometrów i termometru wzorcowego.
Standardowe punkty: 50°C; 150°C, 340°C

Koszt Standard ISO: 230 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

WZORCOWANIE PIROMETRÓW DO TEMPERATURY CIAŁA - PiromEtrów Medycznych

Wzorcowanie pirometru medycznego dowolnego producenta z wykorzystaniem kalibratora o współczynniku emisyjności ε=0,98 w zakresie pomiaru temperatury powierzchni oraz przeliczanej temperatury wewnętrznej ciała.

Standardowe punkty: 36°C, 38°C, 40°C

Koszt Standard ISO: 300 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników temperatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Wzorcowanie miernika Temperatury w komorze klimatycznej (standard: dodatnie punkty do maks. 50°C)

Wzorcowanie miernika temperatury dowolnego producenta z wykorzystaniem komory klimatycznej i termometru wzorcowego - wersja podstawowa.

Standardowe punkty:

Temperatura: standardowo w trzech punktach.

Koszt Standard ISO: 150 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Wzorcowanie miernika Temperatury w komorze klimatycznej (rozszerzone: wartości od -40°C do 150°C)

Wzorcowanie miernika temperatury dowolnego producenta w zakresie -40°C-150°C z wykorzystaniem komory klimatycznej i termometru wzorcowego.

Standardowe punkty:

Temperatura: standardowo w trzech punktach.

Koszt Standard ISO: 170 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Usługa wzorcowania temperatury - dodatkowy / zmiana punktu pomiarowego

Wzorcowanie miernika temperatury dowolnego producenta w zakresie -40°C-150°C z wykorzystaniem komory klimatycznej i termometru wzorcowego.

Uwaga: po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z laboratorium!

Koszt Standard ISO: 30 zł +VAT

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników temperatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

WzorcowAnie cyfrowych czujników temperatury 1-wire DS1820/18S20/18B20

Wzorcowanie cyfrowego czujnika temperatury dowolnego producenta w zakresie: ok. -25°C - 125°C z wykorzystaniem termometru wzorcowego.

Standardowo: 3 punkty

Koszt Standard ISO: 150 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami piecyków kalibracyjnych. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

WzorcowAnie temperatury pieca kalibracyjnego

Wzorcowanie miernika temperatury dowolnego producenta z wykorzystaniem komory klimatycznej i termometru wzorcowego - wersja podstawowa.

Wzorcowanie pieca dowolnego producenta w zakresie: -50°C - 600°C z wykorzystaniem termometru wzorcowego. 
Standardowe punkty: dostosowane do zakresu urządzenia, 8 punktów.


Koszt Standard ISO: 380 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Dodatkowo stabilność nastawy temperatury

Stabilność nastawy pieca w czasie 10 minut w pkt. 50°C.

Koszt Standard ISO: 200 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników wilgotności. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Wzorcowanie Miernika wilgotności (higrometru) w komorze klimatycznej

Wzorcowanie miernika wilgotności dowolnego producenta z wykorzystaniem komory klimatycznej i przyrządu wzorcowego.

Standardowe punkty:

Temperatura: 50°C

Wilgotność: 20%RH, 50%RH, 75%RH

Koszt Standard ISO: 150 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Wzorcowanie Termohigrometru w komorze klimatycznej 20%RH - 80%RH w temperaturze od 20°C - 50°C

Wzorcowanie miernika temperatury i wilgotności dowolnego producenta z wykorzystaniem komory klimatycznej i przyrządu wzorcowego.

Standardowe punkty:

Temperatura: 50°C, 20°C, 30°C

Wilgotność: 20%RH, 50%RH, 70%RH

Koszt Standard ISO: 260 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Usługa wzorcowania wilgotności - dodatkowy / zmiana punktu pomiarowego

Wzorcowanie miernika temperatury i wilgotności dowolnego producenta z wykorzystaniem komory klimatycznej i przyrządu wzorcowego.

Uwaga: po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z laboratorium!

Koszt Standard ISO: 30 zł +23%VAT

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników wilgotności drewna. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Usługa wzorcowania wilgotnościomierza drewna

Wzorcowanie wilgotnościomierzy drewna z wykorzystaniem wagi i wzorca wilgotności w dwóch punktach. 
Badanie wykonywane na drewnie sosnowym.
UWAGA: wilgotnościomierz musi posiadać igly do wbijania w drewno!


Koszt Standard ISO: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem kamer termowizyjnych. 

Wzorcowanie Kamery termowizyjnej - temperatura

Wzorcowanie kamery termowizyjnej dowolnego producenta w zakresie: -20°C - 650°C z wykorzystaniem kalibratora pirometrów i termometru wzorcowego. Standardowe punkty: Dla zakresu do 150°C. pkt.: 30, 60, 90, 120, 150°C

Dla zakresu do 350°C. pkt.: 50, 100, 150, 250, 300°C

Koszt Standard ISO: 440 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Wzorcowanie temperatury kamery termowizyjnej - Pakiet niskich temperatur - dodatkowo

Wzorcowanie kamery termowizyjnej dowolnego producenta w zakresie -30 ÷ 0 °C:
- Wzorcowanie w punkcie 0 °C oraz w jednym wybranym ujemnym punkcie temperatury.

Koszt Standard ISO: 110 zł +23%VAT

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem Black Body. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Wzorcowanie black body

Wzorcowanie black body dowolnego producenta w zakresie: -10°C +300°C z wykorzystaniem pirometru i sondy wzorcowej.
Zakres:
- dokładność nastawy temperatury (3 punkty)
- wyznaczona emisyjność źródła
- stabilność nastawy temperatury w czasie 10 minut

Koszt Standard ISO: 700 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Wzorcowanie black body w zestawie z kamerą termowizyjną

Wzorcowanie black body i kamery termowizyjnej dowolnego producenta (zakres: patrz wzorcowanie poszczególnych pozycji w cenniku)

Koszt Standard ISO: 1050 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca by okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami, nie przekraczały wartości podanej przez producenta - zazwyczaj jest to okres 12 miesięcy.


Szczegóły dotyczące konkretnych trybów dostępne są na stronie:  www.systemy-akustyczne.pl

Wzorcowanie miernika natężenia dźwięku zgodnie z normą PN-EN 61672-3

Wzorcowanie przeprowadzane jest dla mierników spełniających wymagania normy IEC 61672-1. Procedura pomiarowa wraz z doborem mierzonych wielkości oparta jest o normę PN-EN 61672-3.

Koszt Standard ISO: 450 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł Netto

Wzorcowanie miernika natężenia dźwięku spełniającego normę IEC 651

Wzorcowanie sonometru w komorze bezechowej w 3 punktach: 94 db, 110 dB, 114 dB dla częstotliwości 1kHz za pomocą analizatora Audio Precision z generacją i pomiarem wygenerowanego sygnału.

Koszt Standard ISO: 300 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł Netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem generatorów akustycznych. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

wzorcowaniE generatora akustycznego  - fala wzorcowa 1kHz

Wzorcowanie generatora akustycznego za pomocą analizatora Audio Precision.
Wejście na mikrofon 1/2 cala, zakres:
- pomiar nominalnego poziomu ciśnienia akustycznego 94 dB i 114dB

Koszt Standard ISO: 300 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł Netto

Wzorcowanie generatora akustycznego  posiadającego możliwość generowania różnej częstotliwości i poziomu sygnałów

Wzorcowanie generatora akustycznego za pomocą analizatora Audio Precision.
Generator posiada gniazda RCA i XLR, zakres:
- generacja przebiegów sinus (pomiar częstotliwości, napięcia AC)
- płaskość sygnału przebiegu sinus

Koszt Standard ISO: 440 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem phmetrów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Wzorcowanie phmetru elektronicznie

Wzorcowanie phmetru wykonywane przez symulację elektroniczną z wykorzystaniem zadajnika napięcia i multimetru cyfrowego.

Standardowe punkty: 4,01ph; 7,00ph; 10,01ph

Koszt Standard ISO: 270 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Wzorcowanie sondy phmetru buforami wzorcowymi z pomiarem odniesienia

Wzorcowanie sondy phmetru wykonywane przez symulację elektroniczną z wykorzystaniem zadajnika napięcia i multimetru cyfrowego.

Standardowe punkty: 4,01ph; 7,00ph; 10,01ph z niepewnością odpowiednio: ±0,01 pH, ±0,01 pH, ±0,02 pH

Koszt Standard ISO: 320 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem dalmierzy laserowych / mierników odległości. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Wzorcowanie dalmierza laserowego do 5m

Wzorcowanie dalmierza laserowego z wykorzystaniem przymiaru wstęgowego ze świadectwem laboratorium akredytowanego.

1 m; 2 m; 3 m; 4 m; 5 m

Koszt Standard ISO: 200 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniemmierników wycieku gazu. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Wzorcowanie (wyświetlacz LCD) / sprawdzenie (bargraf) czułości testera wycieku gazów chłodniczych

Wzorcowanie lub sprawdzenie testera wycieku gazów chłodniczych, za pomocą kalibratora gazem R134a.

5 mg/r/p>

Koszt Standard ISO: 270 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników natężenia oświetlenia / luksomierzy. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Usługa wzorcowania luksomierza 6 pkt. pomiarowych

Wzorcowanie luksomierza z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego ze wzorcowym źródłem światła.
Standardowe punkty:
26,4 lx / 100 lx / 210 lx / 850 lx / 1500 lx / 4200 lx

Koszt Standard ISO: 290 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Wzorcowanie przystawki luksometrycznej do miernika wielofunkcyjnego

Wzorcowanie luksomierza z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego ze wzorcowym źródłem światła.
Standardowe punkty:
26,4 lx / 100 lx / 210 lx / 850 lx / 1500 lx / 4200 lx

Koszt Standard ISO: 80 zł +23%VAT

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników irradiancji.

Wzorcowanie mierników irradiancji w zakresie 100 - 1000 W/m2

Wzorcowanie irradiancji metodą porównawczą. Minimalna czułość znamionowa ogniwa 1 W/m2. Wzorcowanie w 3 punktach irradiancji oraz 3 punktach temperatury ogniwa.
*Zakres wzorcowania każdego miernika może się różnić z uwagi na gabaryty urządzenia i naszego stanowiska pomiarowego.

Koszt Standard ISO: 330 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem tachometrów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Wzorcowanie tachometru w 5 pkt. pomiarowych metodą optyczną

Wzorcowanie tachometru z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego z wzorcowym generatorem częstotliwości.
Standardowe punkty:3000 rpm / 6000 rpm / 12000 rpm / 36000 rpm / 72000 rpm

Koszt Standard ISO: 260 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników grubości powłok, grubościomierzy. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Wzorcowanie miernika grubości powłok lakierniczych w 6 pkt. pomiarowych

Wzorcowanie miernika grubości powłok z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego z wzorcami grubości (taśmy wzorcowe)
Standardowe punkty: 23,9 μm / 49,9 μm / 127,2 μm / 249,0 μm / 503 μm / 960 μm
Dodatkowe możliwe punkty: 2,037 mm / 2,964 mm

Koszt Standard ISO: 240 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Wzorcowanie grubościomerza ultradźwiękowego w 5 pkt. pomiarowych

Wzorcowanie miernika grubości powłok z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego z wzorcami grubości (taśmy wzorcowe)
Standardowe punkty: 5 mm / 10 mm / 20 mm / 30 mm / 50 mm
Dodatkowe możliwe punkty: 1 mm / 1,2 mm / 1,4 mm / 1,6 mm / 1,8 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm/ 5mm/ 6mm / 7mm / 8mm / 9mm

Koszt Standard ISO: 270 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem analizatorów spalin i gazów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Wzorcowanie analizatora gazów w 3 punktach pomiarowych dla JEDNEGO, wybranego GAZU*

Wzorcowanie analizatora gazów z wykorzystaniem mieszalnika gazów oraz butli z gazami wzorcowymi.

Standardowe punkty:

Tlen, O2:
3 punkty dobierane do zakresu pomiarowego miernika:
maks. zakres 10%

Czad, tlenek węgla, CO, 3 punkty dobierane do zakresu pomiarowego miernika:
maks. zakres 3000ppm (0,3%)

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, CO2, 3 punkty dobierane do zakresu pomiarowego miernika:
maks. zakres 10 000ppm lub do 10%

Metan, CH4, 3 punkty dobierane do zakresu pomiarowego miernika:
maks. zakres 10 000 ppm (20%DGW)

Inne wartości do ustalenia z Laboratorium!

Koszt Standard ISO: wielogazowy 170 zł +23%VAT za 1 gaz / Jednogazowy 200 Zł +23%VAT

przesyłka Door-to-dooR

*W przypadku urządzenia wielogazowego koszt za każdy gaz wynosi 120zł netto


Usługa wzorcowania miernika gazu w 1 punkcie H2S lub NO2

Wzorcowanie analizatora gazów z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego gazami wzorcowymi (trzy butle z mieszaniną czterech gazów)

Wzorcowanie miernika gazu z wykorzystaniem jednego z dwóch gazów wzorcowych

1. H2S: Stężenie: 50 ppm

2. NO2 Stężenie: 500 ppm

Koszt Standard ISO: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Usługa wzorcowania analizatora gazów, zmiana / dodatkowy punkt pomiarowy

W przypadku zmiany punktu standardowego lub dodania kolejnego:
O2 w zakresie: 0,5 - 10%
CO w zakresie: 150 do 3 000 ppm
CO2 w zakresie: 150 do 10 000 ppm lub do 10%
CH4 w zakresie: 100ppm (0,4%DGW)do 10 000 ppm (20%DGW)/p>

Koszt Standard ISO: 30 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Zmiana daty w mierniku gazowym

Zmiana daty w mierniku gazowym (poprzez podanie mieszanki gazowej - strojenie).
*jeżeli jest taka możliwość (wymaga zapoznania się z instrukcją)

Koszt Standard ISO: 120 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem przeływomierzy. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Wzorcowanie przepływomierza gazowego

Wzorcowanie przepływomierzy gazowych z wykorzystaniem mieszalnika gazowego w 5 punktach pomiarowych (medium azot N2). 


Standardowe punkty pomiarowe: 1, 2, 3, 4, 5 l/min

Możliwość wykonania dowolnych punktów pomiarowych w zakresie 50ml/min-5000ml/min (skok co 1ml)

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem suwmiarek. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Standard ISO).

Wzorcowanie suwmiarKI dla wymiaru zewnętrznego, wewnętrznego oraz głębokości

Wzorcowanie suwmiarek z wykorzystaniem wzorców trwałych długości

Standardowe punkty:

Wymiar zewnętrzny:

5 pkt pomiarowych do 10 cm (0,5; 1; 2; 3; 5 cm)

Wymiar wewnętrzny:

3 pkt pomiarowe do wartości 5 cm (1, 3 i 5 cm)

Głębokość:

3 pkt pomiarowe do wartości 5 cm (1, 3 i 5 cm)

Koszt Standard ISO: 160 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door

Dodatkowe usługi wzorcowania i kalibracji mierników

Skorzystaj z dodatkowych opcji przyspieszenia kalibracji, Door-to-Door i wiele więcej - tylko w Laboratorium Merserwis!

WZORCOWANIE MIERNIKÓW W TRYBIE INSTANT - 6 H
Koszt wzorcowania w trybie błyskawicznym - realizacja w ciągu ok. 6 godzin roboczych od dostarczenia mierników do laboratorium. Odbiór w tym samym dniu. Dopłata dodatkowa do ceny usługi podstawowej liczona od sztuki urządzenia. Nie podlega rabatowi. Przed wyborem prosimy o wcześniejszy kontakt.

KOSZT: 250 ZŁ +VAT

WZORCOWANIE MIERNIKÓW W TRYBIE EKSPRESOWYM - 24 H
Koszt wzorcowania w trybie ekspresowym - realizacja w ciągu 24 godzin roboczych od dostarczenia mierników do laboratorium. Dopłata dodatkowa do ceny usługi podstawowej liczona od sztuki urządzenia. Nie podlega rabatowi. Przed wyborem prosimy o wcześniejszy kontakt.

KOSZT: 200 ZŁ +VAT


WZORCOWANIE MIERNIKÓW W TRYBIE PRIORYTETOWYM - 48 H
Koszt wzorcowania w trybie ekspresowym - realizacja w ciągu 48 godzin roboczych od dostarczenia mierników do laboratorium. Dopłata dodatkowa do ceny usługi podstawowej liczona od sztuki urządzenia. Nie podlega rabatowi. Przed wyborem prosimy o wcześniejszy kontakt.

KOSZT: 150 ZŁ +VAT


STWIERDZENIE ZGODNOŚCI
Zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 Laboratorium ma możliwość przedstawienia stwierdzenia zgodności ze specyfikacją przyrządu lub wymaganiem przy zastosowaniu zasady niebinarnego stwierdzenia zgodności z uwzględnieniem pasma ochronnego. 

KOSZT: 30% WARTOŚCI USŁUGI


OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA
W przypadku konieczności wystawienia dodatkowych dokumentów poza zakres ustalony w regulaminie lub cenniku.

KOSZT: 10 ZŁ +VAT


PRZESYŁKA KURIERSKA
Kwota naliczana każdorazowo w przypadku konieczności przesłania przedmiotu umowy. Dotyczy przedmiotów o masie do 20 kg.

KOSZT: 20 ZŁ +VAT


PRZESYŁKA KURIERSKA - POBRANIE
Kwota naliczana jednorazowo w przypadku konieczności przesłania przedmiotu umowy. Dotyczy przedmiotów o masie do 20 kg i płatności Kurierowi do maksymalnej kwoty 3000 zł brutto.

KOSZT: 30 ZŁ +VAT


PRZESYŁKA KURIERSKA - PALETA
Kwota naliczana każdorazowo w przypadku konieczności przesłania przedmiotu umowy. Dotyczy przedmiotów o masie od 30 kg i wysyłanych na palecie.

KOSZT: 120 ZŁ +VAT


PRZESYŁKA KURIERSKA - DOOR-TO-DOOR
Usługa wysyłki kurierskiej od drzwi do drzwi. Promocja: Przy łącznym koszcie wzorcowania aparatury powyżej 250 zł netto, koszt usługi wynosi 5 zł netto + 23%VAT (dla przesyłek o masie do 15 kg). Patrz: Regulamin usługi Door to Door.

KOSZT: 30 ZŁ +VAT


ELEMENT NIESTANDARDOWY
Dopłata za wzorcowanie elementu niestandardowego, np. dodatkowe punkty temperatury.

KOSZT: 50 ZŁ +VAT