Cennik wzorcowania mierników

Wzorcujemy mierniki każdego typu i producenta wg poniższego cennika

Prosimy o zapoznanie się jakie dokładnie typy mierników oraz przykładowe modele mierników wzorcujemy w Laboratorium Badawczo-Wzorcującym Merserwis. Jeśli nie został wymieniony Państwa miernik, prosimy o kontakt w celu zweryfikowania możliwości naszego laboratorium w zakresie jego kalibracji. Załączony koszt usługi kalibracji jest sugerowany i dotyczy wzorcowania pojedynczego urządzenia w standardowym trybie. W przypadku chęci zlecenia większej ilości przyrządów, wzorcowania mierników w sugerowanym terminie 12 miesięcy lub dla stałych klientów Laboratorium Merserwis przyznajemy specjalne rabaty na wykonanie usługi. Podany koszt nie obejmuje usług dodatkowych, np. wzorcowania w trybie priorytetowym czy ekspresowym, obsługi logistycznej itp.

Cennik wzorcowania mierników w Laboratorium Merserwis

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami wielofunkcyjnych mierników instalacji elektrycznych zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

wzorcowaniE wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych Metrel MI 3155 Eurotestxd

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w podanym zakresie: 
- Rezystancja izolacji do 1V
- Rezystancja izolacji do 2,5kV
- Impedancja pętli zwarcia - wszystkie metody + 4-przewodowo
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe) 
- Napięcie i ciągłość
- Rezystancja uziemienia (metoda techniczna) + cęgowa (jeśli dostarczono cęgi)

z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)


Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 550 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt EKONOMICZNY: 440 zł +23%VAT

Przesyłka powrotna 20 / 30 zł netto

wzorcowaniE wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych Metrel MI 3155 + sonda luksometryczna

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Rezystancja izolacji do 1V
- Rezystancja izolacji do 2,5kV
- Impedancja pętli zwarcia - wszystkie metody + 4-przewodowo
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe)
- Napięcie i ciągłość
- Rezystancja uziemienia (metoda techniczna) + cęgowa (jeśli dostarczono cęgi)
- Wzorcowanie luksomierza z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego ze wzorcowym źródłem światła w stand. punktach: 26,4 lx / 100 lx / 210 lx / 850 lx / 1500 lx / 4200 lx

z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)


Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 600 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-Door 5 zł netto

Koszt EKONOMICZNY: 480 zł +23%VAT

Przesyłka powrotna 20 / 30 zł netto

 wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych - 5 funkcji + pomiar izolacji 2,5kV

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Rezystancja izolacji do 2,5kV
- Impedancja pętli zwarcia
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe) 
- Napięcie i ciągłość
- Rezystancja uziemienia (metoda techniczna) 

Z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware Metrel do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

PLAN premium: 400 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

PLAN EKONOMICZNY: 320 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto


Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych - 5 i 4 funkcje + pomiar izolacji 1 kV

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Rezystancja izolacji do 1kV
- Rezystancja / impedancja pętli zwarcia
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe)
- Napięcie i ciągłość
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware Metrel do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Plan Premium: 380 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

PLAN EKONOMICZNY: 304 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych - 3 i mniej funkcji pomiarowych

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Napięcie i ciągłość
oraz trzy wybrane funkcje pomiarowe z ponizej wymienionych:
- Rezystancja izolacji do 1kV
- Rezystancja / impedancja pętli zwarcia
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe)
- Rezystancja uziemienia (metoda techniczna)

z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika

Plan Premium: 340 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Plan Ekonomiczny: 272 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych - 2 i mniej funkcji pomiarowych

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Napięcie i ciągłość
oraz dwie wybrane funkcje pomiarowe z ponizej wymienionych:
- Rezystancja / impedancja pętli zwarcia
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe)

Zamiennie za ww. funkcję można uwzględnić pomiar izolacji, pomiar rezystancji uziemienia.

z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika

Plan Premium: 280 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Plan Ekonomiczny: 224 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych do 1kV + analizator mocy

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Rezystancja izolacji do 1kV
- Rezystancja / impedancja pętli zwarcia
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe)
- Napięcie i ciągłość
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

- Moc czynna, bierna
- Harmoniczne napięcia
- współczynnik mocy

Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware Metrel do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Plan Premium: 580 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Plan Ekonomiczny: 464 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych do 1kV + analizator mocy + sonda luksometryczna

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Rezystancja izolacji do 1kV
- Rezystancja / impedancja pętli zwarcia
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe)
- Napięcie i ciągłość
- Wzorcowanie luksomierza z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego ze wzorcowym źródłem światła w standardowych punktach: 26,4 lx / 100 lx / 210 lx / 850 lx / 1500 lx / 4200 lx
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

- Moc czynna, bierna
- Harmoniczne napięcia
- współczynnik mocy
- Wzorcowanie luksomierza z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego ze wzorcowym źródłem światła w standardowych punktach
Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware Metrel do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Plan Premium: 620 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Plan Ekonomiczny: 496 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcy pomiędzy wzorcowaniami mierników rezystancji izolacji. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od wyjściowej ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

WzorcowaniE Miernika rezystancji izolacji z napięciem DC do 1kV

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem pomiarowym DC 1kV z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 200 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 160 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

WzorcowaniE Miernika rezystancji izolacji z napięciem DC do 2,5kV

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem pomiarowym DC do 2,5kV z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 240 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 192 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 netto

WzorcowaniE Miernika rezystancji izolacji z napięciem DC do 5kV

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem pomiarowym DC do 5kV z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 280 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 224 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

WzorcowaniE Miernika rezystancji izolacji z napięciem DC do 10kV

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem pomiarowym DC do 10kV z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 400 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 320 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników małych rezystancji zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie mikroomomierza do 2A

Wzorcowanie mikromomierza z prądem do 2A z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

KOSZT premium: 290 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

KOSZT Ekonomiczny: 232 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie mikroomomierza do 10A

Wzorcowanie mikromomierza z prądem do 10A z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

KOSZT premium: 300 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

KOSZT Ekonomiczny: 240 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie mikroomomierza do 100A

Wzorcowanie mikromomierza z prądem do 100A z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

KOSZT premium: 350 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

KOSZT Ekonomiczny: 280 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników pętli zwarcia zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernikA Pętli zwarcia

Wzorcowanie miernika pętli zwarcia z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 180 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 144 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie miernikA Pętli zwarcia wysokim prądem

Wzorcowanie silnoprądowego miernika pętli zwarcia z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 300 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 240 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników rezystancji uziemienia zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernika rezystancji uziemienia - 1 metoda pomiaru

Wzorcowanie miernika rezystancji uziemienia z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 190 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt ekonomiczny: 152 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie miernika rezystancji uziemienia - 2 i więcej metody pomiaru

Wzorcowanie miernika rezystancji uziemienia z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 220 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 176 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie miernika napięcia krokowego

Cena kalibracji miernika napięcia krokowego zawiera przesyłkę zwrotną.

Koszt Premium: 500 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 400 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

wzorcowanie analizatora uziemień Metrel MI 3290 GL / MI 3290 GP / MI 3290 GF

Koszt Premium: 700 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 560 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

wzorcowanie analizatora uziemień Metrel MI 3290 GL / MI 3290 GP / MI 3290 GF

Koszt Premium: 800 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 640 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników i testerów wyłączników różnicowoprądowych RCD zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie mierników i testerów wyłączników różnicowoprądowych RCD

Wzorcowanie mierników i testerów wyłączników RCD z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 170 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 136 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami multimetrów i mierników cęgowych zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie Multimetru / miernika cęgowego - napięcie, prąd, rezystancja

Wzorcowanie multimetru lub miernika cęgowego posiadającego 3 funkcje pomiarowe z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 220 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 176 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie Multimetru / miernika cęgowego - napięcie, prąd, rezystancja, pojemność, częstotliwość

Wzorcowanie multimetru lub miernika cęgowego posiadającego 5 funkcji pomiarowych z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 250 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 200 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie Multimetru / miernika cęgowego - napięcie, prąd, rezystancja, pojemność, częstotliwość, moc

Wzorcowanie multimetru lub miernika cęgowego posiadającego 6 funkcji pomiarowych z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 380 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 304 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami cęgów prądowych. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Usługa wzorcowania cęgów prądowych - bez dostarczonego multimetru

Wzorcowanie cęgów prądowych z wykorzystaniem wzorcowego kalibratora prądu oraz multimetru laboratoryjnego.


Zakres wzorcowania (dostosowany do właściwości urządzenia):

- prąd DC (3 punkty na zakres)

- prąd AC - 50 Hz (3 punkty na zakres)


Koszt Premium: 180 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 144 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania cęgów prądowych - dopłata w przypadku dostarczenia multimetru i cęgów

Wzorcowanie cęgów prądowych z wykorzystaniem wzorcowego kalibratora prądu oraz multimetru laboratoryjnego.


Zakres wzorcowania (dostosowany do właściwości urządzenia):

- prąd DC (3 punkty na zakres)

- prąd AC - 50 Hz (3 punkty na zakres)


Koszt Premium: 50 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 40 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania dodatkowych elementów do mierników wielofunkcyjnych.​

Usługa wzorcowania jednej sztuki cęgów do uziemienia

Pomiar uziemienia przewodowo + cęgi i/lub pomiar prądu cęgowo.


Koszt Premium: 20 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 16 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania dwóch sztuk cęgów do uziemienia

Pomiar uziemienia w układzie 1 i/lub 2-cęgowo; pomiar prądu cęgowo.


Koszt Premium: 30 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 24 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. 

Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniami multimetrów i mierników cegowych.

Usługa wzorcowania multimetru do 5 1/2 cyfry - 3 Funkcje Pomiarowe


Wzorcowanie multimetru z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Wzorcowanie funkcje:

- napięcie

- prąd

- rezystancja


Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika, przeważnie pokrywają 10% oraz 90% zakresu.

Koszt Premium: 300 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 240 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania multimetru do 5 1/2 cyfry - 5 funkcji pomiarowych


Wzorcowanie multimetru z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Wzorcowane funkcje:

- napięcie

- prąd

- rezystancja

- pojemność

- częstotliwość


Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika, przeważnie pokrywają 10% oraz 90% zakresu.

Koszt Premium: 380 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 304 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania multimetru 6 1/2 cyfry - 3 Funkcje pomiarowe


Wzorcowanie multimetru z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Wzorcowane funkcje:

- napięcie

- prąd

- rezystancja


Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika, przeważnie pokrywają 10% oraz 90% zakresu.

Koszt Premium: 500 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 400 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania multimetru 6 1/2 cyfry - 5 Funkcji pomiarowych


Wzorcowanie multimetru z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Wzorcowane funkcje:

- napięcie

- prąd

- rezystancja

- pojemność

- częstotliwość


Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika, przeważnie pokrywają 10% oraz 90% zakresu.

Koszt Premium: 600 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 480 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. 
Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniami testerów i wskaźników napięcia.

Usługa wzorcowania wskaźników / testerów napięcia z wyświetlaczem


Wzorcowanie wskaźników / testerów napięcia z wykorzystaniem wzorcowego kalibratora.

Zakres wzorcowania (dostosowany do właściwości urządzenia):
- napięcie DC
- napięcie AC - 50 Hz
- testy funkcjonalne (test ciągłości obwodu, jednobiegunowy wykrywacz fazy)

Koszt Premium: 170 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 136 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa sprawdzenia wskaźników / testerów napięcia bez wyświetlacza


Wzorcowanie wskaźników / testerów napięcia z wykorzystaniem wzorcowego kalibratora.

Zakres wzorcowania (dostosowany do właściwości urządzenia):
- napięcie DC
- napięcie AC - 50 Hz
- testy funkcjonalne (test ciągłości obwodu, jednobiegunowy wykrywacz fazy)

Koszt Premium: 140 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 112 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników PAT zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

wzorcowanie mierników PAT bez testu HIPOTY / FLASH z 4-6 funkcjami pomiarowymi

Wzorcowanie miernika PAT z funkcjami pomiarowymi:
- Rezystancja izolacji napieciem 500V
- Ciągłość przewodu ochronnego prądem do 25A
- Prądy upływowe
- Pomiar napiec i pradow uplywu
- Test wylacznikow PRCD
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 440 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 352 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

wzorcowanie mierników PAT z pomiarem HV / Hipot / FLASH

Wzorcowanie miernika PAT z funkcjami pomiarowymi:
- Wytrzymałość izolacji/hipot/flash do 3kV AC
- Rezystancja izolacji napięciem 500V
- Ciągłość przewodu ochronnego prądem do 25A
- Prądy upływowe
- Pomiar napięć i pradów upływu
- Test wyłączników PRCD
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 480 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 384 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie miernika bezpieczeństwa elektrycznego pat urządzeń medycznych

Wzorcowanie miernika PAT z funkcjami pomiarowymi:
- Wytrzymałość izolacji/hipot/flash
- Rezystancja izolacji napieciem 500V
- Ciągłość przewodu ochronnego prądem do 25A
- Prądy upływowe
- Pomiar napięć i pradów upływu
- Test wyłączników PRCD
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 530 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 424 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania mierników PAT z częścią elektryczną

Wzorcowanie miernika z zakresu PAT:
- ciągłość prądem do 25A
- Riso do 500V
- prądy upływowe (all)
- moc pozorna
- czas rozładowania
- test HV


Wzorcowanie miernika z zakresu instalacji elektrycznych: 
- Riso do 1kV
- ciągłość 200mA
- impedancja Line, Loop, Loop (RCD)
- napięcie dotykowe
- RCD (t, I,)
- napięcie i częstotliwość
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 750 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 600 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami wielofunkcyjnych testerów bezpieczeństwa elektrycznego maszyn i urządzeń zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa - Do 3 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa maszyn i urządzeń z funkcjami pomiarowymi: Rezystancja izolacji napięciem do 1000V / Ciągłość przewodu ochronnego prądem do 25A / Pomiar wytrzymałości izolacji do 5kV DC / 6kV AC z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 520 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 416 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa - Powyżej 3 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa maszyn i urządzeń z funkcjami pomiarowymi: Rezystancja izolacji napięciem do 1000V / Ciągłość przewodu ochronnego prądem do 25A / Pomiar wytrzymałości izolacji do 5kV DC / 6kV AC / Pomiar prądów upływowych / Pozostałe funkcje pomiarowe z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 580 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 464 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników analogowych zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernikA Analogowego - 1 lub 2 funkcje pomiarowe

Wzorcowanie mierników analogowych: woltomierzy / amperomierzy / induktorów z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 150 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 120 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami analizatorów jakości energii zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie Analizatora jakości energii - Do 3 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie 3 i 4 przewodowych analizatorów jakości zasilania w zakresie pomiaru: Napięcia / Prądu / Częstotliwości z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 320 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 256 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Wzorcowanie Analizatora jakości energii - Powyżej 3 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie 3 i 4 przewodowych analizatorów jakości zasilania w zakresie pomiaru: Napięcia / Prądu / Częstotliwości / Harmonicznych (napięcia) / Flicker (napięcia) / THD / Zdarzeń napięciowych (napięcia) z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 650 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 520 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniami analizatorów jakości energii.

 wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej + miernika instalacji elektrycznej + modułu parametrów środowiska (3w1)

Wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych w zakresie: pomiar rezystancji izolacji / pomiar impedancji / pomiar rcd / pomiar rezystancji uziemienia / pomiar małych rezystancji i ciągłości / pomiar napięcia

Wzorcowanie mierników fotowolaticznych w zakresie: pomiar I, U

Z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 640 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 520 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

wzorcowaniE miernika instalacji fotowoltaicznej + modułU parametrów środowiska (2w1)

Wzorcowanie miernika fotowolaticznego w zakresie: Pomiar I,U / Pomiar mocy / Uoc (napięcie przy rozwartym wejściu) oraz Isc (prąd zwarciowy) / Rezystancja izolacji

Wzorcowanie modułu parametrów środowiska: Pomiar temperatury A1400 / Pomiar irradiancji ogniwa A1427

Wzorcowanie pary cęgów pomiarowych z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Pomiar rezystancji przewodu ochronnego.
Z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 500 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 400 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

wzorcowaniE miernika instalacji fotowoltaicznej (bez części do instalacji elektrycznej)

Wzorcowanie miernika fotowolaticznego w zakresie: Pomiar I, U / Pomiar mocy / Uoc (napięcie przy rozwartym wejściu) oraz Isc (prąd zwarciowy) / Wzorcowanie pary cęgów pomiarowych

Z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 360 zł +VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 288 zł +VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

WzorcowaniE modułu / rejestratora parametrów środowiska (irradiancja, temperatura)

Wzorcowanie modułu zewnętrznego do pomiaru parametrów środowiskowych panelu:
- Temperatura mierzona czujnikiem
- Natężenie promieniowania słonecznego (irradiancja) 

Wzorcowanie z wykorzystaniem pieca kalibracyjnego (temperatura) w min. dwóch punktach oraz wzorcowego miernika irradiancji (porównanie) w min. dwóch punktach. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 250 zł +VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 200 zł +VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami oscyloskopów zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Usługa wzorcowania Oscyloskopu 2-kanałowego z pasmem do 160 MHz

Wzorcowanie oscyloskopów analogowych w zakresie: Napięcie / Częstotliwość


Koszt Premium: 400 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 320 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania Oscyloskopu 4-kanałowego z pasmem do 160 MHz

Wzorcowanie oscyloskopów cyfrowych w zakresie: Napięcie / Częstotliwość


Koszt Premium: 450 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 360 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania wbudowanego generatora funkcyjnego Oscyloskopu

Dodatkowe wzorcowanie funkcji generatora oscyloskopu w zakresie: Napięcie / Częstotliwość


Koszt Premium: 180 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 144 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami skopometrów zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Usługa wzorcowania skopometru 2-kanałowego z pasmem do 160 MHz

Wzorcowanie skopometrów z wykorzystaniem generatorów sygnałowych, kalibratorów wielkości elektrycznych i wzorców stałych w zakresie:
1) multimetr
- napięcie AC/DC; prąd AC/DC
- rezystancja; pojemność; częstotliwość
2) oscyloskop
- napięcie; częstotliwość
- pomiar impedancji wejściowej
- test pasma przenoszenia-3dB

Koszt Premium: 550 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 440 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania skopometru 4-kanałowego z pasmem do 160 MHz

Wzorcowanie skopometrów z wykorzystaniem generatorów sygnałowych, kalibratorów wielkości elektrycznych i wzorców stałych w zakresie:
1) multimetr
- napięcie AC/DC; prąd AC/DC
- rezystancja; pojemność; częstotliwość
2) oscyloskop
- napięcie; częstotliwość
- pomiar impedancji wejściowej
- test pasma przenoszenia-3dB

Koszt Premium: 600 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 480 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami generatorów funcyjnych zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie generatora funkcyjnego w zakresie 1uHz - 200MHz 

Wzorcowanie generatora przebiegów arbitralnych w zakresie:

- generacja napięcia AC RMS, 1kHz

- generacja DC OFFSET

- generacja częstotliwości sygnału prostokąt/sinus wg. zakresu przyrządu


Koszt Premium: 400 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 320 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami generatorów zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Usługa wzorcowania Kalibratora procesów sekcja elektryczna, zakresy mV, V, mA, Ω, Hz

Wzorcowanie kalibratorów napięcia w zakresie
- 3 punkty odczyt mV
- 3 punkty zadajnik mV
- 5 punktów odczyt V
- 5 punktów zadajnik V
- 3 punkty odczyt mA
- 3 punkty zadajnik mA
- 3 punkty odczyt Ω
- 3 punkty zadajnik Ω
- 3 punkty odczyt Hz
- 3 punkty zadajnik Hz

Koszt Premium: 300 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 240 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania Kalibratora procesów elektronicznie sekcja temperatury, zakresy TC / RTD (PT100, PT 1000)

Wzorcowanie kalibratorów temperatury
- 5 punktów odczyt TC/ RTD (PT100/PT1000)
- 5 punktów zadajnik TC / RTD (PT100/PT1000)

Koszt Premium: 150 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 120 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniami mostków RLC.

Usługa wzorcowania przenośnego mostka RLC

Wzorcowanie przenośnego mostka RLC posiadającego do 3 funkcji pomiarowych z wykorzystaniem wzorców stałych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Standardowe punkty:

Rezystancja: 2 pkt. na zakres, jedna częstotliwość (f) 100Hz lub 120Hz

Pojemność: do 6* punktów pomiarowych dla f = 100Hz, 120Hz, 1kHz: 1nF, 10nF, 30nF, 100nF, 300nF, 1uF

Indukcyjność: do 6* punktów pomiarowych dla f = 100Hz, 120Hz, 1kHz: 1mH, 3mH, 10mH, 30mH, 300mF, 1H


*punkty w zależności od zakresu przyrządu

Koszt Premium: 230 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 184 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania Stacjonarnego mostka RLC

Wzorcowanie stacjonarnego mostka RLC posiadającego do 3 funkcji pomiarowych z wykorzystaniem wzorców stałych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Standardowe punkty:

Rezystancja dla f = 100Hz, 120Hz, 1kHz: 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1kΩ, 10kΩ

Pojemność: do 6* punktów pomiarowych dla f = 100Hz, 120Hz, 1kHz: 1nF, 10nF, 30nF, 100nF, 300nF, 1uF.

Indukcyjność do 6* punktów pomiarowych dla f = 100Hz, 120Hz, 1kHz: 1mH, 3mH, 10mH, 30mH, 300mF, 1H.


*punkty w zależności od zakresu przyrządu

Koszt Premium: 400 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 320 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniami adapterów.

Usługa sprawdzenia adaptera 3-fazowego


Sprawdzenie poprawności działania adaptera na wyraźne życzenie klienta, zazwyczaj:
- działanie wskaźnika stanu akumulatora/ładowania
- komunikacja Bluetooth
- napięcie
- impedancja linii, pętli
- rezystancji izolacji

Koszt Premium: 100 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 80 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania adaptera 3-fazowego - 4 funkcje pomiarowe


Wzorcowanie adaptera* z funkcjami pomiarowymi:
- rezystancja 25A
- rezystancja izolacji - 500V
- różnicowy prąd upływu
- test polaryzacji


*do wzorcowania potrzebny główny miernik

Koszt Premium: 300 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 240 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania adaptera 3-fazowego - 6 funkcji pomiarowych


Wzorcowanie adaptera* z funkcjami pomiarowymi:

- rezystancja 25A
- rezystancja izolacji Riso 500V
- moc pozorna
- różnicowy prąd upływu
- obwód spawania (rezystancja izolacji, napięcie, prąd upływu)
- prąd upływu


*do wzorcowania potrzebny główny miernik

Koszt Premium: 350 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 280 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniami zasilaczy i źródeł mocy.

Usługa wzorcowania zasilacza DC niskoprądowego < 5A do 2 kanałów - Moc 1,5kW


Wzorcowanie zailacza z wykorzystaniem multimetru wzorcowego i sztucznego obciążenia.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 260 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 208 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto 

Usługa wzorcowania zasilacza DC niskoprądowego < 5A do 4 kanałów - Moc 1,5kW


Wzorcowanie zailacza z wykorzystaniem multimetru wzorcowego i sztucznego obciążenia.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 360 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 288 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania zasilacza DC wysokoprądowego do 60 A - 1 kanał - Moc 1,5kW


Wzorcowanie zailacza z wykorzystaniem multimetru, bocznika wzorcowego i sztucznego obciążenia.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 320 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 256 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania zasilacza DC wysokoprądowego do 60 A - 2 kanały - Moc 1,5kW


Wzorcowanie zailacza z wykorzystaniem multimetru, bocznika wzorcowego i sztucznego obciążenia.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 350 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 280 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania zasilacza DC wysokoprądowego do 120 A - Moc 1,5kW


Wzorcowanie zailacza z wykorzystaniem multimetru, bocznika wzorcowego i sztucznego obciążenia.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 500 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 400 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania zasilacza DC wysokoprądowego do 120 A - Moc 1,5kW


Wzorcowanie zailacza z wykorzystaniem multimetru, bocznika wzorcowego i sztucznego obciążenia.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 550 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 440 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniami elektronicznych obciążeń produ stałego DC.

Usługa wzorcowania obciążenia DC do 20 A


Wzorcowanie obciążenia DC z wykorzystaniem multimetru wzorcowego, bocznika wzorcowego i zasilacza DC.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 270 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 216 zł +23%VAT

PRZESYŁKA POWROTNA 20 / 30 ZŁ NETTO

USŁUGA WZORCOWANIA OBCIĄŻENIA DC DO 38 A


Wzorcowanie obciążenia DC z wykorzystaniem multimetru wzorcowego, bocznika wzorcowego i zasilacza DC.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 360 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 288 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników przepływu powietrza, anemometrów zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania, możliwość dodania bądź zmiany punktu pomiarowego (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie przepływu powietrza z sondą wiatraczkową, termo-oporową (termiczną /hot-wire) - SONDY STANDARDOWE I MIERNIKI

Wzorcowanie przepływu powietrza przyrządu dowolnego producenta, z sondą wiatraczkową o w zakresie: 0,5 m/s - 35 m/s za pomocą tunelu aerodynamicznego z 1 pkt kontrolnym temperatury. Standardowe punkty: 0,5 m/s, 2 m/s, 8 m/s, 18 m/s, 22 m/s. 


Koszt Premium: 280 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt ekonomiczny: 192 zł +23%VAT

przesyłka powrotna 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie przepływu powietrza z sondą wiatraczkową, termo-oporową (termiczną /hot-wire) - SONDY Teleskopowe

Wzorcowanie przepływu powietrza przyrządu dowolnego producenta, z termiczną w zakresie: 0,5 m/s - 35 m/s za pomocą tunelu aerodynamicznego z 1 pkt kontrolnym temperatury. Standardowe punkty: 0,5 m/s, 2 m/s, 8 m/s, 18 m/s, 22 m/s. 


Koszt Premium: 300 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt ekonomiczny: 224 zł +23%VAT

przesyłka powrotna 17 zł / 27 zł netto

wzorcowanie przepływu powietrza z rurką Pitota

Wzorcowanie przepływu powietrza przyrządu dowolnego producenta z rurką Pitota w zakresie: 0,5 m/s - 35 m/s za pomocą tunelu aerodynamicznego. Standardowe punkty: 0,5 m/s, 2 m/s, 8 m/s, 18 m/s, 22 m/s. 


Koszt Premium: 300 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt ekonomiczny: 224 zł +23%VAT

przesyłka powrotna 17 zł / 27 zł netto

wzorcowaniE przepływu powietrza dowolnym urządzeniem pomiarowym - PRZETWORNIKI POMIAROWE

Wzorcowanie przepływu powietrza przyrządu dowolnego producenta w zakresie: 0,5 m/s - 35 m/s za pomocą tunelu aerodynamicznego z 1 pkt temperatury. Standardowe punkty: 0,5 m/s, 2 m/s, 8 m/s, 18 m/s, 22 m/s. 


Koszt Premium: 330 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt ekonomiczny: 224 zł +23%VAT

przesyłka powrotna 17 zł / 27 zł netto

Usługa strojenia kończy się wydaniem dokumentu bez tabeli wyników pomiarowych, zawierającego potwierdzenie wykonania strojenia, doprowadzającego do zgodności przyrządu z dokładnością podaną przez producenta. Możliwość wykonania usługi uzależniona jest od udostępnienia przez producenta procedury strojenia i ewentualnych narzędzi do tego celu. Merserwis zaleca wykonywanie usługi strojenia miernika w przypadku przekroczenia błędu dokładności podanej przez producenta. 

StrojeniE przepływu powietrza bez wystawiania świadectwa

Usługa strojenia przepływu powietrza według procedury udostępnionej przez producenta urządzenia.


Koszt strojenia: 220 zł +23%VAT

Premium: przesyłka Door-to-door 5 zł netto

EKONOMICZNY: PRZESYŁKA POWROTNA 20 / 30 ZŁ NETTO

strojenie przepływu powietrza do usługi świadectwa wzorcowania

Usługa strojenia termoanemometru według procedury udostępnionej przez producenta urządzenia. Dokument strojenia wystawiany jest na życzenie klienta.


Koszt strojenia: 120 zł +23%VAT

Premium: przesyłka Door-to-door 5 zł netto

EKONOMICZNY: PRZESYŁKA POWROTNA 20 / 30 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami balometrów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Usługa wzorcowania wydatku (objętości przepływu) balometrem w dwóch kierunkach (nawiew + wywiew) Z D2D

Wzorcowanie wydatku balometrem dowolnego producenta, w dwóch kierunkach (nawiew / wywiew) z jednym fartuchem/dzwonem za pomocą tunelu aerodynamicznego z modułem pomiaru wydatku.


Standardowe punkty nawiew: 95, 480, 880, 1550, 2200 (+/- 50 m3/h)
Standardowe punkty wywiew: 95, 480, 880, 1550, 2200 (+/- 50 m3/h)


Koszt Premium: 850 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 644 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 50 zł / 55 zł netto

Usługa wzorcowania wydatku (objętości przepływu) balometrem w dwóch kierunkach (nawiew + wywiew) beZ D2D

Wzorcowanie wydatku balometrem dowolnego producenta, w dwóch kierunkach (nawiew / wywiew) z jednym fartuchem/dzwonem za pomocą tunelu aerodynamicznego z modułem pomiaru wydatku.


Standardowe punkty nawiew: 95, 480, 880, 1550, 2200 (+/- 50 m3/h)
Standardowe punkty wywiew: 95, 480, 880, 1550, 2200 (+/- 50 m3/h)


Koszt Premium: 750 zł +23%VAT

BEZ przesyłki Door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 544 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 50 zł / 55 zł netto

Wzorcowanie wydatku (objętości przepływu) balometrem w dwóch kierunkach (nawiew + wywiew) + wzorcowanie mikromanometru (różnica ciśnienia) + pomiar temperatury (elektroniczna symulacja)

Wzorcowanie wydatku. ciśnienia i temperatury balometrem dowolnego producenta, w dwóch kierunkach (nawiew / wywiew) z jednym fartuchem/dzwonem za pomocą tunelu aerodynamicznego z modułem pomiaru wydatku.

Standardowe punkty nawiew: 95, 480, 880, 1550, 2200 (+/- 50 m3/h)
Standardowe punkty wywiew: 95, 480, 880, 1550, 2200 (+/- 50 m3/h)

Wzorcowanie odłączanego mikromanometru w 5 punktach (3 punkty dodanie, 2 punkty ujemne) i temperatury elektronicznie w 3 punktach
Standardowe punkty: Ciśnienie: +/- 1000 Pa; +/- 2000 Pa; +/- 3000 Pa, Temperatura: 10°C; 25°C, 40°C

Koszt Premium: 1050 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 784 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 50 zł / 55 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników ciśnienia różnicowego. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

wzorcowanie manometru do 2 bar

Wzorcowanie ciśnienia manometru dowolnego producenta w zakresie: -1 ... +2 bar za pomocą pompki kalibracyjnej i manometru wzorcowego ±1 mbar (0,01bar). Medium powietrze.

Przyłącza: gwint zewnętrzny 1/2, 1/8, 3/8, M20 x 1,5, M12 x 1,5, szybkozłączka NW5

Standardowe punkty

Względne (Relatywne) -0,5 bar, 0,5 bar, 1,5bar 

Bezwzględne (Absolutne) 0,5 bar, 1 bar, 1,5 bar


Koszt Premium: 140 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt ekonomiczny: 80 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

wzorcowanie manometru do 30 bar

Wzorcowanie ciśnienia manometru dowolnego producenta w zakresie: -1 ... +30 bar za pomocą pompki kalibracyjnej i manometru wzorcowego ±0.075bar. Medium powietrze.

Przyłącza: gwint zewnętrzny 1/2, 1/8, 3/8, M20 x 1,5, M12 x 1,5, szybkozłączka NW5

Standardowe punkty: 

Względne (Relatywne) 1 bar, 5 bar, 10 bar, 15 bar 


Koszt Premium: 160 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 112 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

wzorcowanie ciśnienia atmosferycznego przyrządu z króćcem pomiarowym

Wzorcowanie ciśnienia atmosferycznego: 950 - 1050 mbar/hPa za pomocą pompki kalibracyjnej i manometru wzorcowego ±1 mbar. Medium powietrze.

Przyłącza: króciec

Standardowe punkty: 950 mbar, 1000 mbar, 1050 mbar 


Koszt Premium: 160 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 112 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

wzorcowanie ciśnienia atmosferycznego przyrządu z zewnętrznym czujnikiem

Wzorcowanie ciśnienia atmosferycznego: 950 - 1050 mbar/h Pa za pomocą pompki kalibracyjnej, hermetycznego pojemnika i manometru wzorcowego ±1 mbar. Medium powietrze.

Przyłącze: Czujnik wbudowany

Standardowe punkty: 950 mbar, 1000 mbar, 1050 mbar 


Koszt Premium: 160 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 128 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników ciśnienia różnicowego. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie manometru do 600 bar / 60 MPa

Wzorcowanie ciśnienia manometru dowolnego producenta w zakresie: 0 ... 600 bar za pomocą pompki kalibracyjnej i manometru wzorcowego ±3 bar. Medium powietrze / ciecz. Punkty ustalane są w zależność od zakresu wzorcowanego przyrządu.

Przyłącza: gwint zewnętrzny 1/2, 1/8, 3/8, M20x1,5, M12x1,5, szybkozłączka NW5


Koszt Premium: 190 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 128 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników ciśnienia różnicowego. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie mierników ciśnienia różnicowego w zakresie do 500 Pa / 2500 Pa / 10 000 Pa

Wzorcowanie ciśnienia różnicowego manometru dowolnego producenta w zakresie: 500 Pa, 2500 Pa, 10 000 Pa za pomocą cyfrowego kalibratora różnicy ciśnienia. 

Standardowe punkty: 

500 Pa: +/- 50Pa; 250Pa; 500Pa

2500 Pa: +/- 100Pa, 1000Pa, 2500 Pa

10 000 Pa: +/- 500Pa, 5000 Pa, 10 000Pa


Koszt Premium: 180 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 128 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie mierników ciśnienia różnicowego w zakresie do 500 mbar / 2000 mbar

Wzorcowanie ciśnienia różnicowego manometru dowolnego producenta w zakresie:  500 mbar, 2000 mbar za pomocą kalibratora ciśnienia. 

Standardowe punkty: 

500 mbar:  +/- 100 mbar, 250 mbar, 500 mbar (0,5bar)

2000 mbar: +/- 100 mbar, 1000 mbar (1 bar), 2000 mbar (2 bar)


Koszt Premium: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 152 zł +23VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł netto/27 zł netto

Wzorcowanie mierników ciśnienia różnicowego w zakresie do 500 Pa / 2500 Pa / 10 000 Pa oraz temperatury elektronicznie

Wzorcowanie ciśnienia różnicowego manometru dowolnego producenta w zakresie: 500 Pa, 2500 Pa, 10 000 Pa za pomocą cyfrowego kalibratora różnicy ciśnienia oraz temperatury za pomocą kalibratora elektronicznego.

Standardowe punkty: 

Ciśnienie:

500 Pa: +/- 50Pa; 250Pa; 500Pa

2500 Pa: +/- 100Pa, 1000Pa, 2500 Pa

10 000 Pa: +/- 500Pa, 5000 Pa, 10 000Pa

Temperatura: 0°C; 50°C, 150°C


Koszt Premium: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 152 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie mierników ciśnienia różnicowego w zakresie do 500 mbar / 2000 mbar i temperatury elektronicznie

Wzorcowanie ciśnienia różnicowego manometru dowolnego producenta w zakresie:500 mbar, 2000 mbar za pomocą kalibratora ciśnienia.

Standardowe punkty:

Ciśnienie:

500 mbar:  +/- 100 mbar, 250 mbar, 500 mbar (0,5bar)

2000 mbar: +/- 100 mbar, 1000 mbar (1 bar), 2000 mbar (2 bar)

Temperatura: 0°C; 50°C, 150°C


Koszt Premium: 260 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 184 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników temperatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernika temperatury przez symulację elektroniczną czujnika termoparowego

Wzorcowanie w laboratorium Merserwis cyfrowego miernika temperatury na termopary typu T, K, J przez symulację elektroniczną w zakresie -200°C - 1450°C

Standardowe punkty: 0°C; 50°C, 150°C


Koszt Premium: 100 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 64 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie miernika temperatury przez symulację elektroniczną czujnika rezystancyjnego PT100

Wzorcowanie w laboratorium Merserwis cyfrowego miernika temperatury na czujniki PT100 przez symulację elektroniczną w zakresie -200 - 800°C

Standardowe punkty: 0°C; 50°C, 150°C


Koszt Premium: 100 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 64 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami temperatury czujnikami zewnętrznymi. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie temperatury mierzonej czujnikiem zewnętrznym

Wzorcowanie temperatury mierzonej czujnikiem zewnętrznym dowolnego producenta w zakresie: -20°C + 150°C z wykorzystaniem kalibratora temperatury i termometru wzorcowego. 
Standardowe punkty: 0°C; 50°C, 100°C


Koszt Premium: 120 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 64 zł +23%VAT

PRZESYŁKA POWROTNA 17 ZŁ / 27 ZŁ NETTO

Wzorcowanie temperatury w urządzeniu o wysokiej dokładności ⩽ 0,1%

Wzorcowanie temperatury mierzonej czujnikiem zewnętrznym dowolnego producenta w zakresie: -20°C + 150°C z wykorzystaniem kalibratora temperatury i termometru wzorcowego. 
Standardowe punkty: 0°C; 50°C, 100°C


Koszt Premium: 160 zł +23%VAT

BEZ przesyłki Door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 88 zł +23%VAT

pPRZESYŁKA POWROTNA 17 ZŁ / 27 ZŁ NETTO

Wzorcowanie wysokich temperatur

Wzorcowanie temperatury mierzonej czujnikiem zewnętrznym dowolnego producenta w zakresie: -20°C + 650°C  z wykorzystaniem kalibratora temperatury i termometru wzorcowego. 
Wzorcowanie w 3 punktach dobranych do zakresu pomiarowego urządzenia.

Koszt Premium: 200 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 128 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania temperatury - dodatkowy / zmiana punktu pomiarowego.

W przypadku zmiany punktu standardowego lub dodania kolejnego w zakresie -20°C +650°C

Koszt Premium: 30 zł +23%VAT

Koszt Ekonomiczny: 152 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami pirometrów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

WzorcowAnie temperatury miernika na podczerwień - Pirometru

Wzorcowanie miernika temperatury na podczerwień dowolnego producenta w zakresie: 20°C - 350°C z wykorzystaniem kalibratora pirometrów i termometru wzorcowego. 
Standardowe punkty: 50°C; 150°C, 340°C

Koszt Premium: 150 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 88 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

WZORCOWANIE PIROMETRÓW DO TEMPERATURY CIAŁA - PiromEtrów Medycznych

Wzorcowanie pirometru medycznego dowolnego producenta z wykorzystaniem kalibratora o współczynniku emisyjności ε=0,98 w zakresie pomiaru temperatury powierzchni oraz przeliczanej temperatury wewnętrznej ciała.

Standardowe punkty: 36°C, 38°C, 40°C

Koszt Premium: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 144 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników temperatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernika Temperatury w komorze klimatycznej (standard: dodatnie punkty do maks. 50°C)

Wzorcowanie miernika temperatury dowolnego producenta z wykorzystaniem komory klimatycznej i termometru wzorcowego - wersja podstawowa.

Standardowe punkty: 

Temperatura: standardwo w trzech punktach.


Koszt Premium: 120 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 80 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie miernika Temperatury w komorze klimatycznej (rozszerzone: wartości od -40°C do 150°C)

Wzorcowanie miernika temperatury dowolnego producenta w zakresie -40°C-150°C z wykorzystaniem komory klimatycznej i termometru wzorcowego.

Standardowe punkty: 

Temperatura: standardwo w trzech punktach.

Koszt Premium: 140 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 96 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania temperatury - dodatkowy / zmiana punktu pomiarowego.

Wzorcowanie miernika temperatury dowolnego producenta w zakresie -40°C-150°C z wykorzystaniem komory klimatycznej i termometru wzorcowego.

Uwaga: po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z laboratorium!

Koszt Premium: 30 zł +VAT

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników temperatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

WzorcowAnie cyfrowych czujników temperatury 1-wire DS1820/18S20/18B20

Wzorcowanie cyfrowego czujnika temperatury dowolnego producenta w zakresie: ok. -25°C - 125°C z wykorzystaniem termometru wzorcowego. 

Standardowo: 3 punkty


Koszt Premium: 120 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 64 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami piecyków kalibracyjnych. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

WzorcowAnie temperatury pieca kalibracyjnego

Wzorcowanie miernika temperatury dowolnego producenta z wykorzystaniem komory klimatycznej i termometru wzorcowego - wersja podstawowa.

Wzorcowanie pieca dowolnego producenta w zakresie: -50°C - 600°C z wykorzystaniem termometru wzorcowego. 
Standardowe punkty: dostosowane do zakresu urządzenia, 8 punktów.


Koszt Premium: 300 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 120 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Dodatkowo stabilność nastawy temperatury

Stabilność nastawy pieca w czasie 10 minut w pkt. 50°C.

Koszt Premium: 150 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 80 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników wilgotności. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie Miernika wilgotności (higrometru) w komorze klimatycznej

Wzorcowanie miernika wilgotności dowolnego producenta z wykorzystaniem komory klimatycznej i przyrządu wzorcowego.

Standardowe punkty: 

Temperatura: 50°C

Wilgotność: 20%RH, 50%RH, 75%RH


Koszt Premium: 120 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 80 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie Termohigrometru w komorze klimatycznej 20%RH - 80%RH w temperaturze od 20°C - 50°C

Wzorcowanie miernika temperatury i wilgotności dowolnego producenta z wykorzystaniem komory klimatycznej i przyrządu wzorcowego.

Standardowe punkty: 

Temperatura: 50°C, 20°C, 30°C

Wilgotność: 20%RH, 50%RH, 70%RH

Koszt Premium: 200 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 128 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania wilgotności - dodatkowy / zmiana punktu pomiarowego

Wzorcowanie miernika temperatury i wilgotności dowolnego producenta z wykorzystaniem komory klimatycznej i przyrządu wzorcowego.

Uwaga: po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z laboratorium!

Koszt Premium: 30 zł +23%VAT

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników wilgotności drewna. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Usługa wzorcowania wilgotnościomierza drewna

Wzorcowanie wilgotnościomierzy drewna z wykorzystaniem wagi i wzorca wilgotności w dwóch punktach. 
Badanie wykonywane na drewnie sosnowym.
UWAGA: wilgotnościomierz musi posiadać igly do wbijania w drewno!


Koszt Premium: 160 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 128 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami kamer termowizyjnych. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie Kamery termowizyjnej - temperatura

Wzorcowanie kamery termowizyjnej dowolnego producenta w zakresie: -20°C - 650°C z wykorzystaniem kalibratora pirometrów i termometru wzorcowego. Standardowe punkty:
Dla zakresu do 150 °C. pkt.: 30, 60, 90, 120, 150°C
Dla zakresu do 350 °C. pkt.: 50, 100, 150, 250, 300°C

Koszt Premium: 400 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 296 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami Black Body.

Wzorcowanie black body

Wzorcowanie black body dowolnego producenta w zakresie: -10°C +300°C z wykorzystaniem pirometru i sondy wzorcowej. 

Zakres:
- dokładność nastawy temperatury (3 punkty)
- wyznaczona emisyjność źródła
- stabilność nastawy temperatury w czasie 10 minut

Koszt Premium: 650 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 480 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami sonometrów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernika natężenia dźwięku (sonometr)

Wzorcowanie sonometru w komorze bezechowej w 3 punktach: 94 db, 110 dB, 114 dB  dla częstotliwości 1kHz za pomocą analizatora Audio Precision z generacją i pomiarem wygenerowanego sygnału.


Koszt Premium: 250 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 176 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami generatorów akustycznych. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

wzorcowaniE generatora akustycznego  - fala wzorcowa 1kHz

Wzorcowanie generatora akustycznego za pomocą analizatora Audio Precision. 
Wejście na mikrofon 1/2 cala, zakres:
- pomiar nominalnego poziomu ciśnienia akustycznego 94 dB i 114dB.


Koszt Premium: 250 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 176 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie generatora akustycznego  posiadającego możliwość generowania różnej częstotliwości i poziomu sygnałów

Wzorcowanie generatora akustycznego za pomocą analizatora Audio Precision.
Genertor posiada gniazda RCA i XLR, zakres:
- generacja przebiegów sinus (pomiar częstotliwości, napięcia AC)
- płaskość sygnału przebiegu sinus.


Koszt Premium: 420 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 280 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami phmetrów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie phmetru elektronicznie

Wzorcowanie phmetru wykonywane przez symulację elektroniczną z wykorzystaniem zadajnika napięcia i multimetru cyfrowego.

Standardowe punkty: 4,01ph; 7,00ph; 10,01ph


Koszt Premium: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 160 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie sondy phmetru buforami wzorcowymi z pomiarem odniesienia

Wzorcowanie sondy phmetru wykonywane przez symulację elektroniczną z wykorzystaniem zadajnika napięcia i multimetru cyfrowego.

Standardowe punkty: 4,01ph; 7,00ph; 10,01ph z niepewnością odpowiednio: ±0,01 pH, ±0,01 pH, ±0,02 pH


Koszt Premium: 280 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 200 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami dalmierzy laserowych / mierników odległości. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie dalmierza laserowego do 5m

Wzorcowanie dalmierza laserowego z wykorzystaniem przymiaru wstęgowego ze świadectwem laboratorium akredytowanego.

Standardowe punkty: 1 m; 2 m; 3 m; 4 m; 5 m


Koszt Premium: 180 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 120 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników wycieku gazu. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie (wyświetlacz LCD) / sprawdzenie (bargraf) czułości testera wycieku gazów chłodniczych

Wzorcowanie lub sprawdzenie testera wycieku gazów chłodniczych, za pomocą kalibratora gazem R134a. 

Standardowe punkty: 5 mg/r


Koszt Premium: 250 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 176 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników natężenia oświetlenia / luksomierzy / luksometrów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Usługa wzorcowania luksomierza 6 pkt. pomiarowych

Wzorcowanie luksomierza z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego ze wzorcowym źródłem światła.


Standardowe punkty:
26,4 lx / 100 lx / 210 lx / 850 lx / 1500 lx / 4200 lx


Koszt Premium: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 176 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie przystawki luksometrycznej do miernika wielofunkcyjnego

Wzorcowanie luksomierza z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego ze wzorcowym źródłem światła.


Standardowe punkty:
26,4 lx / 100 lx / 210 lx / 850 lx / 1500 lx / 4200 lx


Koszt Premium: 50 zł +23%VAT

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami tachometrów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie tachometru w 5 pkt. pomiarowych metodą optyczną

Wzorcowanie tachometru z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego z wzorcowym generatorem częstotliwości.

Standardowe punkty: 3000 rpm / 6000 rpm / 12000 rpm / 36000 rpm / 72000 rpm


Koszt Premium: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 176 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników grubości powłok, grubościomierzy. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernika grubości powłok lakierniczych w 6 pkt. pomiarowych

Wzorcowanie miernika grubości powłok z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego z wzorcami grubości (taśmy wzorcowe)

Standardowe punkty: 23,9 μm / 49,9 μm / 127,2 μm / 249,0 μm / 503 μm / 960 μm

Dodatkowe możliwe punkty: 2,037 mm / 2,964 mm


Koszt Premium: 200 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 144 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie grubościomerza ultradźwiękowego w 5 pkt. pomiarowych

Wzorcowanie miernika grubości powłok z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego z wzorcami grubości (taśmy wzorcowe)

Standardowe punkty: 5 mm / 10 mm / 20 mm / 30 mm / 50 mm

Dodatkowe możliwe punkty: 1 mm / 1,2 mm / 1,4 mm / 1,6 mm / 1,8 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm/ 5mm/ 6mm / 7mm / 8mm / 9mm


Koszt Premium: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 160 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami analizatorów spalin i gazów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie analizatora gazów w 3 punktach pomiarowych dla JEDNEGO, wybranego GAZU*

Wzorcowanie analizatora gazów z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego gazami wzorcowymi (trzy butle z mieszaniną czterech gazów)

Standardowe punkty: 

Tlen, O2: (120 zł netto)

0,5 / 5 / 10 %mol

Czad, tlenek węgla, CO: (120 zł netto)

50 / 350 / 1000 ppm

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, CO2: (120 zł netto)

500 / 1500 / 4500 ppm

Metan, CH4: (120 zł netto)

1500 / 2500 / 5000 ppm


Koszt Premium: 150 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 120 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

*W przypadku urządzenia wielogazowego koszt za każdy gaz wynosi 120zł netto


Usługa wzorcowania miernika gazu w 1 punkcie H2S lub NO2

Wzorcowanie analizatora gazów z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego gazami wzorcowymi (trzy butle z mieszaniną czterech gazów)

Wzorcowanie miernika gazu z wykorzystaniem jednego z dwóch gazów wzorcowych

1. H2S: Stężenie: 50 ppm

2. NO2 Stężenie: 500 ppm


Koszt Premium: 170 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 120 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami suwmiarek. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie suwmiarKI dla wymiaru zewnętrznego, wewnętrznego oraz głębokości

Wzorcowanie suwmiarek z wykorzystaniem wzorców trwałych długości

Standardowe punkty: 

Wymiar zewnętrzny:

5 pkt pomiarowych do 10 cm (0,5; 1; 2; 3; 5 cm)

Wymiar wewnętrzny:

3 pkt pomiarowe do wartości 5 cm (1, 3 i 5 cm)

Głębokość:

3 pkt pomiarowe do wartości 5 cm (1, 3 i 5 cm)


Koszt Premium: 130 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 80 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto

Dodatkowe usługi wzorcowania i kalibracji mierników

Skorzystaj z dodatkowych opcji przyspieszenia kalibracji, Door-to-Door i wiele więcej - tylko w Laboratorium Merserwis!

WZORCOWANIE MIERNIKÓW W TRYBIE INstant

Koszt wzorcowania w trybie błyskawicznym - realizacja w ciągu ok. 6 godzin roboczych od dostarczenia mierników do laboratorium. Odbiór w tym samym dniu. Dopłata dodatkowa do ceny usługi podstawowej liczona od sztuki urządzenia. Nie podlega rabatowi. Przed wyborem prosimy o wcześniejszy kontakt.

KOSZT: 200 ZŁ +VAT

WZORCOWANIE MIERNIKÓW W TRYBIE EKSPRESOWYM

Koszt wzorcowania w trybie ekspresowym - realizacja w ciągu 24 godzin roboczych od dostarczenia mierników do laboratorium. Dopłata dodatkowa do ceny usługi podstawowej liczona od sztuki urządzenia. Nie podlega rabatowi. Przed wyborem prosimy o wcześniejszy kontakt.

KOSZT: 150 ZŁ +VAT

 
 

WZORCOWANIE MIERNIKÓW W TRYBIE PRIORYTETOWYM

Koszt wzorcowania w trybie ekspresowym - realizacja w ciągu 48 godzin roboczych od dostarczenia mierników do laboratorium. Dopłata dodatkowa do ceny usługi podstawowej liczona od sztuki urządzenia. Nie podlega rabatowi. Przed wyborem prosimy o wcześniejszy kontakt.

KOSZT: 100 ZŁ +VAT

Stwierdzenie zgodności

Zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 Laboratorium ma możliwość przedstawienia stwierdzenia zgodności ze specyfikacją przyrządu lub wymaganiem przy zastosowaniu zasady niebinarnego stwierdzenia zgodności z uwzględnieniem pasma ochronnego. 

KOSZT: 30% wartości usługi

 
 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

W przypadku konieczności wystawienia dodatkowych dokumentów poza zakres ustalony w regulaminie lub cenniku.

KOSZT: 10 ZŁ +VAT

 
 

PRZESYŁKA KURIERSKA

Kwota naliczana każdorazowo w przypadku konieczności przesłania przedmiotu umowy. Dotyczy przedmiotów o masie do 20 kg.

KOSZT: 20 ZŁ +VAT

 
 

PRZESYŁKA KURIERSKA - POBRANIE

Kwota naliczana jednorazowo w przypadku konieczności przesłania przedmiotu umowy. Dotyczy przedmiotów o masie do 20 kg i płatności Kurierowi do maksymalnej kwoty 3000 zł brutto.

KOSZT: 30 ZŁ +VAT

 
 

PRZESYŁKA KURIERSKA - PALETA

Kwota naliczana każdorazowo w przypadku konieczności przesłania przedmiotu umowy. Dotyczy przedmiotów o masie od 30 kg i wysyłanych na palecie.

KOSZT: 120 ZŁ +VAT

 
 

PRZESYŁKA KURIERSKA - DOOR-TO-DOOR

Usługa wysyłki kurierskiej od drzwi do drzwiPromocja: Przy łącznym koszcie wzorcowania aparatury powyżej 150 zł netto, koszt usługi wynosi 2 zł netto + 23%VAT (dla przesyłek o masie do 15 kg). Patrz: Regulamin usługi D2D.

KOSZT: 30 ZŁ +VAT

 
 

ELEMENT NIESTANDARDOWY

Dopłata za wzorcowanie elementu niestandardowego, np. dodatkowe punkty temperatury.

KOSZT: 50 ZŁ +VAT