Cennik wzorcowania mierników

Wzorcujemy mierniki każdego typu i producenta wg poniższego cennika

Prosimy o zapoznanie się jakie dokładnie typy mierników oraz przykładowe modele mierników wzorcujemy w Laboratorium Badawczo-Wzorcującym Merserwis. Jeśli nie został wymieniony Państwa miernik, prosimy o kontakt w celu zweryfikowania możliwości naszego laboratorium w zakresie jego kalibracji. Załączony koszt usługi kalibracji jest sugerowany i dotyczy wzorcowania pojedynczego urządzenia w standardowym trybie. W przypadku chęci zlecenia większej ilości przyrządów, wzorcowania mierników w sugerowanym terminie 12 miesięcy lub dla stałych klientów Laboratorium Merserwis przyznajemy specjalne rabaty na wykonanie usługi. Podany koszt nie obejmuje usług dodatkowych, np. wzorcowania w trybie priorytetowym czy ekspresowym, obsługi logistycznej itp.

Cennik wzorcowania mierników w Laboratorium Merserwis

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami wielofunkcyjnych mierników instalacji elektrycznych zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

wzorcowaniE wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych Metrel MI 3155 Eurotestxd

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w podanym zakresie: 
- Rezystancja izolacji do 1V
- Rezystancja izolacji do 2,5kV
- Impedancja pętli zwarcia - wszystkie metody + 4-przewodowo
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe) 
- Napięcie i ciągłość
- Rezystancja uziemienia (metoda techniczna) + cęgowa (jeśli dostarczono cęgi)

z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)


Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 550 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt EKONOMICZNY: 440 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

wzorcowaniE wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych Metrel MI 3155 + sonda luksometryczna

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Rezystancja izolacji do 1V
- Rezystancja izolacji do 2,5kV
- Impedancja pętli zwarcia - wszystkie metody + 4-przewodowo
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe)
- Napięcie i ciągłość
- Rezystancja uziemienia (metoda techniczna) + cęgowa (jeśli dostarczono cęgi)
- Wzorcowanie luksomierza z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego ze wzorcowym źródłem światła w stand. punktach: 96 / 200 / 750 / 3000 / 13000 lx

z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)


Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 600 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt EKONOMICZNY: 480 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych do 1kV / 2,5kV + SondA luksometrycznA

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Rezystancja izolacji do 1kV / 2,5kV
- Impedancja pętli zwarcia
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe) 
- Napięcie i ciągłość
- Rezystancja uziemienia (metoda techniczna)

- Wzorcowanie luksomierza z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego ze wzorcowym źródłem światła w stand. punktach: 96 / 200 / 750 / 3000 / 13000 lx

Z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 405 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt EKONOMICZNY: 324 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: Metrel MI 2086 Eurotest 61557 + SONDA, Metrel MI 3102 EurotestXA + SONDA, Metrel MI 3152 EurotestXC + SONDA, Sonel MPI-530 + SONDA, sonda Metrel typu B (A1102, 1172), sonda Metrel typu C (A1119, A1173), sonda Sonel LP-1

 wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych - 5 funkcji + pomiar izolacji 2,5kV

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Rezystancja izolacji do 2,5kV
- Impedancja pętli zwarcia
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe) 
- Napięcie i ciągłość
- Rezystancja uziemienia (metoda techniczna) 

Z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware Metrel do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

PLAN premium: 380 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 2 zł netto

PLAN EKONOMICZNY: 304 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: Eurotest XE MI 3102H BT, Eurotest XC MI 3152H, Eurotest MI 3102 HCL,  Eurotest MI 3102H, Sonel MPI-525


Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych - 5 i 4 funkcje + opcjonalnie cęgi

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Rezystancja izolacji do 1kV
- Rezystancja / impedancja pętli zwarcia
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe)
- Napięcie i ciągłość
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware Metrel do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Plan Premium: 360 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door  2 zł netto

PLAN EKONOMICZNY: 288 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Chauvin Arnoux CA 6115, CA 6114, Megger CM 500, Fluke 1653, Fluke 1652, Fluke 1650, Fluke 1664B, FLUKE 1664C, 1664FC, Megger MFT 1830, Megger MFT 1825, Megger MFT 1815, MFT 5010, HT ITALIA COMBI 420, HT ITALIA Combitest 2019, Sonel MPI-520, Gossen Metrawatt PROFITEST 0100S, Gossen Metrawatt PROFITEST 2, Gossen Metrawatt PROFITEST MTECH, UNILAP, BENNING IT 120, Kyoritsu KEW 6016, Installtest 61557 MA 2083, Eurotest MI 3125 (z uziemieniem*1), Eurotest MI 3125 B (z uziemieniem*1), Eurotest MI 3125 BT, Eurotest EASI MI 3100 SE (od 2015*1), Eurotest EASI MI 3100 S (od 2015*1), Gossen Metrawatt Profitest MTECH, Gossen Metrawatt INTRO, Gossen M520R, Eurotest 61557 MI 2087, Eurotest AT MI 3101, Eurotest XE MI 3102, Eurotest XA MI 3105, Eurotest XC MI 3152, Megger MFT 1835, CA 6113, CA 6116N, CA 6117, Sonel MPI-530, MPI-530 IT, Sonel MPI-540, Sonel MPI 535, Gossen Metrawatt Profitest MPRO, Gossen Metrawatt Profitest MXTRA

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych - 3 i mniej funkcji pomiarowych

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Napięcie i ciągłość
oraz trzy wybrane funkcje pomiarowe z ponizej wymienionych:
- Rezystancja izolacji do 1kV
- Rezystancja / impedancja pętli zwarcia
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe)
- Rezystancja uziemienia (metoda techniczna)

z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika

Plan Premium: 340 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door  2 zł netto

Plan Ekonomiczny: 272 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Modele: MI 3100 EASI (bez funkcji uziemienia*1), MI 3125 EurotestCOMBO*1 (bez funkcji uziemienia*1, MI 3125B*1 EurotestCOMBO (bez funkcji uziemienia*1), MI 3002 Live, Metrel EasyTest MA-2087, EasiTest MI2087, Instaltest 61557 MI 2087, Sonel MPI-505, Sonel MPI-508, Sonel MPI-510, Sonel MPI-511, MFT 1501, Seaward PowerTest 1557, UNIT UT595, HT-Italia Combitest 2019, UNIT UT-593, KEW 6010B, HT ITALIA COMBI 419

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych - 2 i mniej funkcji pomiarowych

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Napięcie i ciągłość
oraz dwie wybrane funkcje pomiarowe z ponizej wymienionych:
- Rezystancja / impedancja pętli zwarcia
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe)

Zamiennie za ww. funkcję można uwzględnić pomiar izolacji, pomiar rezystancji uziemienia.

z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika

Plan Premium: 270 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door  2 zł netto

Plan Ekonomiczny: 216 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł netto/27 zł netto

Modele: Sonel MIE-500, Sonel MPI-502, Smartec MI 2120, Smartec MI 3122, UNIT UT-526, KEW6050, MS5910

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcy pomiędzy wzorcowaniami mierników rezystancji izolacji. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od wyjściowej ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

WzorcowaniE Miernika rezystancji izolacji z napięciem DC do 1kV

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem pomiarowym DC 1kV z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 170 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 136 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: MIT40-XEN, MIT410, MIT485, SEW1851IN, SDIT-30, SDIT-300, SK-3502, KEW 3021, HIOKI 3454-11, Giga Ohm MI-3103, Fluke 1507, 1520, CHY 6M, AD-902, 1851 IN, MIC-1000, MIC-30, KEW 3023,KEW 4140 KEW 5406A, MIC-3, UT526, UT511, UT525, MI 3121, CEM DT-5500, CEM DT-5505, MIC-10, MIC-2

WzorcowaniE Miernika rezystancji izolacji z napięciem DC do 2,5kV

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem pomiarowym DC do 2,5kV z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 190 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 152 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: Adex AD-925, Adex AD-1025, Adex AD-225, Adex AD-2025, Sonel MIC-1, Sonel MIC-2500, Sonel MIC-2501, Sonel MIC-2510, Sonel MIC-2505, UNIT / Sinometer UT512, UNIT / Sinometer UT502, Metrel MI 3121H, TMT-5 Mostek techniczny Thomsona

WzorcowaniE Miernika rezystancji izolacji z napięciem DC do 5kV

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem pomiarowym DC do 5kV z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 230 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 184 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: MIC-5050, MIC-5010, MIC-5001, MIC-5000, MI 3205 TeraOhmXA, UNI-T UT513

WzorcowaniE Miernika rezystancji izolacji z napięciem DC do 10kV

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem pomiarowym DC do 10kV z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 360 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 288 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: Circutor MI-10KVE, Sonel MIC-10k1, Metrel MI 3200,  Metrel MI 3210, Megger S1-1054, Megger S1-1052, Megger MIT1020

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników małych rezystancji zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie mikroomomierza do 2A

Wzorcowanie mikromomierza z prądem do 2A z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

KOSZT premium: 260 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

KOSZT Ekonomiczny: 208 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: MI 3242, TM-508A, DT-5302

Wzorcowanie mikroomomierza do 10A

Wzorcowanie mikromomierza z prądem do 10A z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

KOSZT premium: 260 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

KOSZT Ekonomiczny: 208 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: MI 3250, MMR-620, MMR-630, MMR-650, AD-7010, AD-710

Wzorcowanie mikroomomierza do 100A

Wzorcowanie mikromomierza z prądem do 100A z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

KOSZT premium: 320 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

KOSZT Ekonomiczny: 256 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: MI 3252, AD-7110, AD-7100, MSV-103

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników pętli zwarcia zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernikA Pętli zwarcia

Wzorcowanie miernika pętli zwarcia z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 160 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 128 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: SONEL MPZ-1, SONEL MZC-1, SONEL MZC-2, SONEL MZC-200, SONEL MZC-201, SONEL MZC-202, SONEL MZC-203, SONEL MZC-300, SONEL MZC-301, SONEL MZC-302, SONEL MZC-303, SONEL MZC-303E, MZK-2, SEW 1826A, SUMMIT SL-3000, SUMMIT SL-3500, UNITEST TELARIS 0100, CEM DT-5301, MZC-306, MZC-305, MZC-20E, MZC-304, MI 2122

Wzorcowanie miernikA Pętli zwarcia wysokim prądem

Wzorcowanie silnoprądowego miernika pętli zwarcia z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 250 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 200 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: A1143 Z290A, MZC-310S

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników rezystancji uziemienia zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernika rezystancji uziemienia - 1 metoda pomiaru

Wzorcowanie miernika rezystancji uziemienia z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 170 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt ekonomiczny: 136 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: Adex AD-510, DUOYI DY1400, DUOYI DY4300, Metrel Earth 2/3 MI2126, Summit ERT-1000, Summit ERT-1500, HIOKI 3151, Kyoritsu KEW 4200, Kyoritsu KEW 4105A, SEW ST-1520, KIKUSUI TOS6200, Sinometer UT-521, Atmor WG-307W, WG-407, WG-507, CEM DT-5300, Sonel MRU-20, Sonel MRU-21, UNI-T UT-275, UNI-T UT278, UNI-T UT278A

Wzorcowanie miernika rezystancji uziemienia - 2 i więcej metody pomiaru

Wzorcowanie miernika rezystancji uziemienia z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 170 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 136 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: Megger DET4TCR, Megger DET10TC, Metrel Earth-Insulation Tester MI2088, Sonel MRU-20, Sonel MRU-100, Sonel MRU-101, Sonel MRU-105, Sonel MRU-120, Sonel MRU-200, MRU-30

Wzorcowanie miernika napięcia krokowego

Cena kalibracji miernika napięcia krokowego zawiera przesyłkę zwrotną.

Koszt Premium: 500 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 400 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: Metrel MI 3295, HT-Italia HT 2055

Wzorcowanie miernika napięcia krokowego

Koszt Premium: 500 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 400 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

wzorcowanie analizatora uziemień Metrel MI 3290 GL / MI 3290 GP / MI 3290 GF

Koszt Premium: 750 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 600 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników i testerów wyłączników różnicowoprądowych RCD zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie mierników i testerów wyłączników różnicowoprądowych RCD

Wzorcowanie mierników i testerów wyłączników RCD z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 150 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 120 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: SEW 1812EL, KYORITSU KEW 5406A, SUMMIT RCD-200, SUMMIT RCD-250, SEW1812EL, UNIT/SINOMETER UT-582, SONEL MRP-1, SONEL MRP-110, SONEL MRP-120, SONEL MRP-200, SONEL MRP-201, MI 2121, ERAGOST EMU-10

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami multimetrów i mierników cęgowych zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie Multimetru / Wzorcowanie miernika cęgowego - do 5 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie multimetru lub miernika cęgowego posiadającego do 5 funkcji pomiarowych z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 180 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 144 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: DT-9809, LA-1011, MM1-1, TV-216N, VoltScanner MI-2130, BM-116, BM-801, BM-803, CMP-2, DM-6055, DM-6056, FC-36, Fluke 1630, HC-640D, HIOKI 3280-10, HIOKI 3280-20, HIOKI 3287, HIOKI 3288, KEWMATE 2000/2001, KP-03, KP-04, KT-200, MD9420, NC8, SK-7825, UT-202, UT-203, UT-233

Wzorcowanie Multimetru / Wzorcowanie miernika cęgowego - Powyżej 5 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie multimetru lub miernika cęgowego posiadającego do 5 funkcji pomiarowych z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 200 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 160 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: DYF-3503, YF-3700, V.A.G. 1526C (METRA port 32 XS), VC10C+, VC9805A+, V-533, V-540, V-543, V-560, V-562, UT-81B, MS-2026, MS-8222, MS-8226, MT4080A, MY-64, MXD-4660, PC-5000, PC-5000a, PROTEK 506, TV-216N, UM-5B, UM-110, UM-111, UM-112, Unigor 355, M-890F, M-3610, M-3650, M-3680M, M-3860M, M-3860D, M-4650, METRA HIT 29S, 35XP, APPA-303, APPA-305, BM-806, BM-817, BM-857, BM859CF, CHY-21C, CHY-24C, CHY-24CS, CHY-41R, CMM-40, ESCORT-97, Fluke 110, Fluke 117, Fluke 23, Fluke 87, Fluke 187, Fluke 189, Fluke 289, ACDC-3000, CIE-260, CIE-260D, CIE-260T, CIE-2606, CIE-2608, CM 2, CM 3, CMP-1000, CMP-1005, CMP-1006, DT-362, DT-9912, DT-9917, DT-9919, DT-2008, DM 9250, Extech 830,extech ex845, CA F09, SK-7603, UT-208, YF-8020, FLUKE-179

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników PAT zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

wzorcowanie mierników PAT bez testu HIPOTY / FLASH z 4-6 funkcjami pomiarowymi

Wzorcowanie miernika PAT z funkcjami pomiarowymi:
- Rezystancja izolacji napieciem 500V
- Ciągłość przewodu ochronnego prądem do 25A
- Prądy upływowe
- Pomiar napiec i pradow uplywu
- Test wylacznikow PRCD
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 380 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 304 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: Sonel PAT-800, Sonel PAT-805, Sonel PAT-806, Megger PAT4, Megger PAT310, Metrel MI 3304 BetaGT Plus, Metrel MI 2142 AlphaPat, Metrel MI 2140 OmegaPat, Metron QA-ST, Gossen Metrawatt METRATESTER 5-F, Metrel MI 3311 Gamma PAT, Metrel MI 3309 Delta PAT

wzorcowanie mierników PAT z pomiarem HV / Hipot / FLASH

Wzorcowanie miernika PAT z funkcjami pomiarowymi:
- Wytrzymałość izolacji/hipot/flash do 3kV AC
- Rezystancja izolacji napięciem 500V
- Ciągłość przewodu ochronnego prądem do 25A
- Prądy upływowe
- Pomiar napięć i pradów upływu
- Test wyłączników PRCD
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 440 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 352 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Megger PAT350, Megger PAT410, Megger PAT450, Metrel MI 3305 OmegaGT Plus, Metrel MI 2141 Beta PAT, Gossen Metrawatt SECUTEST S2, Gossen Metrawatt SECUTEST S2N+W, Gossen Metrawatt SECUTEST S3

Wzorcowanie miernika bezpieczeństwa elektrycznego pat urządzeń medycznych

Wzorcowanie miernika PAT z funkcjami pomiarowymi:
- Wytrzymałość izolacji/hipot/flash
- Rezystancja izolacji napieciem 500V
- Ciągłość przewodu ochronnego prądem do 25A
- Prądy upływowe
- Pomiar napięć i pradów upływu
- Test wyłączników PRCD
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Koszt Premium: 470 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 376 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: Gossen Metrawatt SECUTEST S2N+W, Gossen Metrawatt SECUTEST S3, Fluke Biomedical ESA

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami wielofunkcyjnych testerów bezpieczeństwa elektrycznego maszyn i urządzeń zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa - Do 3 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa maszyn i urządzeń z funkcjami pomiarowymi: Rezystancja izolacji napięciem do 1000V / Ciągłość przewodu ochronnego prądem do 25A / Pomiar wytrzymałości izolacji do 5kV DC / 6kV AC z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 470 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 376 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto 

Dotyczy przykładowych modeli: GW Instek GPT-805, GW Instek GPT-815, GW Instek GPT-825, GW Instek GPT 9804, GW Instek GPT 9805, HYPOT 3570D, HIOKI 3158, KIKUSUI TOS9200

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa - Powyżej 3 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa maszyn i urządzeń z funkcjami pomiarowymi: Rezystancja izolacji napięciem do 1000V / Ciągłość przewodu ochronnego prądem do 25A / Pomiar wytrzymałości izolacji do 5kV DC / 6kV AC / Pomiar prądów upływowych / Pozostałe funkcje pomiarowe z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 520 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 416 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto 

Dotyczy przykładowych modeli: Metrel Multiservicer MI-2170, Metrel Multiservicer XA MI-3321, Metrel Multitester CE MI-2094, HT Italia HT-4050 Fulltest, HT Italia HT-4050 Alltest, HT Italia ALLTEST HT4050, Metrel MI 3394 MultitesterXA CE

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników analogowych zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernikA Analogowego - 1 lub 2 funkcje pomiarowe

Wzorcowanie mierników analogowych: woltomierzy / amperomierzy / induktorów z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 120 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 96 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto 

Dotyczy przykładowych modeli: ERAGOST IMI-341, IMU-10, IMI-33, IMI-413, IMI413Z, EMU-10, IMU, MOZ, MIZ

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami analizatorów jakości energii zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie Analizatora jakości energii - Do 3 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie 3 i 4 przewodowych analizatorów jakości zasilania w zakresie pomiaru: Napięcia / Prądu / Częstotliwości z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 250 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 200 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto 

Wzorcowanie Analizatora jakości energii - Powyżej 3 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie 3 i 4 przewodowych analizatorów jakości zasilania w zakresie pomiaru: Napięcia / Prądu / Częstotliwości / Harmonicznych (napięcia) / Flicker (napięcia) / THD / Zdarzeń napięciowych (napięcia) z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 580 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 464 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł netto/27 zł netto 

Dotyczy przykładowych modeli: MI 2883, MI 2885, MI 2892, MI 2792, MI 2792A, MI 2492, MI 2592, MI 2392, MI 2092, MI 2292, MI 2191, PQM-700, PQM-702, PQM-703, PQM-710, PQM-711, PQM-707, PQM701Z, PQM701Zr, PQ-Box 100, PQ-Box 150 and PQ-Box 200, Mavowatt 30, Mavowatt 50, Mavowatt 70, Mavowatt 230, Mavowatt 250, Mavowatt 270, PEL102, PEL103, KEW 6305, KEW 6300, Circutor CIR-E3, Circutor CIR-EQ, CIRCUTOR MYEBOX, FLUKE  1750, Fluke 434-II, Fluke 435-II, Fluke 437-II, Fluke 438-II, Fluke 1738, Fluke 1736, C.A 8335, C.A 8435, C.A 8336, HT VEGA78,  PQA819, Circutor AR6, HT ITALIA PQA823, HT ITALIA PQA824

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniami analizatorów jakości energii.

wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej + miernika instalacji elektrycznej (2w1)

Wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych w zakresie: pomiar rezystancji izolacji / pomiar impedancji / pomiar rcd / pomiar rezystancji uziemienia / pomiar małych rezystancji i ciągłości / pomiar napięcia

Wzorcowanie mierników fotowolaticznych w zakresie: pomiar I, U

Z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 600 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 480 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto 

wzorcowaniE miernika instalacji fotowoltaicznej (bez części do instalacji elektrycznej)

Wzorcowanie miernika fotowolaticznego w zakresie: pomiar I, U / pomiar mocy / Uoc (napięcie przy rozwartym wejściu) oraz Isc (prąd zwarciowy) / wzorcowanie pary cęgów pomiarowych
Z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 300 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 240 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto 

wzorcowanie modułu / rejestratora parametrów środowiska (irradiancja, temperatura)

Wzorcowanie modułu zewnętrznego do pomiaru parametrów środowiskowych panelu: temperatura mierzona czujnikiem / natężenie promieniowania słonecznego (irradiancja) 

Z wykorzystaniem pieca kalibracyjnego (temperatura) w min. dwóch punktach oraz wzorcowego miernika irradiancji (porównanie) w min. dwóch punktach. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 250 zł +VAT

przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 200 zł +VAT

przesyłka 17 zł netto/27 zł netto 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami oscyloskopów zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Usługa wzorcowania Oscyloskopu 2-kanałowego z pasmem do 160 MHz

Wzorcowanie oscyloskopów analogowych w zakresie: Napięcie / Częstotliwość

Koszt Premium: 350 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 280 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto 

Usługa wzorcowania Oscyloskopu 4-kanałowego z pasmem do 160 MHz

Wzorcowanie oscyloskopów cyfrowych w zakresie: Napięcie / Częstotliwość

Koszt Premium: 400 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 320 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto 

Usługa wzorcowania wbudowanego generatora funkcyjnego Oscyloskopu

Dodatkowe wzorcowanie funkcji generatora oscyloskopu w zakresie: Napięcie / Częstotliwość

Koszt Premium: 80 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 640 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami kalibratorów procesowych zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie kalibratora procesów: sekcja elektryczna - zakresy mV / v / ma

Wzorcowanie kalibratorów napięcia w zakresie: 3 punkty odczyt mV / 3 punkty zadajnik mV / 5 punktów odczyt V / 5 punktów zadajnik V / 3 punkty odczyt mA / 3 punkty zadajnik mA

Koszt Premium: 250 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 200 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie kalibratora procesów: sekcja Temperatury - zakresy TC / RTD (PT100 / PT1000)

Wzorcowanie kalibratorów napięcia w zakresie: 5 punktów odczyt TC / 5 punktów zadajnik TC / 5 punktów odczyt RTD (PT100/PT1000) / 5 punktów zadajnik RTD (PT100/PT1000)

Koszt Premium: 100 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 80 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniami mostków RLC.

Usługa wzorcowania przenośnego mostka RLC

Wzorcowanie przenośnego mostka RLC posiadającego do 3 funkcji pomiarowych z wykorzystaniem wzorców stałych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Standardowe punkty:

Rezystancja: 2 pkt. na zakres, jedna częstotliwość (f) 100Hz lub 120Hz

Pojemność: do 6* punktów pomiarowych dla f = 100Hz, 120Hz, 1kHz: 1nF, 10nF, 30nF, 100nF, 300nF, 1uF

Indukcyjność: do 6* punktów pomiarowych dla f = 100Hz, 120Hz, 1kHz: 1mH, 3mH, 10mH, 30mH, 300mF, 1H


*punkty w zależności od zakresu przyrządu

Koszt Premium: 200 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 160 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania Stacjonarnego mostka RLC

Wzorcowanie stacjonarnego mostka RLC posiadającego do 3 funkcji pomiarowych z wykorzystaniem wzorców stałych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Standardowe punkty:

Rezystancja dla f = 100Hz, 120Hz, 1kHz: 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1kΩ, 10kΩ

Pojemność: do 6* punktów pomiarowych dla f = 100Hz, 120Hz, 1kHz: 1nF, 10nF, 30nF, 100nF, 300nF, 1uF.

Indukcyjność do 6* punktów pomiarowych dla f = 100Hz, 120Hz, 1kHz: 1mH, 3mH, 10mH, 30mH, 300mF, 1H.


*punkty w zależności od zakresu przyrządu

Koszt Premium: 300 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 240 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników przepływu powietrza, anemometrów zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania, możliwość dodania bądź zmiany punktu pomiarowego (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie przepływu powietrza z sondą wiatraczkową, termo-oporową (termiczną /hot-wire) - SONDY STANDARDOWE I MIERNIKI

Wzorcowanie przepływu powietrza przyrządu dowolnego producenta, z sondą wiatraczkową o w zakresie: 0,5 m/s - 40 m/s za pomocą tunelu aerodynamicznego z 1 pkt kontrolnym temperatury. Standardowe punkty: 0,5 m/s, 2 m/s, 8 m/s, 18 m/s, 22 m/s. 

Koszt Premium: 240 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt ekonomiczny: 192 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: Testo 425, AZ 8301, Kimo LV50, Kimo LV 110, Kimo LV 120, Kimo LV 130, Kimo VT 200L,Testo 417, Kimo VT 100, Kimo VT 110, Kimo LV 107, Kimo LV 101, Kimo VT 50, Kimo VT 200F

Wzorcowanie przepływu powietrza z sondą wiatraczkową, termo-oporową (termiczną /hot-wire) - SONDY Teleskopowe

Wzorcowanie przepływu powietrza przyrządu dowolnego producenta, z termiczną w zakresie: 0,5 m/s - 40 m/s za pomocą tunelu aerodynamicznego z 1 pkt kontrolnym temperatury. Standardowe punkty: 0,5 m/s, 2 m/s, 8 m/s, 18 m/s, 22 m/s. 

Koszt Premium: 280 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt ekonomiczny: 224 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

wzorcowanie przepływu powietrza z rurką Pitota

Wzorcowanie przepływu powietrza przyrządu dowolnego producenta z rurką Pitota w zakresie: 0,5 m/s - 40 m/s za pomocą tunelu aerodynamicznego. Standardowe punkty: 0,5 m/s, 2 m/s, 8 m/s, 18 m/s, 22 m/s. 

Koszt Premium: 280 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt ekonomiczny: 224 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: Kimo MP 120 (prędkość), Kimo MP 200 (prędkość), Kimo MP 210 (prędkość)

wzorcowaniE przepływu powietrza dowolnym urządzeniem pomiarowym - PRZETWORNIKI POMIAROWE

Wzorcowanie przepływu powietrza przyrządu dowolnego producenta w zakresie: 0,5 m/s - 40 m/s za pomocą tunelu aerodynamicznego z 1 pkt temperatury. Standardowe punkty: 0,5 m/s, 2 m/s, 8 m/s, 18 m/s, 22 m/s. 

Koszt Premium: 280 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt ekonomiczny: 224 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: Przetworniki pomiarowe, anemometry kubełkowe, moduły pomiarowe itp.

Usługa strojenia kończy się wydaniem dokumentu bez tabeli wyników pomiarowych, zawierającego potwierdzenie wykonania strojenia, doprowadzającego do zgodności przyrządu z dokładnością podaną przez producenta. Możliwość wykonania usługi uzależniona jest od udostępnienia przez producenta procedury strojenia i ewentualnych narzędzi do tego celu. Merserwis zaleca wykonywanie usługi strojenia miernika w przypadku przekroczenia błędu dokładności podanej przez producenta. 

StrojeniE przepływu powietrza bez wystawiania świadectwa

Usługa strojenia przepływu powietrza według procedury udostępnionej przez producenta urządzenia.

Koszt strojenia: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

strojenie przepływu powietrza do usługi świadectwa wzorcowania

Usługa strojenia termoanemometru według procedury udostępnionej przez producenta urządzenia. Dokument strojenia wystawiany jest na życzenie klienta

Koszt strojenia: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami suwmiarek. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Usługa wzorcowania wydatku (objętości przepływu) balometrem w dwóch kierunkach (nawiew + wywiew) Z D2D

Wzorcowanie wydatku balometrem dowolnego producenta, w dwóch kierunkach (nawiew / wywiew) z jednym fartuchem/dzwonem za pomocą tunelu aerodynamicznego z modułem pomiaru wydatku.


Standardowe punkty nawiew : 200, 500, 1000, 1500, 2000 (+/- 10 m3/h)
Standardowe punkty wywiew : 200, 500, 1000, 1500, 2000 (+/- 10 m3/h)

Koszt Premium: 780 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 624 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania wydatku (objętości przepływu) balometrem w dwóch kierunkach (nawiew + wywiew) beZ D2D

Wzorcowanie wydatku balometrem dowolnego producenta, w dwóch kierunkach (nawiew / wywiew) z jednym fartuchem/dzwonem za pomocą tunelu aerodynamicznego z modułem pomiaru wydatku.


Standardowe punkty nawiew : 200, 500, 1000, 1500, 2000 (+/- 10 m3/h)
Standardowe punkty wywiew : 200, 500, 1000, 1500, 2000 (+/- 10 m3/h)

Koszt Premium: 680 zł +23%VAT

BEZ przesyłki Door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 544 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie wydatku (objętości przepływu) balometrem w dwóch kierunkach (nawiew + wywiew) + wzorcowanie mikromanometru (różnica ciśnienia) + pomiar temperatury (elektroniczna symulacja)

Wzorcowanie wydatku. ciśnienia i temperatury balometrem dowolnego producenta, w dwóch kierunkach (nawiew / wywiew) z jednym fartuchem/dzwonem za pomocą tunelu aerodynamicznego z modułem pomiaru wydatku.
Standardowe punkty nawiew: 200, 500, 1000, 1500, 2000 (+/- 10 m3/h)
Standardowe punkty wywiew: 200, 500, 1000, 1500, 2000 (+/- 10 m3/h)
Wzorcowanie odłączanego mikromanometru w 6 punktach (3 dodanie, 3 ujemne) i temperatury elektronicznie w 3 punktach
Standardowe punkty: Ciśnienie: +/- 100 Pa; +/- 500 Pa; +/- 1000 Pa, Temperatura: 0°C; 50°C, 150°C

Koszt Premium: 980 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 784 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: Airflow PH731, Airflow LoFlo, Airflow ProHood, Alnor EBT731, Alnor 6200D LoFlo, Alnor ABT701, TSI Accubalance 8380, TSI AccuBalance II 8375M, TSI AccuBalance 8372, TSI AccuBalance 8373, Testo 420, SwemaFlow 125D, SwemaFLow 4000, KIMO DBM 700, KIMO DBM 610, SWF 400 PASCAL, Balometr DIFF

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników ciśnienia różnicowego. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

wzorcowanie manometru do 2 bar

Wzorcowanie ciśnienia manometru dowolnego producenta w zakresie: -1 ... +2 bar za pomocą pompki kalibracyjnej i manometru wzorcowego ±1 mbar (0,01bar). Medium powietrze.

Przyłącza: gwint zewnętrzny 1/2, 1/8, 3/8, M20 x 1,5, M12 x 1,5, szybkozłączka NW5

Standardowe punkty

Względne (Relatywne) -0,5 bar, 0,5 bar, 1,5bar 

Bezwzględne (Absolutne) 0,5 bar, 1 bar, 1,5 bar

Koszt Premium: 100 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt ekonomiczny: 80 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

wzorcowanie manometru do 30 bar

Wzorcowanie ciśnienia manometru dowolnego producenta w zakresie: -1 ... +30 bar za pomocą pompki kalibracyjnej i manometru wzorcowego ±0.075bar. Medium powietrze.

Przyłącza: gwint zewnętrzny 1/2, 1/8, 3/8, M20 x 1,5, M12 x 1,5, szybkozłączka NW5

Standardowe punkty: 

Względne (Relatywne) 1 bar, 5 bar, 10 bar, 15 bar 

Koszt Premium: 140 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 112 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

wzorcowanie ciśnienia atmosferycznego przyrządu z króćcem pomiarowym

Wzorcowanie ciśnienia atmosferycznego: 950 - 1050 mbar/hPa za pomocą pompki kalibracyjnej i manometru wzorcowego ±1 mbar. Medium powietrze.

Przyłącza: króciec

Standardowe punkty: 950 mbar, 1000 mbar, 1050 mbar 

Koszt Premium: 140 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 112 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

wzorcowanie ciśnienia atmosferycznego przyrządu z zewnętrznym czujnikiem

Wzorcowanie ciśnienia atmosferycznego: 950 - 1050 mbar/h Pa za pomocą pompki kalibracyjnej, hermetycznego pojemnika i manometru wzorcowego ±1 mbar. Medium powietrze.

Przyłącze: Czujnik wbudowany

Standardowe punkty: 950 mbar, 1000 mbar, 1050 mbar 

Koszt Premium: 160 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 128 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników ciśnienia różnicowego. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie manometru do 600 bar / 60 MPa

Wzorcowanie ciśnienia manometru dowolnego producenta w zakresie: 0 ... 600 bar za pomocą pompki kalibracyjnej i manometru wzorcowego ±3 bar. Medium powietrze / ciecz. Punkty ustalane są w zależność od zakresu wzorcowanego przyrządu.

Przyłącza: gwint zewnętrzny 1/2, 1/8, 3/8, M20x1,5, M12x1,5, szybkozłączka NW5

Koszt Premium: 160 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 128 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników ciśnienia różnicowego. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie mierników ciśnienia różnicowego w zakresie do 500 Pa / 2500 Pa / 10 000 Pa

Wzorcowanie ciśnienia różnicowego manometru dowolnego producenta w zakresie: 500 Pa, 2500 Pa, 10 000 Pa za pomocą cyfrowego kalibratora różnicy ciśnienia. 

Standardowe punkty: 

500 Pa: +/- 50Pa; 250Pa; 500Pa, 

2500 Pa: +/- 100Pa, 1000Pa, 2500 Pa

10 000 Pa: +/- 500Pa, 5000 Pa, 10 000Pa

Koszt Premium: 160 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 128 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: KIMO MP 120, KIMO MP 210

Wzorcowanie mierników ciśnienia różnicowego w zakresie do 500 mbar / 2000 mbar

Wzorcowanie ciśnienia różnicowego manometru dowolnego producenta w zakresie:  500 mbar, 2000 mbar za pomocą kalibratora ciśnienia. 

Standardowe punkty: 

500 mbar:  +/- 100 mbar, 250 mbar, 500 mbar (0,5bar), 

2000 mbar: +/- 100 mbar, 1000 mbar (1 bar), 2000 mbar (2 bar)

Koszt Premium: 190 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 152 zł +23VAT

przesyłka 17 zł netto/27 zł netto

Wzorcowanie mierników ciśnienia różnicowego w zakresie do 500 Pa / 2500 Pa / 10 000 Pa oraz temperatury elektronicznie

Wzorcowanie ciśnienia różnicowego manometru dowolnego producenta w zakresie: 500 Pa, 2500 Pa, 10 000 Pa za pomocą cyfrowego kalibratora różnicy ciśnienia oraz temperatury za pomocą kalibratora elektronicznego.

Standardowe punkty: 

Ciśnienie:

500 Pa: +/- 50Pa; 250Pa; 500Pa, 

2500 Pa: +/- 100Pa, 1000Pa, 2500 Pa

10 000 Pa: +/- 500Pa, 5000 Pa, 10 000Pa

Temperatura: 0°C; 50°C, 150°C

Koszt Premium: 190 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 152 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie mierników ciśnienia różnicowego w zakresie do 500 mbar / 2000 mbar i temperatury elektronicznie

Wzorcowanie ciśnienia różnicowego manometru dowolnego producenta w zakresie:500 mbar, 2000 mbar za pomocą kalibratora ciśnienia.

Standardowe punkty:

Ciśnienie:

500 mbar:  +/- 100 mbar, 250 mbar, 500 mbar (0,5bar), 

2000 mbar: +/- 100 mbar, 1000 mbar (1 bar), 2000 mbar (2 bar)

Temperatura: 0°C; 50°C, 150°C

Koszt Premium: 230 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 184 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników temperatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernika temperatury przez symulację elektroniczną czujnika termoparowego

Wzorcowanie w laboratorium Merserwis cyfrowego miernika temperatury na termopary typu T, K, J przez symulację elektroniczną w zakresie -200°C - 1450°C

Standardowe punkty: 0°C; 50°C, 150°C

Koszt Premium: 80 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 64 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie miernika temperatury przez symulację elektroniczną czujnika rezystancyjnego PT100

Wzorcowanie w laboratorium Merserwis cyfrowego miernika temperatury na czujniki PT100 przez symulację elektroniczną w zakresie -200 - 800°C

Standardowe punkty: 0°C; 50°C, 150°C

Koszt Premium: 80 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 64 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników temperatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie mierników temperatury mierzonej czujnikiem zewnętrznym

Wzorcowanie temperatury mierzonej czujnikiem zewnętrznym dowolnego producenta w zakresie: -20°C ... 650°C z wykorzystaniem kalibratora temperatury i termometru wzorcowego. 

Standardowe punkty: 

Temperatura: 0°C; 50°C, 150°C

Koszt Premium: 80 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 64 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: SDT 312, SDT 310, SDT 8, SDT 12, DT 131, EL-USB-TC, EL-USB-TC-LCD, UT 321, DT 9610, DT-9612, TK 100, TK 50, CIE307, CHY 502, CHY 502, CIE305P, TR 100, TR 102, GHM 3210, DM6801A

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami pirometrów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcownie temperatury miernika na podczerwień - Pirometru

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników temperatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Koszt Premium: 110 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 88 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: DT-8812, DT-8810, DIT130, DT 8833, DT 8838, DT 8839, DT 8855, DT 8863, DT 8865. KIRAY 100, KIRAY 200, KIRAY 300, KIRAY 50 i inne.

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników temperatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernika Temperatury w komorze klimatycznej Z1 - Pokojowy

Wzorcowanie miernika temperatury dowolnego producenta z wykorzystaniem komory klimatycznej i termometru wzorcowego - wersja podstawowa.

Standardowe punkty: 

Temperatura: 10°C; 20°C, 30°C

Koszt Premium: 100 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 80 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie miernika Temperatury w komorze klimatycznej Z2 - Pokojowy rozszerzony

Wzorcowanie miernika temperatury dowolnego producenta z wykorzystaniem komory klimatycznej i termometru wzorcowego - wersja rozszerzona.

Standardowe punkty: 

Temperatura: 0°C; 15°C, 20°C, 30°C

Koszt Premium: 100 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 80 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie miernika Temperatury w komorze klimatycznej Z3 - Lodówki

Wzorcowanie miernika temperatury dowolnego producenta w zakresie 0°C-40°C z wykorzystaniem komory klimatycznej i termometru wzorcowego.

Standardowe punkty: 

Temperatura: 5°C; 15°C, 25°C, 35°C

Koszt Premium: 120 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 96 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie miernika Temperatury w komorze klimatycznej Z4 - Chłodziarki

Wzorcowanie miernika temperatury dowolnego producenta w zakresie -20°C-20°C z wykorzystaniem komory klimatycznej i termometru wzorcowego.

Standardowe punkty: 

Temperatura: -10°C; 0°C, 10°C, 15°C

Koszt Premium: 120 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 96 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie miernika Temperatury w dowolnym punkcie z zakresu -40°C-180°C

Wzorcowanie miernika temperatury dowolnego producenta w zakresie -40°C-180°C z wykorzystaniem komory klimatycznej i termometru wzorcowego.

Uwaga: po wcześniejszym ustaleniu z laboratorium!

Koszt Premium: 30 zł +VAT

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników wilgotności. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie Miernika wilgotności (higrometru) w komorze klimatycznej Z1

Wzorcowanie miernika wilgotności dowolnego producenta z wykorzystaniem komory klimatycznej i przyrządu wzorcowego.

Standardowe punkty: 

Temperatura: 50°C

Wilgotność: 20%RH, 50%RH, 75%RH

Koszt Premium: 100 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 80 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie Miernika wilgotności (higrometru) w komorze klimatycznej z2 - W dowolnym punkcie

Wzorcowanie miernika wilgotności dowolnego producenta z wykorzystaniem komory klimatycznej i przyrządu wzorcowego. 

Uwaga: po wcześniejszym ustaleniu z laboratorium!

Koszt Premium: 30 zł +23%VAT

Wzorcowanie Termohigrometru w komorze klimatycznej z3 - Zakres Podstawowy

Wzorcowanie miernika temperatury i wilgotności dowolnego producenta z wykorzystaniem komory klimatycznej i przyrządu wzorcowego.

Standardowe punkty: 

Temperatura: 50°C, 20°C, 30°C

Wilgotność: 20%RH, 50%RH, 70%RH

Koszt Premium: 160 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 128 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie Termohigrometru w komorze klimatycznej z4

Wzorcowanie miernika temperatury i wilgotności dowolnego producenta z wykorzystaniem komory klimatycznej i przyrządu wzorcowego.

Standardowe punkty: 

Temperatura: 15°C, 20°C, 60°C

Wilgotność: 50%RH, 80%RH

Koszt Premium: 160 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 128 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie Termohigrometru w komorze klimatycznej z5 - W dowolnym punkcie

Wzorcowanie miernika temperatury i wilgotności dowolnego producenta z wykorzystaniem komory klimatycznej i przyrządu wzorcowego.

Uwaga: po wcześniejszym ustaleniu z laboratorium!

Koszt Premium: 30 zł +23%VAT

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami kamer termowizyjnych. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie Kamery termowizyjnej - temperatura

Wzorcowanie kamery termowizyjnej dowolnego producenta w zakresie: -20°C - 650°C z wykorzystaniem kalibratora pirometrów i termometru wzorcowego. Standardowe punkty: Temperatura: 50°C; 100°C, 150°C
Dla zakresu do 150 °C. pkt.: 30, 60, 90, 120, 150°C
Dla zakresu do 350 °C. pkt.: 50, 100, 150, 250, 300°C

Koszt Premium: 370 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 296 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: Flir i5, Flir i3, Fluke Ti25, Fluke Ti15 i inne.

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami sonometrów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernika natężenia dźwięku (sonometr)

Wzorcowanie sonometru w komorze bezechowej w 3 punktach: 94 db, 110 dB, 114 dB  dla częstotliwości 1kHz za pomocą analizatora Audio Precision z generacją i pomiarem wygenerowanego sygnału.

Koszt Premium: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 176 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: CENTER 327, KIMO DB100, KIMO DB200, KIMO DB300, SONOPAN DSA-50, CEM AB DT-8850, CEM AB DT-8852, KIMO SDA, SONOPAN SM-1, SONOPAN SON-50, XL2 i innych.

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami phmetrów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie phmetru elektronicznie

Wzorcowanie phmetru wykonywane przez symulację elektroniczną z wykorzystaniem zadajnika napięcia i multimetru cyfrowego.

Koszt Premium: 200 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 160 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Wzorcowanie sondy phmetru buforami wzorcowymi z pomiarem odniesienia

Wzorcowanie sondy phmetru wykonywane przez symulację elektroniczną z wykorzystaniem zadajnika napięcia i multimetru cyfrowego.

Koszt Premium: 250 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 200 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami dalmierzy laserowych / mierników odległości. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie dalmierza laserowego do 5m

Wzorcowanie dalmierza laserowego z wykorzystaniem przymiaru wstęgowego ze świadectwem laboratorium akredytowanego.

Standardowe punkty: 0,1 m; 1m; 5 m

Koszt Premium: 150 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 120 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników wycieku gazu. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie (wyświetlacz LCD) / sprawdzenie (bargraf) czułości testera wycieku gazów chłodniczych

Wzorcowanie lub sprawdzenie testera wycieku gazów chłodniczych, za pomocą kalibratora 0 ... 20 mg/r gazem R134a. 

Standardowe punkty: 0,5 mg/r, 2 mg/r, 5 mg/r

Koszt Premium: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 176 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: KIMO DF 110, Testo 316-4, Testo 316-3 i inne.

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników natężenia oświetlenia / luksomierzy / luksometrów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernika natężenia oświetlenia - luksomierza

Wzorcowanie luksomierza z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego ze wzorcowym źródłem światła.

Standardowe punkty: 96 lux / 200 lux / 750 lux / 3000 lux / 13 000 lux

Koszt Premium: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 176 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: Sonel LXP-1, L-20, L-50, TM-202, LX1010B, LX1330B, UT381, UT382, LXP-2 i inne.

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami tachometrów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie tachometru w 5 pkt. pomiarowych

Wzorcowanie tachometru z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego z wzorcowym generatorem częstotliwości.

Standardowe punkty: 3000 rpm / 6000 rpm / 12000 rpm / 36000 rpm / 72000 rpm

Koszt Premium: 220 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 176 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: ST-723, AT-8, DT-6236B, DT-2236 i innych.

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników grubości powłok, grubościomierzy. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernika grubości powłok lakierniczych w 6 pkt. pomiarowych

Wzorcowanie miernika grubości powłok z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego z wzorcami grubości (taśmy wzorcowe)

Standardowe punkty: 23,9 μm / 49,9 μm / 127,2 μm / 249,0 μm / 503 μm / 960 μm

Dodatkowe możliwe punkty: 2,037 mm / 2,964 mm


Koszt Premium: 180 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 144 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: PosiTector 6000, QuaNix 4500, MG401, Testboy TB72

Wzorcowanie grubościomerza ultradźwiękowego w 5 pkt. pomiarowych

Wzorcowanie miernika grubości powłok z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego z wzorcami grubości (taśmy wzorcowe)

Standardowe punkty: 23,9 μm / 49,9 μm / 127,2 μm / 249,0 μm / 503 μm / 960 μm

Dodatkowe możliwe punkty: 2,037 mm / 2,964 mm


Koszt Premium: 200 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 160 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami analizatorów spalin i gazów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie analizatora gazów w 3 punktach pomiarowych dla JEDNEGO, wybranego GAZU

Wzorcowanie analizatora gazów z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego gazami wzorcowymi (trzy butle z mieszaniną czterech gazów)

Standardowe punkty: 

Tlen, O2: (120 zł netto)

0,5 / 5 / 10 %mol

Czad, tlenek węgla, CO: (120 zł netto)

50 / 350 / 1000 ppm

Dwutlenek węgla, ditlenek węgla, CO2: (120 zł netto)

500 / 1500 / 4500 ppm

Metan, CH4: (120 zł netto)

1500 / 2500 / 5000 ppm

Koszt Premium: 120 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 96 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dotyczy przykładowych modeli: EXGAZ LOK, SF321, S-321, TESTO 320, FG110, KIGAZ 80

Usługa wzorcowania miernika gazu w 1 punkcie H2S lub NO2

Wzorcowanie analizatora gazów z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego gazami wzorcowymi (trzy butle z mieszaniną czterech gazów)

Wzorcowanie miernika gazu z wykorzystaniem jednego z dwóch gazów wzorcowych

1. H2S: Stężenie: 50 ppm

2. NO2 Stężenie: 500 ppm

Koszt Premium: 150 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 120 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami suwmiarek. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie suwmiarKI dla wymiaru zewnętrznego, wewnętrznego oraz głębokości

Wzorcowanie suwmiarek z wykorzystaniem wzorców trwałych długości

Standardowe punkty: 

Wymiar zewnętrzny:

5 pkt pomiarowych do 10 cm (0,5; 1; 2; 3; 5 cm)

Wymiar wewnętrzny:

3 pkt pomiarowe do wartości 5 cm (1, 3 i 5 cm)

Głębokość:

3 pkt pomiarowe do wartości 5 cm (1, 3 i 5 cm)

Koszt Premium: 100 zł +23%VAT

przesyłka Door-to-door 2 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 80 zł +23%VAT

przesyłka 17 zł / 27 zł netto

Dodatkowe usługi wzorcowania i kalibracji mierników

Skorzystaj z dodatkowych opcji przyspieszenia kalibracji, Door-2-Door i wiele więcej - tylko w Laboratorium Merserwis!

WZORCOWANIE MIERNIKÓW W TRYBIE EKSPRESOWYM

Koszt wzorcowania w trybie ekspresowym - realizacja w ciągu 24 godzin roboczych od dostarczenia mierników do laboratorium. Dopłata dodatkowa do ceny usługi podstawowej liczona od sztuki urządzenia. Nie podlega rabatowi. Przed wyborem prosimy o wcześniejszy kontakt.

KOSZT: 100 ZŁ +VATWZORCOWANIE MIERNIKÓW W TRYBIE PRIORYTETOWYM

Koszt wzorcowania w trybie ekspresowym - realizacja w ciągu 48 godzin roboczych od dostarczenia mierników do laboratorium. Dopłata dodatkowa do ceny usługi podstawowej liczona od sztuki urządzenia. Nie podlega rabatowi. Przed wyborem prosimy o wcześniejszy kontakt.

KOSZT: 50 ZŁ +VATOBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

W przypadku konieczności wystawienia dodatkowych dokumentów poza zakres ustalony w regulaminie lub cenniku.

KOSZT: 10 ZŁ +VATPRZESYŁKA KURIERSKA

Kwota naliczana każdorazowo w przypadku konieczności przesłania przedmiotu umowy. Dotyczy przedmiotów o masie do 20 kg.

KOSZT: 17 ZŁ +VATPRZESYŁKA KURIERSKA - POBRANIE

Kwota naliczana jednorazowo w przypadku konieczności przesłania przedmiotu umowy. Dotyczy przedmiotów o masie do 20 kg i płatności Kurierowi do maksymalnej kwoty 3000 zł brutto.

KOSZT: 27 ZŁ +VATPRZESYŁKA KURIERSKA - PALETA

Kwota naliczana każdorazowo w przypadku konieczności przesłania przedmiotu umowy. Dotyczy przedmiotów o masie od 30 kg i wysyłanych na palecie.

KOSZT: 120 ZŁ +VATPRZESYŁKA KURIERSKA - DOOR-TO-DOOR

Usługa wysyłki kurierskiej od drzwi do drzwiPromocja: Przy łącznym koszcie wzorcowania aparatury powyżej 150 zł netto, koszt usługi wynosi 2 zł netto + 23%VAT (dla przesyłek o masie do 15 kg). Patrz: Regulamin usługi D2D.

KOSZT: 30 ZŁ +VATELEMENT NIESTANDARDOWY

Dopłata za wzorcowanie elementu niestandardowego, np. dodatkowe punkty temperatury.

KOSZT: 30 ZŁ +VAT

Dlaczego należy kalibrować mierniki?
Poprzednie

Dlaczego należy kalibrować mierniki?

Dodaj recenzję
Dowiedz się dlaczego wzorcowanie mierników jest ta...
Czytaj dalej
Kalibracja czy adiustacja? Strojenie czy wzorcowanie?
Dalej

Definicje związane ze wzorcowaniem mierników

Dodaj recenzję
Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania to dobrze t...
Czytaj dalej