Wzorcowanie luksomierzy - Taniej do końca czerwca!


Do 30 czerwca 2019 roku nasze Laboratorium Badawczo-Wzorcujące oferuje specjalny 11% rabat na wzorcowanie luksomierzy (mierników natężenia oświetlenia). Usługa poza promocją wynosi 200 zł netto w planie Premium, po obniżce: 178 zł netto!

11% rabatu na wzorcowanie luksomierzy!


Wzorcowanie luksomierzy odbywa się z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego ze wzorcowym źródłem światła.


Standardowe punkty w których kalibrowany jest luksomierz: 96 lux / 200 lux / 750 lux / 3000 lux / 13 000 lux


Istnieje możliwość zmiany, bądź dodania kolejnego punktu za dodatkową opłatą (30 zł netto)


Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne).


Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie rocznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników natężenia oświetlenia

Przeczytaj również...