Wzorcowanie termohigrometrów - Nowe możliwości!

Szanowni Państwo, po raz kolejny miło nam poinformować o poszerzeniu możliwości technicznych naszego laboratorium. Tym razem laboratorium badawczo-wzorcujące Merserwis zostało wyposażone w nowoczesną i zaawansowaną komorę klimatyczną. Oznacza to, że jesteśmy w stanie przeprowadzić dokładniejsze i bardziej precyzyjne wzorcowanie termometrów, higrometrów oraz termohigrometrów (mierników łączących pomiar temperatury i wilgotności) z wbudowanymi i zewnętrznymi czujnikami do pomiaru otoczenia w szerszym zakresie pomiarowy niż miało to miejsce dotychczas.

Cechy nowej komory klimatycznej

Komory klimatyczne są szeroko wykorzystywane na całym świecie do przeprowadzania doświadczeń i odkryć przez instytuty badawcze, placówki naukowe, działy jakości i R&D, laboratoria oraz w pozostałych segmentach przemysłowych. Komora używana przez Laboratorium Merserwis pozwala nam obecnie na przeprowadzanie testów i badań urządzeń elektronicznych, materiałów, części, wyposażenia w niskich i wysokich temperaturach z możliwością regulacji wilgotności. Pozwala także na wykonywanie rutynowych testów przechowywania produktów w wysokiej i niskiej temperaturze, w celu sprawdzenia wytrzymałości badanej próbki w określonych warunkach klimatycznych.


Tak samo jak pozostałe kalibratory w naszym laboratorium, zachowanie spójności pomiarowej podczas badań w komorze, gwarantowane jest przez przyrządy pomiarowe do temperatury i wilgotności o laboratoryjnej, wysokiej dokładności. Przyrządy te są okresowo (co 12 miesięcy) wzorcowane w laboratoriach z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacyjnego (PCA). Laboratorium Badawczo-Wzorcujące przykłada najwyższą wagę do jakości świadczonych usług, która w połączeniu z wysoką dokładnością pomiarową (niską niepewnością wzorców) pozwalają na wykonanie usług wzorcowania i badawczych dla zdecydowanej większości Klientów, u których badanie w laboratorium akredytowanym nie zostało wewnętrznie określone jako obowiązkowe

Na życzenie Klientów jesteśmy w stanie udostępnić niezbędną dokumentację oraz aktualne świadectwa wzorcowania potwierdzające zachowanie spójności pomiarowej stosowanej do wzorcowania aparatury.

Dane techniczne

Wymiary przestrzeni pomiarowej (mm):  300x300x250 / 22.5 l


Temperatura

Zakres temperatury-40°C~180°C
Jednorodność temperatury
w czasie
+-0.5°C
Jednorodność temperatury
w czasie
+-1.0°C (-40.0°C~100.0°C)
+-1.5°C (100.1°C~180.0°C)

Wilgotność

Zakres wilgotności20.0%RH~98.0%RH
(w ograniczonym zakresie temperatury)
Jednorodność wilgotności
w czasie
+-1.0%RH
Dokładność nastawy+-2.0%RH

Wzorcowanie temperatury i wilgotności

Dzięki nowej komorze klimatycznej zaktualizowaliśmy nasz zakres usług oraz cennik.

W zakresie kalibracji mierników temperatury

Usługa wzorcowania temperatury
w komorze Z1 (pokojowy)

Standardowe punkty:
Temperatura: 10°C; 20°C, 30°

Usługa wzorcowania temperatury
w komorze Z2 (pokojowy rozszerzony)
Standardowe punkty:
Temperatura: 0°C, 15°C, 20°C, 30°C
Usługa wzorcowania temperatury
w komorze Z3 (lodówki)
Standardowe punkty:
Temperatura: 5°C; 15°C, 25°C, 35°C
Usługa wzorcowania temperatury
w komorze Z4 (chłodziarki)
Temperatura: -10°C; 0°C, 10°C, 15°C
Usługa wzorcowania temperatury
w dowolnym punkcie z zakresu -40°C - 180°C

Po wcześniejszym ustaleniu

szczegółów z laboratorium.


W zakresie kalibracji mierników wilgotności

Usługa wzorcowania wilgotności
w komorze Z1
Standardowe punkty:
Temperatura: 50°C
Wilgotność: 20%, 50%, 75%
Usługa wzorcowania wilgotności
w dowolnym punkcie Z2
Po wcześniejszym ustaleniu
szczegółów z laboratorium

W zakresie mierników temperatury i wilgotności - termohigrometrów

Usługa wzorcowania temperatury i wilgotności
w komorze Z3 (zakres podstawowy)
Standardowe punkty:
50°C/20%RH; 20°C/50%RH; 30°C/70%RH
Usługa wzorcowania temperatury
i wilgotności w komorze Z4
Standardowe punkty:
15°C; 20°C/50%RH; 60°C/80%RH

Przeczytaj również...