Laboratorium Merserwis z akredytacją PCA!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 4 stycznia 2023r. Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis uzyskało akredytację w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji o numerze AP 215.


Akredytacja naszego Laboratorium potwierdza zgodność jego działalności z wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacyjnego (PCA) oraz międzynarodowej normy ISO/IEC 17025. Oznacza to, że Laboratorium Merserwis jest uprawnione do wydawania świadectw wzorcowania przyrządów pomiarowych obejmujących napięcia AC/DC, prądy AC/DC, rezystancję AC/DC oraz symulację wielkości nieelektrycznych, a dokumenty te uznawane będą na równi z krajowymi w innych krajach z niemal całego świata, których jednostki zrzeszone są w ramach porozumienia ILAC.


Otrzymanie akredytacji to dla nas tym większy sukces, że stanowi ukoronowanie wielu lat działań na rzecz rozwoju i doskonalenia laboratorium, które cieszy się nieustającym zaufaniem klientów ze względu na swoją niezawodność i profesjonalizm. 

Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis jest jednym z nielicznych laboratoriów w Polsce posiadających akredytację w podanym zakresie z tak relatywnie niską niepewnością pomiaru, co stanowi o jego wysokiej jakości.


Zarząd Merserwis pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom za zaangażowanie i wsparcie w osiągnięciu tego ważnego dla nas wyróżnienia.


Szczegóły dotyczące zakresu i przedmiotów wzorcowania oraz możliwości techniczne (CMC) dostępne są na stronie PCA oraz pod poniższym linkiem.

Przeczytaj również...