Wzorcowanie kamer termowizyjnych


Dowolnego producenta w zakresie: -20°C - 650°C z wykorzystaniem
kalibratora pirometrów i termometru wzorcowego

 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Laboratorium Merserwis zaleca zachowanie 12 - 18 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem kamer termowizyjnych

Wzorcowanie kamery termowizyjnej - TEMPERATURA

Koszt premium: 440 zł + 23% VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Wzorcowanie kamery termowizyjnej dowolnego producenta w zakresie: -20°C - 650°C z wykorzystaniem kalibratora pirometrów i termometru wzorcowego.

Wzorcowanie kamery termowizyjnej dowolnego producenta w zakresie: -20°C - 650°C z wykorzystaniem kalibratora pirometrów i termometru wzorcowego. 

 

Standardowe punkty

  • Dla zakresu do 150°C. pkt.: 30, 60, 90, 120, 150°C
  • Dla zakresu do 350°C. pkt.: 50, 100, 150, 250, 300°C

OPCJA Dodatkowa

Wzorcowanie temperatury kamery termowizyjnej - PAKIET NISKICH TEMPERATUR

Koszt premium: 110 zł + 23% VAT

Wzorcowanie kamery termowizyjnej dowolnego producenta w zakresie -30 ÷ 0 °C:

  • Wzorcowanie w punkcie 0 °C oraz w jednym wybranym ujemnym punkcie temperatury. 

Aktualne terminy wzorcowania

3

DO

5

DNI ROBOCZYCH

Podane wartości zostały wygenerowane automatycznie na podstawie algorytmu bazującego na szeregu czynników i zależności (aktualna kolejka urządzeń, min. czas potrzebny na ich wzorcowanie, dostępność kadry metrologicznej itp.), aby jak najdokładniej poinformować naszych Klientów o czasie i terminie wzorcowania w Planie Premium. W celu potwierdzenia terminów, bądź zamówienia usługi w trybie przyspieszonym prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Obsługi Klienta Laboratorium Merserwis.

 

Termin wzorcowania został sprawdzony automatycznie.