Uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Kongresie Metrologii 2021

W dniach 7-9 września zespół Laboratorium Badawczo-Wzorcującego Merserwis miał okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu, jakim był Międzynarodowy Kongres Metrologii 2021 (CIM2021). Zorganizowany został on w Lyonie we Francji pod hasłem "In Measurement We Trust". Z uwagi na nadal trwającą epidemię w tym roku Kongres odbył się w formule hybrydowej:  istniała zarówno możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu stacjonarnie, jak również on-line i z takiej opcji skorzystaliśmy.


Główne tematy poruszane podczas paneli dyskusyjnych to:

 • Rola metrologii w procesie kontroli emisji zanieczyszczeń powietrza. 
 • Metrologia w medycynie: nowe wyzwania stawiane przez pandemię. 
 • Optymalizacja procesu kontroli jakości na każdym z etapów produkcji.
 • Rozwiązania Przemysłu 4.0, szanse i wyzwania na które trzeba się przygotować.
 • Jakie umiejętności powinien posiadać specjalista pod kątem wprowadzenia Przemysłu 4.0.
 • Metrologia w erze cyfryzacji: cyfrowe świadectwa wzorcownia, dane w chmurze oraz jak bezpiecznie wdrożyć te rozwiązania.
 • Projekt 19ENG05 NanoWires: stworzenie niezawodnego i zaawansowanego metrologicznie systemu do odzyskiwania energii przy pomocy nanoprzewodów.

Kongres, to ponad 200 prezentacji i 6 spotkań - świetna okazja do poszerzenia wiedzy z wielu dziedzin nauki oraz zapoznania się z najnowszymi trendami. My wybraliśmy te spotkania, które mogą najwięcej wnieść w rozwój kompetencji naszych pracowników. Dodatkowo pozwolą na podniesienie jakości oferowanych usług poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, a także takie, które mogą pozwolić na poszerzenie zakresu naszej działalności. 


Naszą uwagę zwróciły szczególnie poniższe prezentacje:

 • Symulacja niskich wartości impedancji w celu kalibracji mostków LCR
 • Budowa referencyjnego spektrometru do kalibracji małych wartości impedancji
 • Poprawa dokładności pomiarów w przypadku mostków rezystancyjnych
 • Kalibracja czujników drgań sejsmicznych
 • Analiza ryzyka w kontekście wystawiania oceny zgodności wyników pomiaru w oparciu o specyfikację dostarczoną przez producenta
 • Porównanie modeli do wyznaczania niepewności pomiarowej (prawo propagacji niepewności, metoda Monte Carlo, wnioskowanie bayesowskie)
 • Problem z dopasowaniem do spektrum światła słonecznego podczas kalibracji sondy do pomiaru irradiacji paneli PV światłem sztucznym
 • Pomiar temperatury przy pomocy termopary: kompensacja dryfu temperatury przez zastosowanie dodatkowego termometru typu RTD 
 • Stanowisko do pomiaru mikro-przepływów
 • Test biegłości międzylaboratoryjnej na przykładzie pomiaru temperatury
 • Stanowisko do automatycznych pomiarów multimetrów przenośnych z wykorzystaniem programowalnego ramienia robota
 • Budowa wzorcowego źródła pola elektrycznego

Poszerzenie bezcennej wiedzy w powyższych obszarach spowodowało, że już teraz przełożyliśmy ją na działania i rozszerzamy nasze możliwości.

Przeczytaj również...