Cennik wzorcowania mierników elektrycznych

Cennik wzorcowania mierników elektrycznych w Merserwis

Podane w cenniku zakresy usług odnoszą się do ogółu obiektów danego rodzaju. Szczegółowy zakres mierzonych wartości zostanie przedstawiony w indywidualnej ofercie.

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem wielofunkcyjnych mierników instalacji elektrycznych zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania.

wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych Metrel MI 3155 Eurotestxd

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie:
- Rezystancja izolacji L-N, L-PE, N-PE napięciem do 2500V
- Rezystancja metodą niskoprądową/ciągłość przewodu ochronnego PE/ciągłość metodą 4-przewodową
- Rezystancja uziemienia przewodowo*
- Impedancja linii, pętli zwarcia 2 i 4-przewodowo 
- Napięcie dotykowe Uc
- Pomiar napięcia AC 50Hz
- Pomiar częstotliwości 
- Pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb standardowy, mnożnik x1, x2, x5
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb selektywny

z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono "*".

Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware Metrel do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)

Koszt Standard ISO: 620 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 720 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych MI 3155 + sonda luksometryczna

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Rezystancja izolacji L-N, L-PE, N-PE napięciem do 2500V
- Rezystancja metodą niskoprądową/ciągłość przewodu ochronnego PE/ciągłość metodą 4-przewodową
- Rezystancja uziemienia przewodowo*
- Impedancja linii, pętli zwarcia 2 i 4-przewodowo 
- Napięcie dotykowe Uc
- Pomiar napięcia AC 50Hz
- Pomiar częstotliwości 
- Pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb standardowy, mnożnik x1, x2, x5.
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb selektywny
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.
- Wzorcowanie luksomierza z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego ze wzorcowym źródłem światła*


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono "*".


Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware Metrel do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)

Koszt Standard ISO: 700 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-Door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 800 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-Door 5 zł netto

Usługa wzorcowania wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych do 1kV + analizator mocy

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Rezystancja izolacji Riso napięciem do 1000V
- Rezystancja metodą niskoprądową/ciągłość przewodu ochronnego PE
- Rezystancja uziemienia przewodowo*
- Impedancja linii, pętli zwarcia*
- Napięcie dotykowe Uc*
- Pomiar napięcia AC 50Hz 
- Pomiar częstotliwości*
- Pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb standardowy, mnożnik x1, x2, x5.*
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb selektywny*
- Pomiar napięcia AC, 50Hz, U1-N, U2-N, U3-N
- Pomiar prądu AC, 50Hz, cęgowo
- Moc czynna, bierna, pozorna*
- Harmoniczne napięcia *
- Współczynnik mocy*
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

PLAN Standard Iso: 610 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

PLAN Premium PCA: 720 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto


Usługa wzorcowania wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych do 1kV + analizator mocy + sonda luksometryczna

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Rezystancja izolacji Riso napięciem do 1000V
- Rezystancja metodą niskoprądową/ciągłość przewodu ochronnego PE
- Rezystancja uziemienia przewodowo*
- Impedancja linii, pętli zwarcia*
- Napięcie dotykowe Uc*
- Pomiar napięcia AC 50Hz 
- Pomiar częstotliwości*
- Pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb standardowy, mnożnik x1, x2, x5.*
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb selektywny*
- Pomiar napięcia AC, 50Hz, U1-N, U2-N, U3-N
- Pomiar prądu AC, 50Hz, cęgowo
- Moc czynna, bierna, pozorna*
- Harmoniczne napięcia *
- Współczynnik mocy*
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

- Wzorcowanie luksomierza z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego ze wzorcowym źródłem światła w standardowych punktach*


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Plan Standard ISO: 690 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

PLAN Premium PCA: 800 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych - 5 funkcji pomiarowych + pomiar izolacji 2,5kV

Dla mierników Metrel obejmuje adiustację.

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Rezystancja izolacji L-N, L-PE, N-PE napięciem do 2500V
- Rezystancja metodą niskoprądową/ciągłość przewodu ochronnego PE
- Rezystancja uziemienia przewodowo*
- Impedancja linii, pętli zwarcia *
- Napięcie dotykowe Uc*
- Pomiar napięcia AC 50Hz
- Pomiar częstotliwości *
- Pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb standardowy, mnożnik x1, x2, x5.*
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb selektywny*
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *


Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)

Plan Standard ISO: 420 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Plan Premium PCA: 470 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych - 5 i 4 funkcje pomiarowe + pomiar izolacji 1 kV

Dla mierników Metrel obejmuje adiustację.

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Rezystancja izolacji Riso napięciem do 1000V
- Rezystancja metodą niskoprądową/ciągłość przewodu ochronnego PE
- Rezystancja uziemienia przewodowo (gdy dostarczono cęgi: przewodowo + cęgi prądowe; 2-cęgowo)* 
- Impedancja linii, pętli zwarcia *
- Napięcie dotykowe Uc*
- Pomiar napięcia AC 50Hz
- Pomiar częstotliwości*
- Pomiar prądu AC przy wykorzystaniu cęgów pomiarowych (jeśli dotyczy) 
- Pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb standardowy, mnożnik x1, x2, x5.*
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb selektywny*
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *


Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware Metrel do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)

Plan Standard ISO: 400 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Plan Premium PCA: 450 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania miernika instalacji elektrycznych - 3 i mniej funkcji pomiarowych

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Rezystancja izolacji Riso napięciem do 1000V 
- Rezystancja metodą niskoprądową/ciągłość przewodu ochronnego PE
- Impedancja linii, pętli zwarcia*
- Napięcie dotykowe Uc *
- Pomiar napięcia AC 50Hz
- Pomiar częstotliwości (jeśli dotyczy)* 
- Pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb standardowy, mnożnik x1, x2, x5.*
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb selektywny*
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Plan Standard ISO: 390 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Plan Premium PCA: 440 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania miernika instalacji elektrycznych - 2 i mniej funkcji pomiarowych

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Rezystancja metodą niskoprądową/ciągłość przewodu ochronnego PE
- Impedancja linii, pętli zwarcia *
- Napięcie dotykowe Uc*
- Pomiar napięcia AC 50Hz 
- Pomiar częstotliwości (jeśli dotyczy)*
- Pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb standardowy, mnożnik x1, x2, x5.*
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb selektywny*
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Plan Standard ISO: 300 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Plan Premium PCA: 350 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników fotowoltaicznych.

Wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej + miernika instalacji elektrycznej + modułu parametrów środowiska (3w1) - MI 3108

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji domowych i  fotowoltaicznych, z zakresu funkcji pomiarowych:


INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
- Rezystancja izolacji Riso napięciem do 1000V
- Rezystancja metodą niskoprądową/ciągłość przewodu ochronnego PE
- Rezystancja uziemienia przewodowo*
- Impedancja linii, pętli zwarcia *
- Napięcie dotykowe Uc *
- Pomiar napięcia AC 50Hz
- Pomiar częstotliwości *
- Pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb standardowy, mnożnik x1, x2, x5. *
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb selektywny *


INSTALACJA PV:
- Rezystancja izolacji Riso napięciem do 1000V
- Pomiar napięcia DC PV
- Pomiar napięcia DC charakterystyka I-U (jeśli dotyczy)
- Pomiar prądu DC charakterystyka I-U (jeśli dotyczy) *
- Pomiar mocy DC - Panel PV *
- Pomiar częstotliwości *
- Pomiar prądu DC/AC przy wykorzystaniu cęgów pomiarowych
- Temperatura pracy ogniwa *
- Pomiar natężenia promieniowania słonecznego *
W przypadku mierników marki Metrel pomiar irradiancji i temperatury ogniwa wykonany na A1378 jeżeli dostępny.


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 680 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 900 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej + modułu parametrów środowiska (2w1) - MI 3109

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji fotowoltaicznych, z zakresu funkcji pomiarowych: 


INSTALACJA PV:
- Rezystancja izolacji panelu napięciem od 50V do 1000V
- Pomiar napięcia DC PV
- Pomiar napięcia DC charakterystyka I-U (jeśli dotyczy)
- Pomiar prądu DC charakterystyka I-U (jeśli dotyczy) *
- Pomiar mocy DC - Panel PV *
- Pomiar częstotliwości *
- Pomiar prądu DC/AC 50Hz przy wykorzystaniu cęgów pomiarowych
- Temperatura pracy ogniwa *
- Pomiar natężenia promieniowania słonecznego *
W przypadku mierników marki Metrel pomiar irradiancji i temperatury ogniwa wykonany na A1378 jeżeli dostępny.


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 600 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 700 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej (bez części do instalacji elektrycznej) - MI 3108 / MI 3109

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji fotowoltaicznych, z zakresu funkcji pomiarowych:
- Rezystancja izolacji Riso napięciem do 1000V
- Pomiar napięcia DC PV
- Pomiar napięcia DC charakterystyka I-U (jeśli dotyczy)
- Pomiar prądu DC charakterystyka I-U (jeśli dotyczy) *
- Pomiar mocy DC - Panel PV *
- Pomiar częstotliwości *
- Pomiar prądu DC/AC przy wykorzystaniu cęgów pomiarowych


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 420 zł +VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 500 zł +VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Wzorcowanie modułu / rejestratora parametrów środowiska (irradiancja, temperatura) - MI 3108 / MI 3109

Wzorcowanie wielofunkcyjnego modułu pomiarowego instalacji fotowoltaicznych, z zakresu funkcji pomiarowych:


INSTALACJA PV:
- Temperatura pracy ogniwa
- Pomiar natężenia promieniowania słonecznego

Koszt Standard ISO: 280 zł +VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: -

przesyłka -

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem analizatorów jakości energii.

Wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej + miernika instalacji elektrycznej + analizator mocy MPI-540-PV

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji domowych i  fotowoltaicznych, z zakresu funkcji pomiarowych:


INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
- Rezystancja izolacji Riso napięciem do 1000V
- Rezystancja metodą niskoprądową/ciągłość przewodu ochronnego PE
- Rezystancja uziemienia przewodowo (+ cęgowo jeśli dotyczy) *
- Impedancja linii, pętli zwarcia *
- Napięcie dotykowe Uc *
- Pomiar napięcia AC 50Hz
- Pomiar częstotliwości *
- Pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb standardowy, mnożnik x1, x2, x5. *
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb selektywny *


INSTALACJA PV:
- Rezystancja izolacji Riso napięciem do 1000V
- Pomiar napięcia DC PV
- Pomiar napięcia DC charakterystyka I-U (jeśli dotyczy)
- Pomiar prądu DC charakterystyka I-U (jeśli dotyczy) *
- Pomiar mocy DC - Panel PV *
- Pomiar częstotliwości *
- Pomiar prądu DC/AC przy wykorzystaniu cęgów pomiarowych
- Temperatura pracy ogniwa *
- Pomiar natężenia promieniowania słonecznego *
- Pomiar napięcia AC, 50Hz
- Pomiar prądu AC, 50Hz, cęgowo
0A - 1000A
1000A - 1500A *
- Moc czynna, bierna, pozorna *
- Harmoniczne napięcia *
- Współczynnik mocy *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt sTANDARD iso: 800 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt pREMIUM pca: 880 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej + miernika instalacji elektrycznej + analizator mocy + sondy luksometrycznej MPI-540-PV

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji domowych i  fotowoltaicznych, z zakresu funkcji pomiarowych:


INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
- Rezystancja izolacji Riso napięciem do 1000V
- Rezystancja metodą niskoprądową/ciągłość przewodu ochronnego PE
- Rezystancja uziemienia przewodowo (+ cęgowo jeśli dotyczy) *
- Impedancja linii, pętli zwarcia *
- Napięcie dotykowe Uc *
- Pomiar napięcia AC 50Hz
- Pomiar częstotliwości *
- Pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb standardowy, mnożnik x1, x2, x5. *
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb selektywny *


INSTALACJA PV:
- Rezystancja izolacji Riso napięciem do 1000V
- Pomiar napięcia DC PV
- Pomiar napięcia DC charakterystyka I-U (jeśli dotyczy)
- Pomiar prądu DC charakterystyka I-U (jeśli dotyczy) *
- Pomiar mocy DC - Panel PV *
- Pomiar częstotliwości *
- Pomiar prądu DC/AC przy wykorzystaniu cęgów pomiarowych
- Temperatura pracy ogniwa *
- Pomiar natężenia promieniowania słonecznego *
- Pomiar napięcia AC, 50Hz
- Pomiar prądu AC, 50Hz, cęgowo
0A - 1000A
1000A - 1500A. *
- Moc czynna, bierna, pozorna *
- Harmoniczne napięcia *
- Współczynnik mocy *
- wzorcowanie natężenia oświetlenia *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt sTANDARD iso: 820 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt pREMIUM pca: 940 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników fotowoltaicznych.

Wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej Benning PV 1-1, PV 2

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji fotowoltaicznych z zakresu funkcji pomiarowych: 


INSTALACJA PV:
- Rezystancja izolacji Riso napięciem do 1000V
- Rezystancja metodą niskoprądową/ciągłość przewodu ochronnego PE
- Pomiar napięcia DC PV
- Pomiar prądu DC zwarciowego *
- Pomiar prądu DC/AC przy wykorzystaniu cęgów pomiarowych


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt sTANDARD iso: 480 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt pREMIUM pca: 550 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej Benning PV 3

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji fotowoltaicznych z zakresu funkcji pomiarowych: 
- Pomiar napięcia DC PV
- Pomiar prądu zwarciowego *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt sTANDARD iso: 320 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt pREMIUM pca: 400 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Wzorcowanie miernika nasłonecznienia i temperatury Benning SUN 2

Wzorcowanie miernika środowiskowych instalacji fotowoltaicznych z zakresu funkcji pomiarowych:
- Temperatura pracy ogniwa
- Pomiar natężenia promieniowania słonecznego

Koszt sTANDARD iso: 280 zł +VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt pREMIUM pca: -

przesyłka - 

Wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej i nasłonecznienia Benning PV 3 + Benning SUN 2

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji fotowoltaicznych z zakresu funkcji pomiarowych: 
- Pomiar napięcia DC PV 
- Pomiar prądu zwarciowego *
- Temperatura pracy ogniwa *
- Temperatura pracy ogniwa *
- Pomiar natężenia promieniowania słonecznego *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt sTANDARD iso: 500 zł +VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt pREMIUM pca: 580 zł +VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcy pomiędzy wzorcowaniem mierników rezystancji izolacji. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od wyjściowej ceny wzorcowania.

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem DC do 1kV

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem pomiarowym DC 1kV z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad w zakresie:
- Rezystancja izolacji Riso napięciem do 1000V
- Rezystancja metodą niskoprądową 7mA / ciągłość przewodu ochronnego PE 200mA (jeśli dotyczy)
- Pomiar napięcia AC 50Hz (jeśli dotyczy)
- Pomiar napięcia DC (jeśli dotyczy)

Koszt Standard ISO: 250 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 290 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem DC do 2,5kV

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem pomiarowym DC do 2,5kV z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad w zakresie:
- Rezystancja izolacji napięciem do 2500V 
- Rezystancja metodą niskoprądową 7mA / ciągłość przewodu ochronnego PE 200mA (jeśli dotyczy)
- Pomiar napięcia AC 50Hz (jeśli dotyczy) 
- Pomiar napięcia DC (jeśli dotyczy)

Koszt Standard ISO: 290 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 340 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem DC do 5kV

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem pomiarowym DC do 5kV z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad, w zakresie:
- Rezystancja izolacji Riso napięciem do 5000V
- Rezystancja metodą niskoprądową 7mA / ciągłość przewodu ochronnego PE 200mA (jeśli dotyczy)
- Pomiar napięcia AC 50Hz (jeśli dotyczy)
- Pomiar napięcia DC (jeśli dotyczy)

Koszt Standard ISO: 370 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 440 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem DC do 10kV

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem pomiarowym DC do 10kV z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad, w zakresie:
- Rezystancja izolacji L-N, L-PE, N-PE napięciem do 5000V
- Pomiar napięcia pomiarowego 10kV*
- Rezystancja metodą niskoprądową 7mA / ciągłość przewodu ochronnego PE 200mA (jeśli dotyczy)
- Pomiar napięcia AC 50Hz (jeśli dotyczy) 
- Pomiar napięcia DC (jeśli dotyczy) 


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 480 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 550 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników.  Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniami mierników małych rezystancji. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny drugiego rodzaju wzorcowania.

Wzorcowanie mikroomomierza do 2A

Wzorcowanie mikromomierza z prądem do 2A z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad w zakresie:
- Pomiar rezystancji prądami do 2A 
- Pomiar napięcia AC 50Hz
- Pomiar częstotliwości (jeśli dotyczy) *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

KOSZT Standard ISO: 320 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

KOSZT Premium PCA: 380 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Wzorcowanie mikroomomierza do 10A

Wzorcowanie mikromomierza z prądem do 10A z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad, w zakresie:
- Pomiar rezystancji prądami do 10A 
- Pomiar napięcia AC 50Hz
- Pomiar częstotliwości (jeśli dotyczy) *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

KOSZT Standard ISO: 340 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

KOSZT Premium PCA: 420 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Wzorcowanie mikroomomierza do 100A

Wzorcowanie mikromomierza z prądem do 100A z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad, w zakresie:
- Pomiar rezystancji prądami do 100A 
- Pomiar napięcia AC 50Hz
- Pomiar częstotliwości (jeśli dotyczy) *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

KOSZT Standard ISO: 460 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

KOSZT Premium PCA: 550 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników pętli zwarcia zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania.

Usługa wzorcowania miernika impedancji pętli zwarcia

Wzorcowanie miernika petli zwarcia z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad, w zakresie:
- Impedancja linii, pętli zwarcia*
- Pomiar napięcia AC 50Hz
- Pomiar częstotliwości*


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 210 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Premium PCA: 250 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR

Usługa wzorcowania miernika impedancji pętli zwarcia 4-P

Wzorcowanie miernika pętli zwarcia silnoprądowego z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad, w zakresie:
- Impedancja linii, pętli zwarcia 2 i 4-przewodowo*
- Pomiar napięcia AC 50Hz 
- Pomiar częstotliwości *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 360 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 440 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania wysokoprądowego miernika impedancji pętli zwarcia 4-P

Wzorcowanie miernika pętli zwarcia silnoprądowego z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad, w zakresie:
- Impedancja linii, pętli zwarcia 2 i 4-przewodowo*
- Pomiar napięcia AC 50Hz 
- Pomiar częstotliwości *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 490 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 580 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników rezystancji uziemienia zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania.

Usługa wzorcowania miernika rezystancji uziemienia 1-2 funkcje

Wzorcowanie miernika rezystancji uziemienia z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad, w zakresie:
- Rezystancja uziemienia *
- Rezystancja metodą niskoprądową/ciągłość przewodu ochronnego PE (jeśli dotyczy)
- Pomiar napięcia AC, 50Hz (jeśli dotyczy)
- Pomiar prądu AC, 50Hz (jeśli dotyczy)
- Pomiar napięcia zakłócającego AC, 50Hz (jeśli dotyczy)


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 250 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door

Koszt Premium PCA: 300 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door

Usługa wzorcowania miernika rezystancji uziemienia 2 funkcje + cęgi

Wzorcowanie miernika rezystancji uziemienia z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad, w zakresie:
- Rezystancja uziemienia 3-przewodowo (2-, 4-przewodowo jeśli dotyczy) *
- Rezystancja uziemienia z wykorzystaniem cęgów pomiarowych (2-cęgowo jeśli dotyczy) *
- Rezystancja metodą niskoprądową/ciągłość przewodu ochronnego PE (jeśli dotyczy) 
- Pomiar napięcia AC, 50Hz (jeśli dotyczy) 
- Pomiar prądu cęgowo AC, 50Hz (jeśli dotyczy) 
- Pomiar napięcia zakłócającego AC, 50Hz (jeśli dotyczy)


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 360 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 420 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania miernika napięcia rażenia (krokowego)

Uwaga: Cena nie zawiera przesyłki zwrotnej!


Wzorcowanie miernika napięcia krokowego w zakresie:
- Rezystancja uziemienia *
- Pomiar napięcia zakłócającego AC, 55H 
- Generacja prądu AC, 55Hz 


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 600 zł +23%VAT

Koszt Premium PCA: 700 zł +23%VAT

Usługa wzorcowania woltomierza systemu pomiaru napięć rażenia

Wzorcowanie  woltomierza systemu pomiaru napięć rażenia w zakresie: cyfrowy miernik napięcia. 
Pomiar napięcia AC, 55H

Koszt Standard ISO: 150 zł +23%VAT

Koszt Premium PCA: 200 zł +23%VAT

Usługa wzorcowania analizatora uziemień

Wzorcowanie analizatora uziemień w zakresie:
- Rezystancja uziemienia 3-przewodowo (2- i 4-przewodowo jeśli dotyczy) *
- Rezystancja uziemienia z wykorzystaniem cęgów pomiarowych (2-cęgowo jeśli dotyczy) *
- Rezystancja metodą niskoprądową/ciągłość przewodu ochronnego PE (jeśli dotyczy)
- Rezystancja metodą udarową / selektywnie (jeśli dotyczy) *
- Pomiar napięcia AC, 50Hz (jeśli dotyczy) 
- Pomiar prądu cęgowo AC, 50Hz (jeśli dotyczy)
- Pomiar impedancji metodą przewodową (jeśli dotyczy)*
- przemiatanie częstotliwościowe w zakresie 55Hz - 15kHz
- Rezystancja uziemienia HF, 25kHz *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Premium: 770 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 900 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa sprawdzenia kończy się wydaniem świadectwa sprawdzenia zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników.  Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy sprawdzeniami. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania.

Usługa sprawdzenia stacji testowania uziemienia osobistego

Sprawdzenie stacji uziemienia osobistego dla sekcji opasek ESD oraz sekcji obuwia izolacyjnego w zakresie: 
- Rezystancja sekcji testowania opasek ESD
- Rezystancja sekcji testowania ochronnego obuwia izolacyjnego

Koszt Standard ISO: 250 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: -

Przesyłka -

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników i testerów wyłączników różnicowoprądowych RCD zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania.

Wzorcowanie mierników i testerów wyłączników różnicowoprądowych RCD

Wzorcowanie mierników i testerów wyłącznikow RCD z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad, w zakresie:
- Pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb standardowy, mnożnik x1, x2, x5. *
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb selektywny *
- Rezystancja linii, pętli zwarcia (jeśli dotyczy) *
- Rezystancja uziemienia, opcja RCD (jeśli dotyczy) *
- Napięcie dotykowe Uc (jeśli dotyczy) *
- Pomiar napięcia AC 50Hz
- Pomiar częstotliwości (jeśli dotyczy) *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 200 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door

Koszt Premium PCA: 230 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door

Usługa sprawdzenia mierników i testerów wyłączników RCD

Sprawdzenie mierników i testerów wyłącznikow RCD z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad, w zakresie
- pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD

Koszt Standard ISO: 180 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door

Koszt Premium PCA: -

Przesyłka -

Usługa sprawdzenia kończy się wydaniem świadectwa sprawdzenia zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem multimetrów i mierników cęgowych zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania.

Usługa wzorcowania multimetru / miernika cęgowego: 5f - napięcie, prąd, rezystancja z ręczną zmianą zakresów

Wzorcowanie multimetru elektronicznego w zakresie do 5 funkcji pomiarowych: napięcia AC, napięcie DC, prąd AC, prąd DC, rezystancja.
- Pomiar napięcia AC/DC
- Pomiar prądu AC, bezpośrednio i cęgowo
- Pomiar prądu DC, bezpośrednio
- Pomiar prądu DC, cęgowo
0A - 1000A
1000A - 2000A *
- Pomiar rezystancji DC


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 280 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 330 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania multimetru / miernika cęgowego: 5f - napięcie, prąd, rezystancja z automatyczną zmianą zakresów

Wzorcowanie multimetru elektronicznego w zakresie do 5 funkcji pomiarowych: napięcia AC, napięcie DC, prąd AC, prąd DC, rezystancja.
- Pomiar napięcia AC, 50Hz
- Pomiar napięcie DC
- Pomiar prądu AC, 50Hz, bezpośrednio
- Pomiar prądu AC, 50Hz, cęgowo
- Pomiar prądu DC, bezpośrednio
- Pomiar prądu DC, cęgowo☉
0A - 1000A
1000A - 2000A *
- Pomiar rezystancji


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 250 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 300 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania multimetru / miernika cęgowego: 7f - napięcie, prąd, rezystancja, pojemność, częstotliwość z ręczną zmianą zakresów

Wzorcowanie multimetru elektronicznego w zakresie do 7 funkcji pomiarowych: napięcia AC, napięcie DC, prąd AC, prąd DC, rezystancja, pojemność, częstotliwość.
- Pomiar napięcia AC/DC
- Pomiar prądu AC, bezpośrednio i cęgowo
- Pomiar prądu DC, bezpośrednio
- Pomiar prądu DC, cęgowo
0A - 1000A
1000A - 2000A*
- Pomiar rezystancji DC
- Pomiar pojemności *
- Pomiar częstotliwości *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 310 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 370 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania multimetru / miernika cęgowego: 7f - napięcie, prąd, rezystancja, pojemność, częstotliwość z automatyczną zmianą zakresów

Wzorcowanie multimetru elektronicznego w zakresie do 7 funkcji pomiarowych: napięcia AC, napięcie DC, prąd AC, prąd DC, rezystancja, pojemność, częstotliwość.
- Pomiar napięcia AC, 50Hz
- Pomiar napięcie DC
- Pomiar prądu AC, 50Hz, bezpośrednio
- Pomiar prądu AC, 50Hz, cęgowo
- Pomiar prądu DC, bezpośrednio
- Pomiar prądu DC, cęgowo
0A - 1000A
1000A - 2000A*
- Pomiar rezystancji
- Pomiar pojemności*
- Pomiar częstotliwości*


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 300 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 350 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania miernika cęgowego - napięcie, prąd, rezystancja, pojemność, częstotliwość, moc z ręczną zmianą zakresów

Wzorcowanie multimetru elektronicznego z sekcją pomiaru mocy w zakresie: multimetru, miernika cyfrowego napięcia, miernika cyfrowego prądu, miernika mocy;  z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.
- Pomiar napięcia AC/DC
- Pomiar prądu AC, bezpośrednio
- Pomiar prądu AC, cęgowo
- Pomiar prądu DC, bezpośrednio
- Pomiar prądu DC, cęgowo
0A - 1000A
1000A - 2000A *
- Pomiar rezystancji DC
- Pomiar pojemności *
- Pomiar częstotliwości *
- Moc czynna, bierna, pozorna *
- Współczynnik mocy *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 410 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 480 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania miernika cęgowego - napięcie, prąd, rezystancja, pojemność, częstotliwość, moc z automatyczną zmianą zakresów

Wzorcowanie multimetru elektronicznego z sekcją pomiaru mocy w zakresie: multimetru, miernika cyfrowego napięcia, miernika cyfrowego prądu, miernika mocy.
- Pomiar napięcia AC, 50Hz
- Pomiar napięcie DC ☉
- Pomiar prądu AC, 50Hz, bezpośrednio
- Pomiar prądu AC, cęgowo
- Pomiar prądu DC, bezpośrednio
- Pomiar prądu DC, cęgowo☉
0A - 1000A
1000A - 2000A *
- Pomiar rezystancji
- Pomiar pojemności *
- Pomiar częstotliwości *
- Moc czynna, bierna, pozorna *
- Współczynnik mocy *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 400 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 460 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania multimetru elektronicznego 8f z ręczną zmianą zakresów

- Pomiar napięcia AC/ DC
- Pomiar prądu AC, bezpośrednio
- Pomiar prądu AC, cęgowo
- Pomiar prądu DC, bezpośrednio
- Pomiar prądu DC, cęgowo
0A - 1000A
1000A - 2000A *
- Pomiar rezystancji DC
- Pomiar pojemności *
- Pomiar indukcyjności *
- Pomiar częstotliwości *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 410 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 480 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania multimetru elektronicznego 8f z automatyczną zmianą zakresów

- Pomiar napięcia AC, 50Hz
- Pomiar napięcie DC
- Pomiar prądu AC, 50Hz, bezpośrednio
- Pomiar prądu AC, 50Hz, cęgowo
- Pomiar prądu DC, bezpośrednio
- Pomiar prądu DC, cęgowo
0A - 1000A
1000A - 2000A *
- Pomiar rezystancji
- Pomiar pojemności *
- Pomiar indukcyjności *
- Pomiar częstotliwości *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 400 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 460 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa sprawdzenia kończy się wydaniem świadectwa sprawdzenia zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem cęgów prądowych. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania.

Usługa wzorcowania sondy/cęgów prądowej/napięciowej bez miernika (bez dostarczonego multimetru)

Wzorcowanie cęgów prądowych z wykorzystaniem wzorcowego kalibratora prądu oraz multimetru laboratoryjnego.


Zakres wzorcowania (dostosowany do właściwości urządzenia):
- Pomiar prądu AC, 50Hz, cęgowo (jeśli dotyczy)
- Pomiar prądu DC, cęgowo (jeśli dotyczy)
0A - 1000A
1000A - 2000A *
- Pomiar prądu AC, 50Hz, bezpośrednio (jeśli dotyczy)
0A - 20A
20A - 100A *
- Pomiar prądu DC,  bezpośrednio (jeśli dotyczy)
- Pomiar napięcia AC, 50Hz (jeśli dotyczy)
- Pomiar napięcia DC (jeśli dotyczy)


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 200 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Premium PCA: 250 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Usługa wzorcowania sondy/cęgów prądowej/napięciowej (dopłata w przypadku dostarczenia multimetru i cęgów)

Wzorcowanie cęgów prądowych z wykorzystaniem wzorcowego kalibratora prądu oraz multimetru laboratoryjnego.


Zakres wzorcowania (dostosowany do właściwości urządzenia):
- Pomiar prądu AC, 50Hz, cęgowo (jeśli dotyczy)
- Pomiar prądu DC, cęgowo (jeśli dotyczy)
0A - 1000A
1000A - 2000A*
- Pomiar prądu AC, 50Hz, bezpośrednio (jeśli dotyczy)
0A - 20A
20A - 100A*
- Pomiar prądu DC,  bezpośrednio (jeśli dotyczy)
- Pomiar napięcia AC, 50Hz (jeśli dotyczy)
- Pomiar napięcia DC (jeśli dotyczy)
Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 60 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Premium PCA: 100 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Usługa wzorcowania dodatkowych elementów do mierników wielofunkcyjnych.​

Usługa wzorcowania jednej sztuki cęgów do uziemienia

Wzorcowanie cęgów do pomiaru uziemienia/pomiaru prądu cęgowo w zakresie:
- Rezystancja uziemienia (przewodowo + cęgi prądowe) *
- Pomiar prądu AC przy wykorzystaniu cęgów pomiarowych


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 50 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Premium PCA: 70 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Usługa wzorcowania dwóch sztuk cęgów do uziemienia

Wzorcowanie cęgów do pomiaru uziemienia/pomiaru prądu cęgowo w zakresie:
- Rezystancja uziemienia (przewodowo + cęgi prądowe; 2-cęgowo) *
- Pomiar prądu AC przy wykorzystaniu cęgów pomiarowych


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 80 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Premium PCA: 100 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania PCA zawierającego wyniki zmierzonej przez multimetr i porównanej ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. 
Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta.  Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Stwierdzenie zgodności realizowana za dodatkową opłatą. Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników.  Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami wielofunkcyjnych mierników instalacji elektrycznych.

Usługa wzorcowania multimetru laboratoryjnego 7 1/2 cyfry - Napięcie, Prąd, Rezystancja

Wzorcowanie multimetru w zakresie pomiaru napięcia i prądu AC/DC oraz Rezystancji z rozdzielczością od 7,5 cyfry w zakresie:
- Napięcie AC
- Napięcie DC
- Prąd AC
- Prąd DC
- Rezystancja


Opcje dodatkowe:
Stwierdzenie zgodności: 150 zł
Wzorcowanie Pojemności, Częstotliwości (poza akredytacją): 50 zł
Wzorcowanie Temperatury (poza akredytacją): 80 zł

Koszt Standard ISO: 770 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 900 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania multimetru laboratoryjnego 6 1/2 cyfry - Napięcie, Prąd, Rezystancja

Wzorcowanie multimetru w zakresie pomiaru napięcia i prądu AC/DC oraz Rezystancji z rozdzielczoścą od 6,5 cyfry w zakresie: 
- Napięcie AC 
- Napięcie DC 
- Prąd AC 
- Prąd DC 
- Rezystancja DC


Opcje dodatkowe: 
Stwierdzenie zgodności: 150 zł  
Wzorcowanie Pojemności, Częstotliwości (poza akredytacją): 50 zł 
Wzorcowanie Temperatury (poza akredytacją): 80 zł

Koszt Standard ISO: 600 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 700 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania multimetru laboratyjnego do 5 1/2 cyfry - Napięcie, Prąd, Rezystancja

Wzorcowanie multimetru w zakresie pomiaru napięcia i prądu AC/DC oraz Rezystancji z rozdzielczoścą od 6,5 cyfry w zakresie: 
- Napięcie AC 
- Napięcie DC 
- Prąd AC 
- Prąd DC 
- Rezystancja DC


Opcje dodatkowe: 
Stwierdzenie zgodności: 150 zł  
Wzorcowanie Pojemności, Częstotliwości (poza akredytacją): 50 zł 
Wzorcowanie Temperatury (poza akredytacją): 80 zł

Koszt Standard ISO: 550 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 650 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania PCA zawierającego wyniki zmierzonej przez multimetr i porównanej ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. 
Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta.  Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Stwierdzenie zgodności realizowana za dodatkową opłatą. Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników.  Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniami wielofunkcyjnych mierników instalacji elektrycznych.

Usługa wzorcowania rezystora stałego, o wartości z zakresu: 0.01 ... 1 Giga

Koszt Standard ISO: -

przesyłka -

Koszt Premium PCA: 300 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania rezystora stałego, o wartości z zakresu: 1 ... 20 Giga

Koszt Standard ISO: -

przesyłka -

Koszt Premium PCA: 450 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania rezystora regulowanego, do 4 dekad z zakresu: 0.01 ... 1 Giga

Opcje dodatkowe: 
Stwierdzenie zgodności: 150 zł  
Dodatkowa dekada (5, 6 itd.): 100 zł
Wzorcowanie powżej 1-10 Giga : 200 zł za zakres
Wzorcowanie powżej 20 Giga (poza akredytacją): 200 zł za zakres

Koszt Standard ISO: -

przesyłka -

Koszt Premium PCA: 600 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania rezystora regulowanego, do 2 dekad z zakresu: 1 ... 20 Giga

Opcje dodatkowe: 
Stwierdzenie zgodności: 150 zł  
Dodatkowa dekada (3, 4 itd.): 150 zł
Wzorcowanie powżej 20 Giga (poza akredytacją): 200 zł za zakres

Koszt Standard ISO: -

przesyłka -

Koszt Premium PCA: 700 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem testerów i wskaźników napięcia.

Usługa wzorcowania wskaźników / testerów napięcia z wyświetlaczem

Wzorcowanie wskaźników / testerów napięcia z wykorzystaniem wzorcowego kalibratora.

Zakres wzorcowania (dostosowany do właściwości urządzenia):
- Pomiar napięcia AC, 50Hz
- Pomiar częstotliwości sieciowej, 50Hz *
- Test ciągłości
- Test kolejności wirowania faz *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 190 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Premium PCA: 250 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR

Usługa sprawdzenia wskaźników / testerów napięcia bez wyświetlacza

Wzorcowanie wskaźników / testerów napięcia z wykorzystaniem wzorcowego kalibratora.

Zakres wzorcowania (dostosowany do właściwości urządzenia):
- Pomiar napięcia AC, 50Hz
- Test ciągłości
- Test kolejności wirowania faz

Koszt Standard ISO: 170 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Premium PCA: -

przesyłka - 

Usługa sprawdzenia wskaźnika kolejności wirowania faz

Sprawdzenie wskaźnika kolejności wirowania faz

Koszt Standard ISO: 190 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Premium PCA: -

przesyłka - 

Usługa sprawdzenia kończy się wydaniem świadectwa sprawdzenia zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników PAT zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania.

wzorcowanie mierników PAT bez testu HIPOTY / FLASH z 4-6 funkcjami pomiarowymi

Wzorcowanie wielofunkcyjnego testera bezpieczeństwa PAT w zakresie funkcji pomiarowych:
- Rezystancja izolacji napięciem od 100V do 1000V
- Ciągłość przewodu ochronnego PE prądem 200mA
- Ciągłość przewodu ochronnego PE dla prądów 4A (jeśli dotyczy)
- Pomiar zastępczego prądu upływowego *
- Pomiar różnicowego prądu upływowego *
- Pomiar dotykowego prądu upływowego *
- Pomiar prądu upływowego PE *
- Pomiar poboru mocy pozornej VA (jeśli dotyczy) *
- Pomiar prądu przy poborze mocy (jeśli dotyczy)
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb standardowy, 30mA (jeśli dotyczy) *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 500 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium pCA: 600 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

wzorcowanie mierników PAT z pomiarem HV / Hipot / FLASH

Wzorcowanie wielofunkcyjnego testera bezpieczeństwa PAT w zakresie funkcji pomiarowych:
- Rezystancja izolacji napięciem od 100V do 1000V
- Ciągłość przewodu ochronnego PE prądem 200mA
- Ciągłość przewodu ochronnego PE dla prądów 4A (jeśli dotyczy)
- Pomiar wytrzymałości napięciowej HV AC/DC (jeśli dotyczy)
0kV - 1kV
1kV - 3 kV *
- Pomiar prądu upływu przy pomiarze wytrzymałości napięciowej HV AC/DC *
- Pomiar zastępczego prądu upływowego *
- Pomiar różnicowego prądu upływowego *
- Pomiar dotykowego prądu upływowego *
- Pomiar prądu upływowego PE *
- Pomiar poboru mocy pozornej VA (jeśli dotyczy) *
- Pomiar prądu przy poborze mocy (jeśli dotyczy)
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb standardowy, 30mA (jeśli dotyczy) *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 580 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 700 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Wzorcowanie miernika bezpieczeństwa elektrycznego pat urządzeń medycznych

Wzorcowanie miernika PAT z funkcjami pomiarowymi:
- Rezystancja izolacji napięciem od 100V do 1000V 
- Ciągłość przewodu ochronnego PE prądem 200mA,
- Ciągłość przewodu ochronnego PE dla prądów 4A (jeśli dotyczy)
- Pomiar wytrzymałości napięciowej HV AC/DC (jeśli dotyczy)
0kV - 1kV
1kV - 6kV *
- Pomiar prądu upływu przy pomiarze wytrzymałości napięciowej HV AC/DC *
- Pomiar zastępczego prądu upływowego *
- Pomiar różnicowego prądu upływowego *
- Pomiar dotykowego prądu upływowego *
- Pomiar prądu upływowego PE *
- Pomiar prądów upływu urządzeń medycznych *
- Pomiar poboru mocy pozornej VA (jeśli dotyczy)
400VA - 700VA *
- Pomiar prądu przy poborze mocy (jeśli dotyczy)
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb standardowy, 30mA (jeśli dotyczy) *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 650 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 800 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania mierników PAT z częścią elektryczną

- Rezystancja izolacji napięciem od 100V do 1000V
- Ciągłość przewodu ochronnego PE prądem 200mA
- Ciągłość przewodu ochronnego PE dla prądów 4A (jeśli dotyczy)
- Pomiar wytrzymałości napięciowej HV AC/DC (jeśli dotyczy)
0kV - 1kV
1kV - 6kV *
- Pomiar prądu upływu przy pomiarze wytrzymałości napięciowej HV AC/DC *
- Pomiar zastępczego prądu upływowego *
- Pomiar różnicowego prądu upływowego *
- Pomiar dotykowego prądu upływowego *
- Pomiar prądu upływowego PE *
- Pomiar prądów upływu urządzeń medycznych *
- Pomiar poboru mocy pozornej VA (jeśli dotyczy) *
- Pomiar prądu przy poborze mocy (jeśli dotyczy)Impedancja linii, pętli zwarcia *
- Napięcie dotykowe Uc *
- Pomiar napięcia AC 50Hz
- Pomiar częstotliwości *
- Pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb standardowy, mnożnik x1, x2, x5 *
- Pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD, tryb selektywny *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 810 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 950 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa sprawdzenia kończy się wydaniem świadectwa sprawdzenia zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem wielofunkcyjnych testerów bezpieczeństwa elektrycznego maszyn i urządzeń zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania.

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa w zakresie:
- pomiar wytrzymałości izolacji do 5kV DC / 6kV AC

Koszt Standard ISO: 360 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 500 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa - Do 3 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie wielofunkcyjnego testera bezpieczeństwa elektrycznego maszyn i urządzeń w zakresie funkcji pomiarowych:
- Rezystancja izolacji napięciem od 100V do 1000V
- Ciągłość przewodu ochronnego PE prądem 200mA
- Ciągłość przewodu ochronnego PE dla prądów 4A (jeśli dotyczy)
- Pomiar wytrzymałości napięciowej HV AC/DC
0kV - 1kV
1kV - 6kV *
- Pomiar prądu upływu przy pomiarze wytrzymałości napięciowej HV AC/DC *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 600 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 750 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa - Powyżej 3 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie wielofunkcyjnego testera bezpieczeństwa maszyn i urządzeń w zakresie funkcji pomiarowych: 
- Rezystancja izolacji napięciem od 100V do 1000V
- Ciągłość przewodu ochronnego PE prądem 200mA, 0Ω - 99Ω
- Ciągłość przewodu ochronnego PE dla prądów 4A (jeśli dotyczy)
Pomiar wytrzymałości napięciowej HV AC/DC
0kV - 1kV
1kV - 6kV*
- Pomiar prądu upływu przy pomiarze wytrzymałości napięciowej HV AC/DC *
- Pomiar zastępczego prądu upływowego *
- Pomiar różnicowego prądu upływowego *
- Pomiar dotykowego prądu upływowego *
- Pomiar prądu upływowego PE *
- Pomiar poboru mocy pozornej VA *
- Pomiar prądu przy poborze mocy 


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 700 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 850 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa sprawdzenia kończy się wydaniem świadectwa sprawdzenia zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników analogowych zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania.

Wzorcowanie miernikA Analogowego - 1 lub 2 funkcje pomiarowe

Wzorcowanie mierników analogowych: woltomierzy / amperomierzy / induktorów z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Standard ISO: 200 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door

Koszt Premium PCA: -

przesyłka - 

Wzorcowanie Watomierza

Wzorcowanie watomierza z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.
Zadawanie napięcia i prądu. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Standard ISO: 300 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door

Koszt Premium PCA: -

przesyłka -

Usługa sprawdzenia kończy się wydaniem świadectwa sprawdzenia zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem analizatorów jakości energii zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania.

Wzorcowanie jednofazowego analizatora jakości energii

Wzorcowanie analizatora jakości energii, z zakresu funkcji pomiarowych: 
- Pomiar napięcia fazowego AC
- Pomiar napięcia międzyfazowego AC, 50Hz, L1-L2, L1-L3, L2-L3 (jeśli dotyczy)
- Pomiar prądu AC, 50Hz 
- Moc czynna, bierna, pozorna *
- Współczynnik mocy *
- Pomiar częstotliwości  *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 380 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 500 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Wzorcowanie Analizatora jakości energii - Do 3 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie analizatora jakości energii, z zakresu funkcji pomiarowych: 
- Pomiar napięcia fazowego AC
- Pomiar napięcia międzyfazowego AC
- Pomiar prądu AC, 50Hz, I1, I2, I3 cęgowo
0A - 1000A
1000A - 1500A *
- Pomiar częstotliwości *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 430 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 590 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Wzorcowanie Analizatora jakości energii - Powyżej 3 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie analizatora jakości energii, z zakresu funkcji pomiarowych: 
- Pomiar napięcia fazowego AC, 50Hz, L1-N, L2-N, L3-N
- Pomiar napięcia międzyfazowego AC, 50Hz, L1-L2, L1-L3, L2-L3 (jeśli dotyczy)
- Pomiar prądu AC, 50Hz, I1, I2, I3 cęgowo 
0A - 1000A
1000A - 1500A *
- Moc czynna, bierna, pozorna *
- Harmoniczne napięcia L1, L2, L3 *
- Współczynnik mocy *
- Pomiar częstotliwości *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 760 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 900 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa sprawdzenia kończy się wydaniem świadectwa sprawdzenia zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem analizatorów jakości energii zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania.

Usługa wzorcowania analizatora transformatorów

Wzorcowanie analizatora transformatorów, z zakresu funkcji pomiarowych:
- Rezystancja uzwojeń dla transformatorów 1-fazowych 
- Rezystancja uzwojeń dla transformatorów 1-fazowych
- Przekładania transformatora *
- Prąd magnesujący


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 750 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 900 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa sprawdzenia kończy się wydaniem świadectwa sprawdzenia zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem oscyloskopów zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania.

Usługa wzorcowania Oscyloskopu 2-kanałowego z pasmem do 160 MHz

Wzorcowanie oscyloskopu dwukanałowego w zakresie funkcji pomiarowych:
- Pomiar napięcia DC / pomiar napięcia DC Vdiff
- Pomiar częstotliwości sygnału sinusoidalnego *
- Pomiar impedancji wejściowej kanałów 
- Test pasma przenoszenia -3dB *
- Test czułości wyzwalania *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 450 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 650 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania Oscyloskopu 4-kanałowego z pasmem do 160 MHz

Wzorcowanie oscyloskopu czterokanałowego w zakresie funkcji pomiarowych:
- Pomiar napięcia DC / pomiar napięcia DC Vdiff
- Pomiar częstotliwości sygnału sinusoidalnego *
- Pomiar impedancji wejściowej kanałów 
- Test pasma przenoszenia -3dB *
- Test czułości wyzwalania *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 520 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 720 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania wbudowanego generatora funkcyjnego Oscyloskopu

Usługa wzorcowania sekcji generatora przebiegów arbitralnych oscyloskopu w zakresie 
- Generacja napięcia DC wg zakresu przyrządu
- Generacja częstotliwości sygnału sinusoidalnego * wg zakresu przyrządu


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Premium: 320 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 220 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR

Usługa sprawdzenia kończy się wydaniem świadectwa sprawdzenia zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem skopometrów zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania.

Usługa wzorcowania skopometru 2-kanałowego z pasmem do 160 MHz

Wzorcowanie skopometru dwukanałowego w zakresie funkcji pomiarowych: 


SEKCJA OSCYLOSKOPU:
- Pomiar napięcia DC / pomiar napięcia DC Vdiff 
- Pomiar częstotliwości sygnału sinusoidalnego *
- Pomiar impedancji wejściowej kanałów
- Test pasma przenoszenia -3dB *
- Test czułości wyzwalania *


SEKCJA MULTIMETRU:
- Pomiar napięcia AC, 50Hz 
- Pomiar napięcie DC 
- Pomiar prądu AC, 50Hz, bezpośrednio
- Pomiar prądu AC, 50Hz, cęgowo
- Pomiar prądu DC, bezpośrednio
- Pomiar prądu DC, cęgowo
0A - 1000A
1000A - 2000A*
- Pomiar rezystancji 
- Pomiar pojemności *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 640 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 720 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania skopometru 4-kanałowego z pasmem do 160 MHz

Wzorcowanie skopometrów z wykorzystaniem generatorów sygnałowych, kalibratorów wielkości elektrycznych i wzorców stałych w zakresie:


SEKCJA OSCYLOSKOPU:
- Pomiar napięcia DC / pomiar napięcia DC Vdiff 
- Pomiar częstotliwości sygnału sinusoidalnego *
- Pomiar impedancji wejściowej kanałów
- Test pasma przenoszenia -3dB *
- Test czułości wyzwalania *


SEKCJA MULTIMETRU:
- Pomiar napięcia AC, 50Hz
- Pomiar napięcie DC
- Pomiar prądu AC, 50Hz, bezpośrednio
- Pomiar prądu AC, 50Hz, cęgowo
- Pomiar prądu DC, bezpośrednio
- Pomiar prądu DC, cęgowo 
0A - 1000A
1000A - 2000A *
- Pomiar rezystancji 
- Pomiar pojemności *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Premium: 680 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 750 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa sprawdzenia kończy się wydaniem świadectwa sprawdzenia zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem generatorów funkcyjnych zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania.

Wzorcowanie generatora funkcyjnego w zakresie 1uHz - 200MHz 

Wzorcowanie generatora przebiegów arbitralnych w zakresie:
- Generacja napięcia DC 
wg zakresu przyrządu.
- Generacja częstotliwości sygnału sinusoidalnego *
wg zakresu przyrządu.


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Premium: 460 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 500 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa sprawdzenia kończy się wydaniem świadectwa sprawdzenia zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem generatorów zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania.

Usługa wzorcowania kalibratora napięcia, prądu o dużej rozdzielczości

Wzorcowanie kalibratora napięcia i prądu AC/DC z rozdzielczoścą od 6,5 cyfry w zwyż w zakresie:
- Napięcie AC
- Napięcie DC
- Prąd AC
- Prąd DC


Opcje dodatkowe:
Stwierdzenie zgodności: 15% ceny wzorcowania
Wzorcowanie Rezystancji: 150 zł za funkcję
Wzorcowanie Pojemności i Częstotliwości (poza akredytacją): 150 zł
Wzorcowanie mocy 1 fazowo (poza akredytacją): 350 zł

Koszt Standard ISO: -

przesyłka -

Koszt Premium PCA: 1500 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania kalibratora napięcia, prądu o standardowej rozdzielczości

Wzorcowanie kalibratora napięcia i prądu AC/DC z rozdzielczoścą poniżej 6,5 cyfry w zakresie:
- Napięcie AC
- Napięcie DC
- Prąd AC
- Prąd DC


Opcje dodatkowe:
Stwierdzenie zgodności: 15% ceny wzorcowania
Wzorcowanie Źrodła rezystancji: 150 zł za funkcję
Wzorcowanie Pojemności i Częstotliwości (poza akredytacją): 150 zł
Wzorcowanie mocy 1 fazowo (poza akredytacją): 350 zł

Koszt Standard ISO: -

przesyłka -

Koszt Premium PCA: 1000 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kalibratora przenośnego, sekcja elektryczna 

Wzorcowanie kalibratora przenośnego w zakresie:
- Zadanego przez kalibrator napięcia DC 3 punkty
- Pomiar przez kalibrator napięcia DC 3 punkty
- Zadanego przez kalibrator prądu DC 3 punkty
- Pomiar przez kalibrator prądu DC 3 punkty
- Zadanej przez kalibrator rezystancji 3 punkty
- Pomiar przez kalibrator rezystancji 3 punkty
- Zadawanie przez kalibrator częstotliwości 3 punkty
- Pomiar przez kalibrator częstotliwości 3 punkty


Opcje dodatkowe:
Stwierdzenie zgodność: 150 zł netto
Wzorcowanie el. pomiaru i generacji temperatury RTD (3 pkt ): 200 zł w PCA LAB/KP1020 PCA
Wzorcowanie el. pomiaru i generacji temperatury RTD / TC (3 pkt., poza akredytacją): 200 zł LAB/KP1020
Wzorcowanie pomiaru temperatury czujnikiem - patrz cennik temperatury (TC)
Wzorcowanie pomiaru ciśnienia - spradź cennik manometrów (MN)

Cena wzorocwania temp. i ciśnienia dotyczą jednego rodzaju czujnika bądź zakresu ciśnienia.

Koszt Standard ISO: 600 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Koszt Premium PCA: 850 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kalibratora (pieca) temperatury, sekcja elektryczna

Wzorcowanie kalibratora przenośnego w zakresie pomiaru:
- Zadanego/zmierzonego przez kalibrator napięcia DC
- Zadanego/zmierzonego przez kalibrator prąd DC
- Zadanej/zmierzonej przez kalibrator wartości rezystancji


Opcje dodatkowe:
Stwierdzenie zgodność: 15% ceny wzorowania
Wzorcowanie Pojemności i Częstotliwości (poza akredytacją): 100 zł
Wzorcowanie temperatury czujnikiem w 5 pkt. do 200 stopni: (poza akredytacją): 350 zł
Wzorcowanie temperatury czujnikiem w 5 pkt. do 500 stopni: (poza akredytacją): 450 zł
Wzorcowanie temperatury czujnikiem w 5 pkt. do 1000 stopni: (poza akredytacją): 550 zł

Koszt Standard ISO: -

PRZESYŁKA -

Koszt Premium PCA: 500 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem mostków RLC. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny drugiego rodzaju wzorcowania.

Usługa wzorcowania przenośnego mostka RLC z ręczną zmianą zakresów

Wzorcowanie przenośnego mostka RLC z wykorzystaniem wzorców stałych i dekad.


Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.
- Pomiar rezystancji AC, częstotliwość pomiarowa 100Hz/120Hz (niższa dostępna) *
- Pomiar rezystancji DC
- Pomiar pojemności 1nF - 10µF, do 6 punktów pomiarowych, standardowo:
1nF, 10nF, 30nF, 100nF, 300nF, 1000nF *
- Pomiar indukcyjności 1mH - 1H, do 4 punktów pomiarowych, standardowo:
1mH, 10mH, 300mH, 1H *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 300 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 350 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania przenośnego mostka RLC z automatyczną zmianą zakresów

Wzorcowanie przenośnego mostka RLC z wykorzystaniem wzorców stałych i dekad.
- Pomiar rezystancji AC, częstotliwość pomiarowa 100Hz/120Hz (niższa dostępna) *
- Pomiar rezystancji DC
- Pomiar pojemności 1nF - 10µF, do 6 punktów pomiarowych, standardowo:
1nF, 10nF, 30nF, 100nF, 300nF, 1000nF *
- Pomiar indukcyjności 1mH - 1H, do 4 punktów pomiarowych, standardowo:
1mH, 10mH, 300mH, 1H *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 280 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 330 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania stacjonarnego mostka RLC

Wzorcowanie stacjonarnego mostka RLC wykorzystaniem wzorców stałych i dekad.
- Pomiar rezystancji AC, częstotliwość pomiarowa 100Hz/120Hz (niższa dostępna) *
- Pomiar rezystancji DC we wszystkich zakresach: +10% , +90% , lub wartości stałe
- Pomiar pojemności dla f=100Hz, 120Hz, 1kHz
1nF - 10µF we wszystkich zakresach: +10% , +90% , lub wartości stałe:
1nF, 10nF, 30nF, 100nF, 300nF, 1000nF *
- Pomiar indukcyjności dla f=100Hz, 120Hz, 1kHz
1mH - 1H, we wszystkich zakresach: +10% , +90% , lub wartości stałe:
4 punkty pomiarowe: 1mH, 10mH, 300mH, 1H *


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 510 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 600 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniami adapterów. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny drugiego rodzaju wzorcowania.

Usługa sprawdzenia adaptera 3-fazowego

Sprawdzenie poprawności działania adaptera na wyraźne życzenie klienta, zazwyczaj:
- Rezystancja izolacji (jeśli dotyczy): sprawdzenie poprawności działania
- Impedancja linii, pętli zwarcia (jeśli dotyczy): sprawdzenie poprawności działania
- Napięcie AC (jeśli dotyczy): sprawdzenie poprawności działania
- Testy funkcyjne (jeśli dotyczy)

Koszt Standard ISO: 170 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Premium PCA: -

przesyłka -

Usługa wzorcowania adaptera 3-fazowego - 4 funkcje pomiarowe

Wzorcowanie adaptera 3-fazowego z wielofunkcyjnym miernikiem instalacji elektrycznych lub testerem bezpieczeństwa w zakresie poprawności działania funkcjonalności oraz funkcji pomiarowych wymienionych w specyfikacji przyrządu.  
- Rezystancja izolacji napięciem od 100V do 1000V 
- Ciągłość przewodu ochronnego PE dla prądów do 25A (jeśli dotyczy)
- Pomiar prądów upływowych (jeśli dotyczy) *

Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 350 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 280 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania adaptera 3-fazowego - 6 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie adaptera 3-fazowego z wielofunkcyjnym miernikiem instalacji elektrycznych w zakresie poprawności działania funkcji komunikacji i poziomu naładowania baterii oraz funkcji pomiarowych:
- Rezystancja izolacji napięciem od 100V do 1000V
- Ciągłość przewodu ochronnego PE dla prądów do 25A (jeśli dotyczy)
- Pomiar prądów upływowych (jeśli dotyczy) *
- Pomiar poboru mocy pozornej VA (jeśli dotyczy) *
- Pomiar prądu przy poborze mocy (jeśli dotyczy)
- Pomiar obwodu spawania (jeśli dotyczy) 


Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono *

Koszt Standard ISO: 380 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 304 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem zasilaczy i źródeł mocy. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny drugiego rodzaju wzorcowania.

Usługa wzorcowania zasilacza DC niskoprądowego < 5A do 2 kanałów - Moc 1,5kW

Wzorcowanie zasilacza z wykorzystaniem multimetru wzorcowego i sztucznego obciążenia.
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 300 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 240 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto 

Usługa wzorcowania zasilacza DC niskoprądowego < 5A do 4 kanałów - Moc 1,5kW

Wzorcowanie zasilacza z wykorzystaniem multimetru wzorcowego i sztucznego obciążenia.
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 450 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 360 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania zasilacza DC wysokoprądowego do 60 A - 1 kanał - Moc 1,5kW

Wzorcowanie zasilacza z wykorzystaniem multimetru, bocznika wzorcowego i sztucznego obciążenia.
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 380 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 304 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania zasilacza DC wysokoprądowego do 60 A - 2 kanały - Moc 1,5kW

Wzorcowanie zasilacza z wykorzystaniem multimetru, bocznika wzorcowego i sztucznego obciążenia.
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 570 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 456 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania zasilacza DC wysokoprądowego do 120 A - Moc 1,5kW

Wzorcowanie zasilacza z wykorzystaniem multimetru, bocznika wzorcowego i sztucznego obciążenia.
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 600 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 480 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania zasilacza DC wysokoprądowego do 200 A - Moc 1,5kW

Wzorcowanie zasilacza z wykorzystaniem multimetru, bocznika wzorcowego i sztucznego obciążenia.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 640 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 512 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem elektronicznych obciążeń prądu stałego DC. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny drugiego rodzaju wzorcowania.

Usługa wzorcowania obciążenia DC do 20 A

Wzorcowanie obciążenia DC z wykorzystaniem multimetru wzorcowego, bocznika wzorcowego i zasilacza D w zakresie:
- Pomiar napięcia DC, 0V - 40V
- Pomiar prądu DC, 0A - 20A

Koszt Standar ISO: 350 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Premium PCA: 440 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

USŁUGA WZORCOWANIA OBCIĄŻENIA DC DO 38 A

Wzorcowanie obciążenia DC z wykorzystaniem multimetru wzorcowego, bocznika wzorcowego i zasilacza D w zakresie:
- Pomiar napięcia DC, 0V - 40V
- Pomiar prądu DC, 0A - 38A

Koszt Premium: 420 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 550 zł +23%VAT

PRZESYŁKA DOOR-TO-DOOR 5 ZŁ NETTO

Usługa sprawdzenia kończy się wydaniem świadectwa sprawdzenia zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników.  Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy sprawdzeniami. 

Sprawdzenie miernika rezystancji powierzchniowej

Sprawdzenie poprawności wskazań miernika rezystancji powierzchniowej przy użyciu rezystora regulowanego.

Koszt Standard ISO: 180 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Premium PCA: -

PRZESYŁKA -

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem adapterów EVSE. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny drugiego rodzaju wzorcowania.

Usługa wzorcowania Metrel A 1532

Wzorcowanie w zakresie (na wyraźne życzenie klienta), zazwyczaj:
- wstępne sprawdzenie - oględziny zewnętrzne, ciągłość połączeń L1, L2, L3, PE, N
- stan PP - rezystancja pomiędzy PP i PE
- stan CP - spadek napięcia pomiędzy CP i PE
- rezystancja złącza pomiarowego BNC

Koszt Standard ISO: 280 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania Metrel A 1632 e-Mobility Analyser

Wzorcowanie w zakresie (na wyraźne życzenie klienta), zazwyczaj:
- wstępne sprawdzenie (podstawowe testy, symulacja błędów, test wskaźników LED)
- stan PP - rezystancja pomiędzy PP i PE
- stan CP - rezystancja pomiędzy CP i PE
- pomiar napięcia zewnętrznego, 50 Hz
- sygnał PWN.

Koszt Standard ISO: 470 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Dodatkowe usługi wzorcowania i kalibracji mierników

Skorzystaj z dodatkowych opcji przyspieszenia kalibracji, Door-to-Door i wiele więcej - tylko w Laboratorium Merserwis!

WZORCOWANIE MIERNIKÓW W TRYBIE INSTANT - 6 H
Koszt wzorcowania w trybie błyskawicznym - realizacja w ciągu ok. 6 godzin roboczych od dostarczenia mierników do laboratorium. Odbiór w tym samym dniu. Dopłata dodatkowa do ceny usługi podstawowej liczona od sztuki urządzenia. Nie podlega rabatowi. Przed wyborem prosimy o wcześniejszy kontakt.

KOSZT: 250 ZŁ +VAT

WZORCOWANIE MIERNIKÓW W TRYBIE EKSPRESOWYM - 24 H
Koszt wzorcowania w trybie ekspresowym - realizacja w ciągu 24 godzin roboczych od dostarczenia mierników do laboratorium. Dopłata dodatkowa do ceny usługi podstawowej liczona od sztuki urządzenia. Nie podlega rabatowi. Przed wyborem prosimy o wcześniejszy kontakt.

KOSZT: 200 ZŁ +VAT


WZORCOWANIE MIERNIKÓW W TRYBIE PRIORYTETOWYM - 48 H
Koszt wzorcowania w trybie ekspresowym - realizacja w ciągu 48 godzin roboczych od dostarczenia mierników do laboratorium. Dopłata dodatkowa do ceny usługi podstawowej liczona od sztuki urządzenia. Nie podlega rabatowi. Przed wyborem prosimy o wcześniejszy kontakt.

KOSZT: 150 ZŁ +VAT


STWIERDZENIE ZGODNOŚCI
Zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 Laboratorium ma możliwość przedstawienia stwierdzenia zgodności ze specyfikacją przyrządu lub wymaganiem przy zastosowaniu zasady niebinarnego stwierdzenia zgodności z uwzględnieniem pasma ochronnego. 

KOSZT: 30% WARTOŚCI USŁUGI


OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA
W przypadku konieczności wystawienia dodatkowych dokumentów poza zakres ustalony w regulaminie lub cenniku.

KOSZT: 10 ZŁ +VAT


PRZESYŁKA KURIERSKA
Kwota naliczana każdorazowo w przypadku konieczności przesłania przedmiotu umowy. Dotyczy przedmiotów o masie do 20 kg.

KOSZT: 20 ZŁ +VAT


PRZESYŁKA KURIERSKA - POBRANIE
Kwota naliczana jednorazowo w przypadku konieczności przesłania przedmiotu umowy. Dotyczy przedmiotów o masie do 20 kg i płatności Kurierowi do maksymalnej kwoty 3000 zł brutto.

KOSZT: 30 ZŁ +VAT


PRZESYŁKA KURIERSKA - PALETA
Kwota naliczana każdorazowo w przypadku konieczności przesłania przedmiotu umowy. Dotyczy przedmiotów o masie od 30 kg i wysyłanych na palecie.

KOSZT: 120 ZŁ +VAT


PRZESYŁKA KURIERSKA - DOOR-TO-DOOR
Usługa wysyłki kurierskiej od drzwi do drzwi. Promocja: Przy łącznym koszcie wzorcowania aparatury powyżej 250 zł netto, koszt usługi wynosi 5 zł netto + 23%VAT (dla przesyłek o masie do 15 kg). Patrz: Regulamin usługi Door to Door.

KOSZT: 30 ZŁ +VAT


ELEMENT NIESTANDARDOWY
Dopłata za wzorcowanie elementu niestandardowego, np. dodatkowe punkty temperatury.

KOSZT: 50 ZŁ +VAT