Cennik wzorcowania mierników elektrycznych

Cennik wzorcowania mierników elektrycznych w Laboratorium Merserwis

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem wielofunkcyjnych mierników instalacji elektrycznych zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych Metrel MI 3155 Eurotestxd

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w podanym zakresie: 
- Rezystancja izolacji do 1V
- Rezystancja izolacji do 2,5kV
- Impedancja pętli zwarcia - wszystkie metody + 4-przewodowo
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe) 
- Napięcie i ciągłość
- Rezystancja uziemienia (metoda techniczna) + cęgowa (jeśli dostarczono cęgi)

z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)


Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 600 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt EKONOMICZNY: 480 zł +23%VAT

Przesyłka powrotna 20 / 30 zł netto

wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych Metrel MI 3155 + sonda luksometryczna

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie:
- Rezystancja izolacji do 1V
- Rezystancja izolacji do 2,5kV
- Impedancja pętli zwarcia - wszystkie metody + 4-przewodowo
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe)
- Napięcie i ciągłość
- Rezystancja uziemienia (metoda techniczna) + cęgowa (jeśli dostarczono cęgi)
- Wzorcowanie luksomierza z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego ze wzorcowym źródłem światła w stand. punktach: 26,4 lx / 100 lx / 210 lx / 850 lx / 1500 lx / 4200 lx

z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)


Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 680 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-Door 5 zł netto

Koszt EKONOMICZNY: 544 zł +23%VAT

Przesyłka powrotna 20 / 30 zł netto

wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych - 5 funkcji + pomiar izolacji 2,5kV

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie:
- Rezystancja izolacji do 2,5kV
- Impedancja pętli zwarcia
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe) 
- Napięcie i ciągłość
- Rezystancja uziemienia (metoda techniczna) 

Z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware Metrel do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

PLAN premium: 440 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

PLAN EKONOMICZNY: 352 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto


Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych - 5 i 4 funkcje + pomiar izolacji 1 kV

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie:
- Rezystancja izolacji do 1kV
- Rezystancja / impedancja pętli zwarcia
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe)
- Napięcie i ciągłość
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware Metrel do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Plan Premium: 410 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

PLAN EKONOMICZNY: 328 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych - 3 i mniej funkcji pomiarowych

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Napięcie i ciągłość
oraz trzy wybrane funkcje pomiarowe z ponizej wymienionych:
- Rezystancja izolacji do 1kV
- Rezystancja / impedancja pętli zwarcia
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe)
- Rezystancja uziemienia (metoda techniczna)

z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika

Plan Premium: 380 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Plan Ekonomiczny: 304 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych - 2 i mniej funkcji pomiarowych

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Napięcie i ciągłość
oraz dwie wybrane funkcje pomiarowe z ponizej wymienionych:
- Rezystancja / impedancja pętli zwarcia
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe)

Zamiennie za ww. funkcję można uwzględnić pomiar izolacji, pomiar rezystancji uziemienia.

z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.


Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika

Plan Premium: 330 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Plan Ekonomiczny: 264 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych do 1kV + analizator mocy

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie: 
- Rezystancja izolacji do 1kV
- Rezystancja / impedancja pętli zwarcia
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe)
- Napięcie i ciągłość
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

- Moc czynna, bierna
- Harmoniczne napięcia
- współczynnik mocy

Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware Metrel do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Plan Premium: 630 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Plan Ekonomiczny: 504 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych do 1kV + analizator mocy + sonda luksometryczna

Wzorcowanie wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych w zakresie:
- Rezystancja izolacji do 1kV
- Rezystancja / impedancja pętli zwarcia
- Test wyłączników RCD (czas zadziałania, prąd wyzwolenia, napięcie dotykowe)
- Napięcie i ciągłość
- Wzorcowanie luksomierza z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego ze wzorcowym źródłem światła w standardowych punktach: 26,4 lx / 100 lx / 210 lx / 850 lx / 1500 lx / 4200 lx
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

- Moc czynna, bierna
- Harmoniczne napięcia
- współczynnik mocy
- Wzorcowanie luksomierza z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego ze wzorcowym źródłem światła w standardowych punktach
Cena dodatkowo uwzględnia:
- Strojenie miernika Metrel Eurotest (koszt osobnej usługi 100 zł netto)
- Aktualizacja firmware Metrel do najnowszej wersji (koszt osobnej usługi 100 zł netto)

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Plan Premium: 680 zł +23%VAT

Przesyłka Door-to-door 5 zł netto

Plan Ekonomiczny: 544 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników fotowoltaicznych.

Wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej + miernika instalacji elektrycznej + modułu parametrów środowiska (3w1) - MI 3108

Wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych w zakresie: pomiar rezystancji izolacji / pomiar impedancji / pomiar rcd / pomiar rezystancji uziemienia / pomiar małych rezystancji i ciągłości / pomiar napięcia

Wzorcowanie mierników fotowoltaicznych w zakresie: pomiar I, U
Wzorcowanie modułu zewnętrznego do pomiaru parametrów środowiskowych:
- Temperatura mierzona czujnikiem
- Natężenie promieniowania słonecznego (irradiancja) 

Z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 680 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 544 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej + modułu parametrów środowiska (2w1) - MI 3109

Wzorcowanie miernika fotowoltaicznego w zakresie: Pomiar I,U / Pomiar mocy / Uoc (napięcie przy rozwartym wejściu) oraz Isc (prąd zwarciowy) / Rezystancja izolacji

Wzorcowanie modułu parametrów środowiska: Pomiar temperatury A1400 / Pomiar irradiancji ogniwa A1427

Wzorcowanie pary cęgów pomiarowych z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Pomiar rezystancji przewodu ochronnego.
Z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 550 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 440 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej (bez części do instalacji elektrycznej) - MI 3108 / MI 3109

Wzorcowanie miernika fotowoltaicznego w zakresie: Pomiar I, U / Pomiar mocy / Uoc (napięcie przy rozwartym wejściu) oraz Isc (prąd zwarciowy) / Wzorcowanie pary cęgów pomiarowych

Z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 400 zł +VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 320 zł +VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Wzorcowanie modułu / rejestratora parametrów środowiska (irradiancja, temperatura) - MI 3108 / MI 3109

Wzorcowanie modułu zewnętrznego do pomiaru parametrów środowiskowych panelu:
- Temperatura mierzona czujnikiem
- Natężenie promieniowania słonecznego (irradiancja)

Wzorcowanie z wykorzystaniem pieca kalibracyjnego (temperatura) w min. dwóch punktach oraz wzorcowego miernika irradiancji (porównanie) w min. dwóch punktach. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 280 zł +VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 224 zł +VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem analizatorów jakości energii.

Wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej + miernika instalacji elektrycznej + analizator mocy MPI-540-PV

Wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych w zakresie:
- Pomiar rezystancji izolacji
- Pomiar impedancji
- Pomiar rcd
- Pomiar rezystancji uziemienia
- Pomiar małych rezystancji i ciągłości
- Pomiar napięcia
- Pomiar częstotliwości

Wzorcowanie analizatora mocy w zakresie:
- pomiar napięcia
- pomiar prądu
- pomiar mocy czynnej, biernej, pozornej, współczynnika mocy

Wzorcowanie mierników fotowoltaicznych w zakresie:
- pomiar rezystancji izolacji
- pomiar rezystancji uziemienia
- pomiar ciągłości
- pomiar napięcia, prądu

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 800 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 640 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej + miernika instalacji elektrycznej + analizator mocy + sondy luksometrycznej MPI-540-PV

Wzorcowanie mierników instalacji elektrycznych w zakresie:
- Pomiar rezystancji izolacji
- Pomiar impedancji
- Pomiar rcd
- Pomiar rezystancji uziemienia
- Pomiar małych rezystancji i ciągłości
- Pomiar napięcia
- Pomiar częstotliwości

Wzorcowanie analizatora mocy w zakresie:
- Pomiar napięcia
- Pomiar prądu
- Pomiar mocy czynnej, biernej, pozornej, współczynnika mocy

Wzorcowanie mierników fotowoltaicznych w zakresie:
- Pomiar rezystancji izolacji
- Pomiar rezystancji uziemienia
- Pomiar ciągłości
- Pomiar napięcia, prądu

Wzorcowanie luksomierza z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego ze wzorcowym źródłem światła w standardowych punktach w cenniku ENVIRO

Koszt Premium: 850 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 680 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników fotowoltaicznych.

Wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej Benning PV 1-1, PV 2

Wzorcowanie mierników w zakresie:
- napięcie DC
- prąd zwarciowy DC
- rezystancja izolacji (250/500/1000 V)
- rezystancja przewodu ochronnego
+ pomiar prądu DC metodą cęgową (jeżeli dostarczono)

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 480 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 384 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej Benning PV 3

Wzorcowanie mierników w zakresie:
- napięcie DC
- prąd zwarciowy DC

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 320 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 256 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Wzorcowanie miernika nasłonecznienia i temperatury Benning SUN 2

Wzorcowanie mierników w zakresie:
- pomiar irradiancji
- pomiar temperatury ogniwa

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 280 zł +VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 224 zł +VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej i nasłonecznienia Benning PV 1-1 + Benning SUN 2 / Benning PV 2 + Benning SUN 2

Wzorcowanie mierników w zakresie:
- napięcie DC - prąd zwarciowy DC
- rezystancja izolacji (250/500/1000 V)
- rezystancja przewodu ochronnego
+ pomiar prądu DC metodą cęgową (jeżeli dostarczono)

- pomiar irradiancji
- pomiar temperatury ogniwa

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 620 zł +VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 496 zł +VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Wzorcowanie miernika instalacji fotowoltaicznej i nasłonecznienia Benning PV 3 + Benning SUN 2

Wzorcowanie mierników w zakresie:
- napięcie DC - prąd zwarciowy DC

- pomiar irradiancji
- pomiar temperatury ogniwa

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 500 zł +VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 400 zł +VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcy pomiędzy wzorcowaniem mierników rezystancji izolacji. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od wyjściowej ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem DC do 1kV

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem pomiarowym DC 1kV z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 250 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 200 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem DC do 2,5kV

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem pomiarowym DC do 2,5kV z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 280 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 224 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem DC do 5kV

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem pomiarowym DC do 5kV z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 330 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 264 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem DC do 10kV

Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji z napięciem pomiarowym DC do 10kV z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt premium: 420 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 336 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników małych rezystancji zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie mikroomomierza do 2A

Wzorcowanie mikromomierza z prądem do 2A z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

KOSZT premium: 320 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

KOSZT Ekonomiczny: 256 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie mikroomomierza do 10A

Wzorcowanie mikromomierza z prądem do 10A z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

KOSZT premium: 340 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

KOSZT Ekonomiczny: 272 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie mikroomomierza do 100A

Wzorcowanie mikromomierza z prądem do 100A z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

KOSZT premium: 380 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

KOSZT Ekonomiczny: 304 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników pętli zwarcia zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernikA Pętli zwarcia

Wzorcowanie miernika pętli zwarcia z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 220 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 176 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie miernikA Pętli zwarcia wysokim prądem

Wzorcowanie silnoprądowego miernika pętli zwarcia z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 320 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 256 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników rezystancji uziemienia zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernika rezystancji uziemienia - 1 metoda pomiaru

Wzorcowanie miernika rezystancji uziemienia z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 240 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door

Koszt ekonomiczny: 192 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie miernika rezystancji uziemienia - 2 i więcej metody pomiaru

Wzorcowanie miernika rezystancji uziemienia z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 270 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 216 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie miernika napięcia krokowego

Cena kalibracji miernika napięcia krokowego. Uwaga: Cena nie zawiera przesyłki zwrotnej!

Koszt Premium: 560 zł +23%VAT

Koszt Ekonomiczny: 448 zł +23%VAT

wzorcowanie analizatora uziemień Metrel MI 3290 GL / MI 3290 GP / MI 3290 GF

Koszt Premium: 740 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 nzł netto

Koszt Ekonomiczny: 592 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

wzorcowanie analizatora uziemień Metrel MI 3290 GX4, MI 3290 GX1

Koszt Premium: 840 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 672 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników i testerów wyłączników różnicowoprądowych RCD zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie mierników i testerów wyłączników różnicowoprądowych RCD

Wzorcowanie mierników i testerów wyłączników RCD z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 200 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 160 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem multimetrów i mierników cęgowych zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie Multimetru / miernika cęgowego - napięcie, prąd, rezystancja

Wzorcowanie multimetru lub miernika cęgowego posiadającego 3 funkcje pomiarowe z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 270 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 216 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie Multimetru / miernika cęgowego - napięcie, prąd, rezystancja, pojemność, częstotliwość

Wzorcowanie multimetru lub miernika cęgowego posiadającego 5 funkcji pomiarowych z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 300 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 240 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie Multimetru / miernika cęgowego - napięcie, prąd, rezystancja, pojemność, częstotliwość, moc

Wzorcowanie multimetru lub miernika cęgowego posiadającego 6 funkcji pomiarowych z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 400 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 320 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem cęgów prądowych. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Usługa wzorcowania cęgów prądowych - bez dostarczonego multimetru

Wzorcowanie cęgów prądowych z wykorzystaniem wzorcowego kalibratora prądu oraz multimetru laboratoryjnego.


Zakres wzorcowania (dostosowany do właściwości urządzenia):

- prąd DC (3 punkty na zakres)

- prąd AC - 50 Hz (3 punkty na zakres)


Koszt Premium: 200 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 160 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania cęgów prądowych - dopłata w przypadku dostarczenia multimetru i cęgów

Wzorcowanie cęgów prądowych z wykorzystaniem wzorcowego kalibratora prądu oraz multimetru laboratoryjnego.


Zakres wzorcowania (dostosowany do właściwości urządzenia):

- prąd DC (3 punkty na zakres)

- prąd AC - 50 Hz (3 punkty na zakres)

Koszt Premium: 60 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 48 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania dodatkowych elementów do mierników wielofunkcyjnych.​

Usługa wzorcowania jednej sztuki cęgów do uziemienia

Pomiar uziemienia przewodowo + cęgi i/lub pomiar prądu cęgowo.

Koszt Premium: 50 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 40 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania dwóch sztuk cęgów do uziemienia

Pomiar uziemienia w układzie 1 i/lub 2-cęgowo; pomiar prądu cęgowo.


Koszt Premium: 80 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 64 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem multimetrów i mierników cęgowych.

Usługa wzorcowania multimetru do 5 1/2 cyfry - 3 Funkcje Pomiarowe

Wzorcowanie multimetru z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Wzorcowanie funkcje:
- napięcie
- prąd
- rezystancja
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika, przeważnie pokrywają 10% oraz 90% zakresu.

Koszt Premium: 350 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 280 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania multimetru do 5 1/2 cyfry - 5 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie multimetru z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Wzorcowane funkcje:
- napięcie
- prąd
- rezystancja
- pojemność
- częstotliwość
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika, przeważnie pokrywają 10% oraz 90% zakresu.

Koszt Premium: 440 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 352 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania multimetru 6 1/2 cyfry - 3 Funkcje pomiarowe

Wzorcowanie multimetru z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Wzorcowane funkcje:
- napięcie
- prąd
- rezystancja
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika, przeważnie pokrywają 10% oraz 90% zakresu.

Koszt Premium: 580 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 464 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania multimetru 6 1/2 cyfry - 5 Funkcji pomiarowych

Wzorcowanie multimetru z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Wzorcowane funkcje:
- napięcie
- prąd
- rezystancja
- pojemność
- częstotliwość
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika, przeważnie pokrywają 10% oraz 90% zakresu.

Koszt Premium: 660 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 528 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem testerów i wskaźników napięcia.

Usługa wzorcowania wskaźników / testerów napięcia z wyświetlaczem

Wzorcowanie wskaźników / testerów napięcia z wykorzystaniem wzorcowego kalibratora.
Zakres wzorcowania (dostosowany do właściwości urządzenia):
- napięcie DC
- napięcie AC - 50 Hz
- testy funkcjonalne (test ciągłości obwodu, jednobiegunowy wykrywacz fazy)

Koszt Premium: 190 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 152 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa sprawdzenia wskaźników / testerów napięcia bez wyświetlacza

Wzorcowanie wskaźników / testerów napięcia z wykorzystaniem wzorcowego kalibratora.

Zakres wzorcowania (dostosowany do właściwości urządzenia):
- napięcie DC
- napięcie AC - 50 Hz
- testy funkcjonalne (test ciągłości obwodu, jednobiegunowy wykrywacz fazy)

Koszt Premium: 170 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 136 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników PAT zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

wzorcowanie mierników PAT bez testu HIPOTY / FLASH z 4-6 funkcjami pomiarowymi

Wzorcowanie miernika PAT z funkcjami pomiarowymi:
- Rezystancja izolacji napięciem 500V
- Ciągłość przewodu ochronnego prądem do 25A
- Prądy upływowe
- Pomiar napięć i prądów upływu
- Test wyłączników PRCD
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 480 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 384 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

wzorcowanie mierników PAT z pomiarem HV / Hipot / FLASH

Wzorcowanie miernika PAT z funkcjami pomiarowymi:
- Wytrzymałość izolacji/hipot/flash do 3kV AC
- Rezystancja izolacji napięciem 500V
- Ciągłość przewodu ochronnego prądem do 25A
- Prądy upływowe
- Pomiar napięć i prądów upływu
- Test wyłączników PRCD
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 550 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 440 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie miernika bezpieczeństwa elektrycznego pat urządzeń medycznych

Wzorcowanie miernika PAT z funkcjami pomiarowymi:
- Wytrzymałość izolacji/hipot/flash
- Rezystancja izolacji napięciem 500V
- Ciągłość przewodu ochronnego prądem do 25A
- Prądy upływowe
- Pomiar napięć i prądów upływu
- Test wyłączników PRCD
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 600 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 480 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania mierników PAT z częścią elektryczną

Wzorcowanie miernika z zakresu PAT:
- ciągłość prądem do 25A
- Riso do 500V
- prądy upływowe (all)
- moc pozorna
- czas rozładowania
- test HV


Wzorcowanie miernika z zakresu instalacji elektrycznych:
- Riso do 1kV
- ciągłość 200mA
- impedancja Line, Loop, Loop (RCD)
- napięcie dotykowe
- RCD (t, I,)
- napięcie i częstotliwość
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 820 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 656 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem wielofunkcyjnych testerów bezpieczeństwa elektrycznego maszyn i urządzeń zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa w zakresie:
- pomiar wytrzymałości izolacji do 5kV DC / 6kV AC

Koszt Premium: 360 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 288 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa - Do 3 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa z funkcjami pomiarowymi:
- rezystancja izolacji napieciem do 1000V
- ciągłość przewodu ochronnego prądem do 25A
- pomiar wytrzymałości izolacji do 6kV DC / 6kV AC
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 600 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 480 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Wzorcowanie testera bezpieczeństwa - Powyżej 3 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie testera bezpieczestwa z funkcjami pomiarowymi:
- rezystancja izolacji napieciem do 1000V
- ciągłość przewodu ochronnego prądem do 25A
- pomiar wytrzymałości izolacji do 5kV DC / 6kV AC
- pomiar pradow uplywowych
- pozostale funkcje pomiarowe
z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 650 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 520 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem mierników analogowych zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie miernikA Analogowego - 1 lub 2 funkcje pomiarowe

Wzorcowanie mierników analogowych: woltomierzy / amperomierzy / induktorów z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 200 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 160 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Wzorcowanie Watomierza

Wzorcowanie watomierza z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad.
Zadawanie napięcia i prądu. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 300 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 240 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem analizatorów jakości energii zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie  jednofazowego analizatora jakości energii

Wzorcowanie jednofazowego analizatora w zakresie pomiaru: Napięcia i prądu / Częstotliwości / Mocy + współczynnika mocy

Koszt Premium: 380 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 304 zł +23%VAT

Przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie Analizatora jakości energii - Do 3 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie 3 i 4 przewodowych analizatorów jakości zasilania w zakresie pomiaru: Napięcia / Prądu / Częstotliwości z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 430 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 340 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Wzorcowanie Analizatora jakości energii - Powyżej 3 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie 3 i 4 przewodowych analizatorów jakości zasilania w zakresie pomiaru: Napięcia / Prądu / Częstotliwości / Harmonicznych (napięcia) / Flicker (napięcia) / THD / Zdarzeń napięciowych (napięcia)z wykorzystaniem wzorców elektronicznych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.

Koszt Premium: 760 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 608 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem oscyloskopów zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Usługa wzorcowania Oscyloskopu 2-kanałowego z pasmem do 160 MHz

Wzorcowanie oscyloskopów analogowych w zakresie: Napięcie / Częstotliwość

Koszt Premium: 450 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 360 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania Oscyloskopu 4-kanałowego z pasmem do 160 MHz

Wzorcowanie oscyloskopów cyfrowych w zakresie: Napięcie / Częstotliwość

Koszt Premium: 520 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 416 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania wbudowanego generatora funkcyjnego Oscyloskopu

Dodatkowe wzorcowanie funkcji generatora oscyloskopu w zakresie: Napięcie / Częstotliwość

Koszt Premium: 220 zł +23%VAT

Przesyłka door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 176 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem skopometrów zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Usługa wzorcowania skopometru 2-kanałowego z pasmem do 160 MHz

Wzorcowanie skopometrów z wykorzystaniem generatorów sygnałowych, kalibratorów wielkości elektrycznych i wzorców stałych w zakresie:
1) multimetr
- napięcie AC/DC; prąd AC/DC
- rezystancja; pojemność; częstotliwość
2) oscyloskop
- napięcie; częstotliwość
- pomiar impedancji wejściowej
- test pasma przenoszenia-3dB

Koszt Premium: 640 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 512 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto 

Usługa wzorcowania skopometru 4-kanałowego z pasmem do 160 MHz

Wzorcowanie skopometrów z wykorzystaniem generatorów sygnałowych, kalibratorów wielkości elektrycznych i wzorców stałych w zakresie:
1) multimetr
- napięcie AC/DC; prąd AC/DC
- rezystancja; pojemność; częstotliwość
2) oscyloskop
- napięcie; częstotliwość
- pomiar impedancji wejściowej
- test pasma przenoszenia-3dB

Koszt Premium: 680 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 544 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem generatorów funkcyjnych zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Wzorcowanie generatora funkcyjnego w zakresie 1uHz - 200MHz 

Wzorcowanie generatora przebiegów arbitralnych w zakresie:

- generacja napięcia AC RMS, 1kHz

- generacja DC OFFSET

- generacja częstotliwości sygnału prostokąt/sinus wg. zakresu przyrządu

Koszt Premium: 460 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 368 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem, wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo wzorcowania nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar. Użytkownik sam ustala czas-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie ok. 12 miesięcznego okresu pomiędzy wzorcowaniem generatorów zgodnie z wytycznymi producentów tej aparatury. W przypadku wzorcowania drugiej wielkości tego samego przyrządu, naliczany jest automatycznie 15% rabat od ceny wzorcowania (dotyczy planu Premium).

Usługa wzorcowania Kalibratora procesów sekcja elektryczna, zakresy mV, V, mA, Ω, Hz

Wzorcowanie kalibratorów napięcia w zakresie
- 3 punkty odczyt mV
- 3 punkty zadajnik mV
- 5 punktów odczyt V
- 5 punktów zadajnik V
- 3 punkty odczyt mA
- 3 punkty zadajnik mA
- 3 punkty odczyt Ω
- 3 punkty zadajnik Ω
- 3 punkty odczyt Hz
- 3 punkty zadajnik Hz

Koszt Premium: 380 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 304 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania Kalibratora procesów elektronicznie sekcja temperatury, zakresy TC / RTD (PT100, PT 1000)

Wzorcowanie kalibratorów temperatury
- 5 punktów odczyt TC/ RTD (PT100/PT1000)
- 5 punktów zadajnik TC / RTD (PT100/PT1000)

Koszt Premium: 200 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 160 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem mostków RLC.

Usługa wzorcowania przenośnego mostka RLC

Wzorcowanie przenośnego mostka RLC posiadającego do 3 funkcji pomiarowych z wykorzystaniem wzorców stałych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Standardowe punkty:

Rezystancja: 2 pkt. na zakres, jedna częstotliwość (f) 100Hz lub 120Hz

Pojemność: do 6* punktów pomiarowych dla f = 100Hz, 120Hz, 1kHz: 1nF, 10nF, 30nF, 100nF, 300nF, 1uF

Indukcyjność: do 6* punktów pomiarowych dla f = 100Hz, 120Hz, 1kHz: 1mH, 3mH, 10mH, 30mH, 300mF, 1H


*punkty w zależności od zakresu przyrządu

Koszt Premium: 280 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 224 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania Stacjonarnego mostka RLC

Wzorcowanie stacjonarnego mostka RLC posiadającego do 3 funkcji pomiarowych z wykorzystaniem wzorców stałych i dekad. Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu miernika.


Standardowe punkty:

Rezystancja dla f = 100Hz, 120Hz, 1kHz: 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1kΩ, 10kΩ

Pojemność: do 6* punktów pomiarowych dla f = 100Hz, 120Hz, 1kHz: 1nF, 10nF, 30nF, 100nF, 300nF, 1uF.

Indukcyjność do 6* punktów pomiarowych dla f = 100Hz, 120Hz, 1kHz: 1mH, 3mH, 10mH, 30mH, 300mF, 1H.


*punkty w zależności od zakresu przyrządu

Koszt Premium: 450 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 360 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniami adapterów.

Usługa sprawdzenia adaptera 3-fazowego

Sprawdzenie poprawności działania adaptera na wyraźne życzenie klienta, zazwyczaj:
- działanie wskaźnika stanu akumulatora/ładowania
- komunikacja Bluetooth
- napięcie
- impedancja linii, pętli
- rezystancji izolacji

Koszt Premium: 170 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 136 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania adaptera 3-fazowego - 4 funkcje pomiarowe

Wzorcowanie adaptera* z funkcjami pomiarowymi:
- rezystancja 25A
- rezystancja izolacji - 500V
- różnicowy prąd upływu
- test polaryzacji
*do wzorcowania potrzebny główny miernik

Koszt Premium: 350 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 280 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania adaptera 3-fazowego - 6 funkcji pomiarowych

Wzorcowanie adaptera* z funkcjami pomiarowymi:- rezystancja 25A
- rezystancja izolacji Riso 500V
- moc pozorna
- różnicowy prąd upływu
- obwód spawania (rezystancja izolacji, napięcie, prąd upływu)
- prąd upływu
*do wzorcowania potrzebny główny miernik

Koszt Premium: 380 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 304 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem zasilaczy i źródeł mocy.

Usługa wzorcowania zasilacza DC niskoprądowego < 5A do 2 kanałów - Moc 1,5kW

Wzorcowanie zasilacza z wykorzystaniem multimetru wzorcowego i sztucznego obciążenia.
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 300 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 240 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 17 zł / 27 zł netto 

Usługa wzorcowania zasilacza DC niskoprądowego < 5A do 4 kanałów - Moc 1,5kW

Wzorcowanie zasilacza z wykorzystaniem multimetru wzorcowego i sztucznego obciążenia.
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 450 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 360 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania zasilacza DC wysokoprądowego do 60 A - 1 kanał - Moc 1,5kW

Wzorcowanie zasilacza z wykorzystaniem multimetru, bocznika wzorcowego i sztucznego obciążenia.
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 380 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 304 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania zasilacza DC wysokoprądowego do 60 A - 2 kanały - Moc 1,5kW

Wzorcowanie zasilacza z wykorzystaniem multimetru, bocznika wzorcowego i sztucznego obciążenia.
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 570 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 456 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania zasilacza DC wysokoprądowego do 120 A - Moc 1,5kW

Wzorcowanie zasilacza z wykorzystaniem multimetru, bocznika wzorcowego i sztucznego obciążenia.
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 600 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 480 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania zasilacza DC wysokoprądowego do 200 A - Moc 1,5kW

Wzorcowanie zasilacza z wykorzystaniem multimetru, bocznika wzorcowego i sztucznego obciążenia.

Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 640 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 512 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem elektronicznych obciążeń prądu stałego DC.

Usługa wzorcowania obciążenia DC do 20 A

Wzorcowanie obciążenia DC z wykorzystaniem multimetru wzorcowego, bocznika wzorcowego i zasilacza DC.
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 330 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 264 zł +23%VAT

PRZESYŁKA POWROTNA 20 / 30 ZŁ NETTO

USŁUGA WZORCOWANIA OBCIĄŻENIA DC DO 38 A

Wzorcowanie obciążenia DC z wykorzystaniem multimetru wzorcowego, bocznika wzorcowego i zasilacza DC.
Zakresy pomiarowe dostosowane są do modelu zasilacza.
Wzorcowanie napięcia (bez obciążenia i pod obciążeniem) oraz prądu pod obciążeniem.

Koszt Premium: 420 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Koszt Ekonomiczny: 336 zł +23%VAT

przesyłka POWROTNA 20 / 30 zł netto

Usługa sprawdzenia kończy się wydaniem świadectwa sprawdzenia zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników.  Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy sprawdzeniami.

Sprawdzenie miernika rezystancji powierzchniowej

Sprawdzenie poprawności wskazań miernika rezystancji powierzchniowej przy użyciu rezystora regulowanego.

Koszt Premium: 180 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door

Koszt Ekonomiczny: 144 zł +23%VAT

PRZESYŁKA POWROTNA 20 / 30 ZŁ NETTO

Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. Świadectwo nie ma daty ważności i nie określa czy różnice pomiędzy wzorcem zawierają się w dokładności określonej przez producenta. Spójność pomiarowa wzorca (przyrządu wzorcowego) odniesiona jest do krajowych bądź międzynarodowych wzorców jednostek miar (określenie zgodności na wniosek klienta jest bezpłatne). Użytkownik sam ustala czaso-okres kolejnego wzorcowania na podstawie szeregu czynników. Merserwis zaleca zachowanie 12 miesięcznego czaso-okresu pomiędzy wzorcowaniem elektronicznych obciążeń prądu stałego DC.

Usługa wzorcowania Metrel A 1532

Wzorcowanie w zakresie (na życzenie klienta), zazwyczaj:
- wstępne sprawdzenie - oględziny zewnętrzne, ciągłość połączeń L1, L2, L3, PE, N
- stan PP - rezystancja pomiędzy PP i PE
- stan CP - spadek napięcia pomiędzy CP i PE
- rezystancja złącza pomiarowego BNC

Koszt Premium: 280 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Usługa wzorcowania Metrel A 1632 e-Mobility Analyser

Wzorcowanie w zakresie (na wyraźne życzenie klienta), zazwyczaj:
- wstępne sprawdzenie (podstawowe testy, symulacja błędów, test wskaźników LED)
- stan PP - rezystancja pomiędzy PP i PE
- stan CP - rezystancja pomiędzy CP i PE
- pomiar napięcia zewnętrznego, 50 Hz
- sygnał PWN.

Koszt Premium: 470 zł +23%VAT

przesyłka door-to-door 5 zł netto

Dodatkowe usługi wzorcowania i kalibracji mierników

Skorzystaj z dodatkowych opcji przyspieszenia kalibracji, Door-to-Door i wiele więcej - tylko w Laboratorium Merserwis!

WZORCOWANIE MIERNIKÓW W TRYBIE INstant 6 H

Koszt wzorcowania w trybie błyskawicznym - realizacja w ciągu ok. 6 godzin roboczych od dostarczenia mierników do laboratorium. Odbiór w tym samym dniu. Dopłata dodatkowa do ceny usługi podstawowej liczona od sztuki urządzenia. Nie podlega rabatowi. Przed wyborem prosimy o wcześniejszy kontakt.

KOSZT: 250 ZŁ +VAT

WZORCOWANIE MIERNIKÓW W TRYBIE EKSPRESOWYM 24 H

Koszt wzorcowania w trybie ekspresowym - realizacja w ciągu 24 godzin roboczych od dostarczenia mierników do laboratorium. Dopłata dodatkowa do ceny usługi podstawowej liczona od sztuki urządzenia. Nie podlega rabatowi. Przed wyborem prosimy o wcześniejszy kontakt.

KOSZT: 200 ZŁ +VATWZORCOWANIE MIERNIKÓW W TRYBIE PRIORYTETOWYM 48 H

Koszt wzorcowania w trybie ekspresowym - realizacja w ciągu 48 godzin roboczych od dostarczenia mierników do laboratorium. Dopłata dodatkowa do ceny usługi podstawowej liczona od sztuki urządzenia. Nie podlega rabatowi. Przed wyborem prosimy o wcześniejszy kontakt.

KOSZT: 150 ZŁ +VAT

Stwierdzenie zgodności

Zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 Laboratorium ma możliwość przedstawienia stwierdzenia zgodności ze specyfikacją przyrządu lub wymaganiem przy zastosowaniu zasady niebinarnego stwierdzenia zgodności z uwzględnieniem pasma ochronnego. 

KOSZT: 30% wartości usługiOBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

W przypadku konieczności wystawienia dodatkowych dokumentów poza zakres ustalony w regulaminie lub cenniku.

KOSZT: 10 ZŁ +VATPRZESYŁKA KURIERSKA

Kwota naliczana każdorazowo w przypadku konieczności przesłania przedmiotu umowy. Dotyczy przedmiotów o masie do 20 kg.

KOSZT: 20 ZŁ +VATPRZESYŁKA KURIERSKA - POBRANIE

Kwota naliczana jednorazowo w przypadku konieczności przesłania przedmiotu umowy. Dotyczy przedmiotów o masie do 20 kg i płatności Kurierowi do maksymalnej kwoty 3000 zł brutto.

KOSZT: 30 ZŁ +VATPRZESYŁKA KURIERSKA - PALETA

Kwota naliczana każdorazowo w przypadku konieczności przesłania przedmiotu umowy. Dotyczy przedmiotów o masie od 30 kg i wysyłanych na palecie.

KOSZT: 120 ZŁ +VATPRZESYŁKA KURIERSKA - DOOR-TO-DOOR

Usługa wysyłki kurierskiej od drzwi do drzwiPromocja: Przy łącznym koszcie wzorcowania aparatury powyżej 250 zł netto, koszt usługi wynosi 5 zł netto + 23%VAT (dla przesyłek o masie do 15 kg). Patrz: Regulamin usługi D2D.

KOSZT: 30 ZŁ +VATELEMENT NIESTANDARDOWY

Dopłata za wzorcowanie elementu niestandardowego, np. dodatkowe punkty temperatury.

KOSZT: 50 ZŁ +VAT