Wzorcuj instant! Nowe możliwości już dostępne!

Z uwagi na potrzeby, zapytania oraz liczne opinie i uwagi naszych Klientów, nieustająco rozwijamy nasze laboratorium, tak aby sprostać nawet najbardziej wymagającym potrzebom.


Jedną z potrzeb przed jakimi coraz częściej stają nasi Klienci, jest możliwość wzorcowania aparatury w tym samym dniu, w którym zostałaby dostarczona. Z tego powodu podjęliśmy szereg działań, aby sprostać tym wymaganiom m.in. znacząco powiększyliśmy ilość stanowisk Metrologów w laboratorium, wyposażając je w niezbędne, profesjonalne kalibratory i sprzęt.


Wzorcowanie Instant - Usługa wykonywana w... tym samym dniu!


Dzięki nieustającemu rozwojowi jesteśmy teraz w stanie, równolegle, oprócz popularnych trybów przyspieszonych (w 48 i 24 godziny), wykonywać kalibrację mierników w przeciągu ok. 6 godzin. Istnieją przy tym pewne warunki, które należy spełnić:


  • Wzorcowanie wykonywane jest dla wybranych modeli - wymagamy wcześniejszego kontaktu celem potwierdzenia możliwości wzorcowania danej aparatury w danym terminie w tym trybie.
  • Mierniki trzeba dostarczyć najpóźniej do godziny 9 we wcześniej ustalonym terminie. Odbiór zlecenia będzie możliwy już tego samego dnia, pomiędzy godziną 15 a 16.
  • Koszt tej usługi wynosi dodatkowo 150 zł netto do podstawowej ceny wzorcowania urządzenia.
  • Wymagane jest również dostarczenie w pełni naładowanego urządzenia wraz z niezbędnymi akcesoriami, hasłami (jeżeli są), oprogramowaniem.
  • Usługa wykonywana jest z zachowaniem najlepszej praktyki metrologicznej, obowiązujących procedur i spójności pomiarowej.

Przeczytaj również...